A.O. ”Amici dei Bambini – Moldova” organizează concurs de oferte pentru servicii/lucrări de reparații interioareA.O. ”Amici dei Bambini – Moldova” organizează concurs de oferte pentru servicii/lucrări de reparații interioare

Context: A.O. ”Amici dei Bambini – Moldova” este o Organizație Non-Guvernamentală care activează în Republica Moldova de mai bine de 20 ani și promovează dreptul fiecărui copil la familie, educație și timp liber.

Amici dei Bambini - Moldova implementează, în perioada martie 2024 - mai 2025, proiectul nr.  AID 012832: ”PACE - PROTECȚIE, ACCEPTARE, CULTURĂ și EDUCAȚIE” pentru integrarea familiilor refugiate din Ucraina, prezente în comunitățile gazdă din Republica Moldova în cadrul inițiativei de urgență în favoarea populației afectate de conflictul din Ucraina și țările vecine.

În cadrul acestui proiect, vor fi implementate o serie de activități cu caracter social și educativ, inclusiv crearea a 4 Ludoteci în raioanele Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă și Dondușeni necesitând contractarea furnizorilor locali pentru renovarea spațiilor destinate deschiderii Ludotecilor.

Scopul concursului:

Scopul acestui concurs este identificarea și selectarea celei/celor mai bune oferte pentru lucrările de reparații interioare a spațiilor/sălilor destinate creării Ludotecilor în cele 4 localități din raioanele Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă și Dondușeni cu încheierea unui sau mai multe contracte de prestare servicii pe perioada realizării proiectului. Oferte pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate obiectele sus menționate.

Termenul de executare a lucrărilor: max. 2 luni

Oferta trebuie să fie prezentată în conformitate cu caietul de sarcini: Anexa 1

  1. Popeasca, raionul Ștefan Vodă Anexa 1 Caiet de sarcini
  2. CăușeniAnexa 1 Caiet de sarcini
  3. Bulboaca, raionul Anenii NoiAnexa 1_Caiet de sarcini
  4. Dondușeni Anexa 1 Caiet de sarcini

Oferta trebuie să corespundă instrucțiunii pentru ofertanți: Anexa 2_Instrucțiuni tehnice

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 29 aprilie 2024, cu titlul mesajului oferte servicii/lucrări de reparații interioare, la adresa electronică: moldova.aibi@gmail.com.

Persoana de contact: Tatiana Lungu, 069291115

Notă: Amici dei Bambini, Moldova prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs. sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.