BSF Moldova caută un consultant individual sau o companie pentru a dezvolta un modul de autoînvățare la tema Reducerea Riscului de DezastreSTRIVE

Cine suntem?   

Bibliothèques Sans Frontières (BSF) lucrează pentru a împuternici oamenii, oferindu-le accesul la informații, educație și cultură. Pentru aceasta, BSF aduce biblioteci acolo unde acestea nu există, pentru a le face accesibile celor mai vulnerabile populații.    

  

De la crearea sa în 2007, BSF a implementat strategii de diseminare a informațiilor bazate pe instrumente, conținut atent selectat în funcție de nevoile publicului, și sprijin pentru actori din domeniu.  

Activitatea noastră se bazează pe 3 instrumente care oferă acces la resurse și activități de calitate, concepute având în vedere experiența utilizatorului:

 • Cutia de idei, o bibliotecă mediatică în formă de set, creată în colaborare cu designerul Philippe Starck, care poate fi instalată prompt în orice locație pentru a crea un spațiu cultural, educațional și de acces la informații. Din 2014, BSF a instalat peste 150 de Cutii de idei.    
 • Cubul de idei, un server care oferă acces la o bibliotecă digitală autonomă și funcționează fără conexiune la internet pentru a oferi acces la informații în cele mai îndepărtate locații. 
 • Cardul Kajou, un instrument tehnologic elaborat de BSF care este introdus în portul SD al unui telefon pe Android, oferind acces la mii de conținuturi preîncărcate, fără a fi nevoie de o conexiune la internet.

Contextul proiectului 

  

Reducerea vulnerabilității la riscurile de dezastre și consolidarea rezilienței socioeconomice în Republica Moldova. 

Consorțiul de ONG-uri ACTED, IMPACT și BSF își propune să sporească reziliența oamenilor la pericolele naturale și antropice în raionul Anenii Noi din Republica Moldova. Raionul Anenii Noi este deosebit de vulnerabil la o varietate de pericole naturale. Pentru a atinge acest obiectiv, consorțiul va sprijini autoritățile locale, organizațiile societății civile și comunitățile rurale din raion.

BSF va colabora cu biblioteci și OSC-uri, care sunt actori cheie la nivel local în creșterea rezilienței comunității la pericolele naturale și antropice în Anenii Noi. Opt dintre acestea vor fi selectate pentru a primi un set de instrumente care include un server IDC și o micro-bibliotecă. Conținutul furnizat în limbile ucraineană, rusă și română le va permite să acționeze ca relee locale pentru îmbunătățirea accesului la conținutul educațional și informațional referitor la riscul, protecția și reziliența la dezastre. 

Acest proiect transversal și multisectorial include mai multe activități menite să consolideze bibliotecile în rolul lor de primii furnizori de informații în situații de urgență în raionul Anenii Noi și să ofere alternative de instruire în domeniul RRD a diferitelor grupuri vizate de proiect.

Învățarea este unul dintre pilonii procesului propus de noi. Logica noastră implică dezvoltarea unui curs online și offline cu aproximativ 20 de module de autoînvățare în 2 limbi. Ne propunem să oferim activități de învățare care, pe de o parte, să completeze și să sprijine instrumentele oferite în biblioteci, iar pe de altă parte, să permită utilizatorilor să-și continue învățarea și dobândirea de cunoștințe în domeniul RRD în propriul ritm.

Modulele de autoînvățare vor fi plasate pe două suporturi tehnologice:

 • pe cardul Kajou, un card micro-SD care poate fi instalat pe orice smartphone cu Android și care oferă acces la o bibliotecă digitală și cursuri interactive;
 • pe o platformă online găzduită de site-ul ABRM (Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova).

Obiectivele misiunii

Scopul acestor Termeni de referință constă în proiectarea și elaborarea unui întreg curs cu un anumit număr de module de autoînvățare în domeniul reducerii riscului de dezastre (RRD, pericole naturale și antropice). Modulul ar trebui să se bazeze pe Cadrul SENDAI pentru reducerea riscurilor de dezastre 2015-2023 și evaluarea ABRA (Evaluarea zonală a riscurilor) în raionul Anenii Noi realizată de REACH. BSF va furniza o copie a ambelor documente ofertanților.

Modulele de autoînvățare trebuie să urmărească două obiective:

 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la problemele actuale legate de pericolele naturale și antropice în Republica Moldova, și mai precis în raionul Anenii Noi
 • Sprijinirea beneficiarilor în a înțelege aceste probleme și a propune soluții practice pentru a asigura siguranța proprie și a altor persoane.

Vă rugăm să notați: partea „tehnică” (adică implementarea modulului pe Kajou + posibil online) nu este solicitată în cadrul consultanței.

Obiectivul general al învățării și subiectele selectate

Obiectivul general al acestor module de autoînvățare este de a permite utilizatorilor să descopere și să aprofundeze cunoștințele lor despre diferitele teme identificate în tabelul următor. Aceste subiecte trebuie abordate într-un mod pedagogic, interactiv și distractiv:

Modul

Descrierea modulului

Modulul 1

Ce este reducerea riscului de dezastre (RRD)?

Modulul 2

Cadrul SENDAI

(fiind primul acord major al agendei de dezvoltare post-2015, acesta oferă statelor membre acțiuni concrete pentru a proteja progresele în dezvoltare împotriva riscului de dezastru)

Planul de gen SENDAI  

(Planul de acțiune pentru egalitatea de gen pentru a sprijini implementarea Cadrului Sendai pentru RRD 2015-2030)

Modulul 3 

Planificarea măsurilor de securitate în caz de urgență:

·        IN: Pericole naturale și antropice

·        Primul ajutor, pregătirea trusei de supraviețuire etc.

Modulul 4

Agricultură durabilă

Modulul 5

Incendii (în natură și în zone urbane)

Modulul 6

Secetă

Modulul 7

Inundație

Modulul 8

Temperaturi extreme: valuri de frig și căldură

Modulul 9

Managementul apelor uzate și al deșeurilor

Modulul 10

Despădurire

 

Grupuri țintă / studenți

Grupurile țintă ale acestor module de autoînvățare sunt:

 • Copiii și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani
 • Adulții din raionul Anenii Noi, cu vârsta de la 15 ani și mai mult

Existența a două publicuri țintă distincte înseamnă că modulele trebuie să poată fi separate atunci când este necesar. Numărul de module poate ajunge până la 20.

 

Cerințe tehnice

Fiecare modul de autoînvățare ar trebui să fie proiectat cu elemente interactive, cum ar fi:

 • Conținut audio și integrarea de podcast-uri sau narațiune audio;
 • Conținut video interactiv;
 • Activități care oferă studenților practică reală folosind liste de verificare și exerciții practice;
 • O mare varietate de exerciții și situații pentru a preveni plictiseala în rândul studenților;
 • Jocuri, teste etc.

Urmărirea progresului studenților

 • După fiecare secțiune/modul, studenții ar trebui să îndeplinească o sarcină scurtă (cum ar fi un test). După ce studenții finalizează cu succes sarcina, secțiunea va fi marcată ca „finalizată”.

Limbi

 • Furnizorul trebuie să creeze două versiuni ale cursului: una în limba română și una în limba rusă.
 • Furnizorul ar trebui să creeze un tabel care să includă textul versiunilor respective, astfel încât să poată permite traducerea în alte limbi, dacă va fi necesar ulterior.
 • Furnizorul trebuie să selecteze materiale adecvate pentru fiecare limbă. Materialele de suport (video, audio etc.) pot fi diferite, dacă nu există același conținut în ambele limbi.

Drepturi

 • Furnizorul va trebui să selecteze din această listă în mod prioritar, creând totodată lista conținutului de suport pentru module. Dacă nu găsește acolo suficient material relevant, materialul nou selectat va trebui să respecte normele privind drepturile de autor.
 • Toate drepturile de utilizare a textelor, materialelor de suport (fotografii, ilustrații, imagini și materiale audiovizuale) și studiilor de caz sunt transferate către BSF.

 

 

Metode de lucru 

  

Consultantul va fi coordonat de managerul de program al BSF Moldova și consultantul de conținut al BSF Moldova.

 • La începutul misiunii va avea loc o întâlnire de lansare, la care va participa echipa educațională.
 • BSF-Moldova va furniza documente relevante pentru elaborarea modulelor.
 • Va fi stabilit un calendar al întâlnirilor și un mecanism de conlucrare ulterioară între echipa de consultanță și BSF.
 • De asemenea, sunt posibile întâlniri cu specialiști în domeniul RRD.
 • La sfârșitul sarcinii va avea loc o întâlnire de feedback (legată de sesiunea de prezentare) pentru a valida în comun orientările recomandate și rezultatele obținute.  

Modalităţi 

Misiunea va începe cât mai curând posibil și se va desfășura de la distanță. 

Calendarul rezultatelor va fi stabilit de către cele 2 părți la începutul termenului contractului. Cu toate acestea, misiunea se va încheia atunci când vor fi predate toate rezultatele, nu mai târziu de 22 iunie 2024. 

Cuantumul de remunerare pentru această sarcină va fi stabilit de comun acord între părți, în baza unei propuneri financiare din partea candidatului. Suma totală va fi achitată prin transfer bancar în două tranșe, după cum urmează:  

 • 50% la începutul misiunii;
 • 50% la validarea tuturor rezultatelor de către BSF.  

Plățile vor fi efectuate în lei moldovenești, din Republica Moldova.

Persoană de contact și documente necesare 

Cererea trebuie să includă: 

 • O notă tehnică care descrie metodologia propusă 
 • Calendarul obiectivelor de etapă 
 • Propunerea de preț (trebuie să includă TVA) în MDL
 • CV-ul consultantului (consultanților) care va (vor) lucra asupra sarcinii 
 • Portofoliul lucrărilor acestuia (acestora) în domeniul ingineriei pedagogice pe aceleași subiecte sau pe subiecte similare

  

 Vă rugăm să trimiteți propunerea dumneavoastră prin e-mail către:   

Cererile incomplete nu vor fi luate în considerare.

 

 

 

Articol adaugat de: BSF Moldova