Contractarea experților privind elaborarea mecanismului de contractare, costificare și finanțare a serviciilor sociale

Imagine logouri GIZ

TERMENI DE REFERINŢĂ

 Servicii privind elaborarea mecanismului de contractare, costificare și finanțare a serviciilor sociale

 INFORMAŢIE GENERALĂ

 AO SOS Autism este o organizaţie apolitică, nonguvernamentală şi de protecţie socială a copiilor cu autism şi a familiilor acestora, înfiinţată în anul 2008. Misiunea AO SOS Autism este de a crea și dezvolta servicii sociale, pentru a îmbunătăți calitatea vieții copiilor și personelor TSA și alte dizabilități, prin promovarea drepturilor acestora, crearea și dezvoltarea serviciilor sociale, sensibilizare şi conştientizare în probleme legate de autism.

În perioada anilor 2021-2022, AO SOS Autism implementează proiectului „Accesul persoanelor cu autism și alte dizabilități din Molova la serviciile sociale”. Activitățile planificate în cadrul acestei inițiative sunt organizate cu suportul proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030" finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Unul din obiectivele stabilite pentru perioada 2020-2021 prevede elaborarea mecanismului de contractare a serviciilor sociale de către APL de nivelul I și II și realizarea mecanismului de costificare a serviciului social. Legislația în vigoare a Republicii Moldova conține prevederi privind posibilitatea contractării de către autoritățile publice locale a serviciilor sociale furnizate de OSC-uri, însă nu există un mecanism clar și coerent, aplicat în special pentru contractarea și finanțarea de către APL a serviciilor prestate de OSC-uri.

În acest context, AO SOS Autism în cadrul proiectului „Accesul persoanelor cu autism și alte dizabilități din Molova la serviciile sociale”  contractează 3 experți (prestatori de servicii persoane fizice sau persoane juridice) pentru elaborarea mecanismului de contractare a serviciilor sociale, realizarea mecanismului de costificare a serviciilor sociale și elaborarea Raportului privind Mecanismul de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale.

Principalele sarcini ale grupului de experți selectat includ, dar nu se limitează la:

 

 1. Elaborarea metodologiei de calcul a costurilor pentru serviciile sociale, care ar servi drept model distinct de stabilire a costurilor pentru câteva tipuri de serviciile sociale, care va putea fi utilizat de APL și OSC în bugetarea fondurilor și contractarea serviciilor sociale. Metodologia de calcul a costurilor trebuie să ofere informații clare cu privire la conceptele asociate cu stabilirea costurilor și prețurilor pentru serviciile sociale. La elaborarea metodologiei de calcul a costurilor vor fi analizate și luate în considerare următoarele:
 • Cadrul legislativ în vigoare, inclusiv standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acreditate, actele normative în vigoare care prevăd bareme valorice pentru anumite categorii de cheltuieli efectuate din fonduri publice, cadru normativ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și alte acte normative relevante, etc;
  • Date și informații generale despre servicii sociale prestate la nivel național și local: număr de beneficiari, număr de servicii, etc.;
  • Date statistice cu privire la cheltuielile din domeniul serviciilor sociale publicate de Biroul Național de Statistică;
  • Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și regulamentele-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.
  • Metodologii de calculare a prețurilor pentru servicii publice existente;
  • Alte informații relevante.
 1. Studierea documentelor și actelor normative corespunzătoare necesare pentru elaborarea metodologiei de calcul a costurilor pentru categoriile de servicii sociale selectate;
 2. Analizei situației actuale care va include descrierea și fundamentarea necesității metodologiei de calcul a costurilor;
 3. Analizei costurilor și a cadrului legislativ care va sta la baza formulelor de calcul a costurilor inclusiv argumentarea elementelor constitutive a formulei elaborate pentru diferite categorii de servicii sociale precum și terminologia asociată costurilor și stabilirii prețurilor;
 4. Elaborarea formulei de calcul a costurilor pentru categoriile de servicii sociale selectate
 5. Definirea noțiunilor de bază asociate formulelor de calcul și explicarea modalității de aplicare a formulei conform procedurii de achiziții. Identificarea modului în care costurile serviciilor sociale se încadrează în sistemul finanțelor publice la nivel local și național.
 6. Descrierea modului de aprobare, aplicare și ajustare a costului pentru servicii sociale și argumentarea necesității metodologiei de calcul.
 7. Descrierea regulilor de aplicare a formulei de calcul a costurilor pentru categoriile de servicii sociale selectate, care vor servi drept linii directorii pentru APC și APL.
 8. Elaborarea raportului privind Mecanismul de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale, care va fi apoi editat, tipărit și răspîndit pentru informarea ONG rilor din domeniul prestării serviciilor sociale.

 

Nr.

Sarcini

Produse

Nr. de zile alocate

 

1.

Elaborarea versiunii a metodologiei de calcul a costurilor conform descrierii din ToR

Versiune a metodologiei de calcul a costurilor pentru categoriile de servicii sociale selectate

15

2.

Elaborarea mecanismului de contractare a serviciilor sociale și de realizare a mecanismului de finanțare

Mecanism de contractare a serviciilor sociale

Mecanism de costificare a serviciilor sociale

30

3.

Elaborarea Raportului privind Mecanismul de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale.

Raportul privind Mecanismul de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale.

20

 

TOTAL zile lucrătoare

65

 

Notă: Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea contractului de prestări servicii.

 VOLUMUL ESTIMATIV DE LUCRU

Activitățile sunt planificate pentru perioada februarie – mai 2022 și este estimat total un volum de 65 zile de lucru.

Notă 1: În cazul dosarului depus de o persoană juridică - se va analiza calificarea, experiența și competențele grupului de experți/te propus spre a realiza sarcinile.

 Notă 2: Grupul de experți/te format din persoane fizice trebuie să cuprindă integral spectrul de expertiză solicitat pentru realizarea sarcinilor. Se recomandă, grupul să fie format din cel puțin 3 persoane - doi experți/te în domeniul serviciilor sociale și un/o expert/ă în domeniul finanțelor publice și dosarul să fie depus de liderul/a de echipă cu toate materialele solicitate pentru toți experții.

 Notă 3: Vor fi evaluate și dosarele transmise de experți individuali.

CERINȚE DE CALIFICARE A EXPERȚILOR:

 • Studii universitare sau post‐universitare în domeniu;
 • Experiență de activitate în domeniul social, finanțe publice și alte domenii relevante consultanței;
 • Experiență în elaborarea cadrului normativ în domeniul serviciilor sociale, în analiza și/ sau planificarea bugetelor publice;
 • Experiență în elaborarea studiilor, analizelor și/sau rapoartelor în domeniu serviciilor sociale, în elaborarea formulelor de calcul pentru diferite servicii publice;
 • Experiență în dezvoltarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale;
 • Cunoașterea mecanismului de funcționare și acreditare a serviciilor sociale în Republica Moldova;

PROCEDURA DE APLICARE:

Persoanele interesate sunt încurajate să expedieze: CV-ul, care va conține și datele de contact și oferta pentru o zi de consultanță cu toate taxele incluse (cu excepția persoanelor care dețin patenta), cu TVA 0% (pentru persoane juridice). Ofertele financiare se vor prezenta în MDL.

 

CV-ul poate fi expediat până la data de 25 ianuarie 2022 ora 17:00 la: sosautism.rm@gmail.com și viorica.vornicesku@gmail.com

cu mențiunea „Elaborarea mecanismului de contractare, costificare și finanțare a serviciilor sociale ” cu specificarea funcției pentru care a aplicat.

Doar persoanele selectate vor fi contactate.