Centrul Voinicel lansează concurs de selecție Auditare proiect

In contextul implementării proiectului "Intervenția Timpurie în copilărie, dreptul fiecărui copil", Centrul "Voinicel" solicită oferte în vederea auditării proiectului finanțat de IM Swedish Development Partner, relatînd următoarele:

Introducere

Idividuell Människohjälp (IM), reprezintă o organizație suedeză de dezvoltare, fondată în anul 1938, care are drept scop lupta contra sărăciei şi excluziunii la nivel global. Intervențiile internaționale ale IM se focusează pe asigurarea dreptului la educație, sănătate de calitate și dezvoltarea abilităților de a susține o viață demnă. Toate proiectele sunt implementate în strânsă colaborare cu organizațiile locale partenere. Fortificarea societății civile reprezintă atât un mijloc cât și un obiectiv a tuturor activităților.

IM dorește să angajeze un audit al proiectului Intervenția timpurie in copilarie, dreptul fiecărui copil in baza acordului agreat între IM si Centrul Voinicel. Auditul va fi efectuat în conformitate cu Standardul internațional de audit emis de IAASB1. Auditul va fi efectuat de către un auditor independent si calificat.

Scopul și domeniul de aplicare al auditului

Scopul este auditarea raportului financiar depus la IM pentru perioada 2021-01-01 până la 2021-12-31 în conformitate cu ISA 800/805, și să declare dacă raportul financiar pentru 2021 este în conformitate cu instrucțiunile de raportare financiară IM stipulate în contractul dintre IM și Voinicel (denumit în continuare „Partener") sau nu.

IM dorește să sublinieze importanța necesității ca auditorul să revizuiască acordurile contractuale și faptul dacă au fost îndeplinite cerințele specifice atunci când fondurile partenerului au fost transferate unei terțe părți. Auditorii trebuie să raporteze asupra tuturor descoperirilor, indiferent de suma care nu au fost conformă și abaterile de la acordurile contractuale atunci când vine vorba de transmitere fonduri către terți. În funcție de constatări, auditorul poate alege să raporteze în Audit raport sau scrisoare de Management.

Sarcinile de auditare și raportare respectă procedurile convenite ISRS 4400 și vor fi expuse în caietul de sarcini specific.

Încurajăm entitățile independente, calificate/autorizate, cu experiență de calitate în domeniul Auditării, să aplice ofertele specifice, pînă la data de 30 Noiembrie, 2021, la adresa voinicel.cont@gmail.com și voinicel@usmf.md
Doar entitățile preselectate vor fi contactate pentru ulterioare discuții și negocieri.  

Author: Daniela

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă