Devino susținător al portalului
Become a Patron!

TERMENI DE REFERINȚĂ | Servicii de organizare, producere și moderare a unei serii de 15 emisiuni radio, difuzate la un post de radio cu acoperire națională
Context

Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis" implementează, în perioada aprilie 2021 – aprilie 2024, proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”. Scopul proiectului, desfășurat cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Fundației „Friedrich Ebert”, este consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a spori implicarea lor în procesele de guvernare și schimbarea în bine a comunităților din care fac parte.

Domeniile de intervenție ale proiectului:

 1. dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile de a deveni actori puternici în procesul de asigurare a bunei guvernări și de a influența procesele de dezvoltare în comunitățile lor;
 2. consolidarea capacităților APL pentru un dialog deschis cu actorii societății civile, asigurând, în acest fel, un proces de luare a deciziilor transparent, participativ și care răspunde la necesitățile stringente ale cetățenilor;
 3. încurajarea femeilor active pentru a participa în procesele de luare a deciziilor și
 4. creșterea gradului de conștientizare de către societate a rolului femeilor în procesele ce asigură buna guvernare și dezvoltarea durabilă.

Activitățile proiectului sunt implementate atât la nivel național, cât și la nivel local, în raioanele Ialoveni, Rezina, Telenești și Strășeni.

Descrierea sarcinii

Organizarea, producerea și moderarea a 15 emisiuni radio, a câte 60 de minute fiecare, cu transmisiune la un post de radio cu acoperire națională și cu audiență mare.

Sarcina prezentată în acești termeni de referință urmează a fi realizată în toate regiunile Republicii Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană și UTA Găgăuzia. Locația și participanții fiecărei emisiuni vor fi stabilite, împreună cu echipa de proiect, după selectarea producătorului/oarei/ moderatorului/oarei emisiunilor radio.

 Scopul general al activității este să contribuie la schimbarea pozitivă a atitudinilor și percepțiilor în societate cu privire la rolul pe care îl pot juca femeile în toate sferele vieții sociale și în dezvoltarea durabilă a țării; promovarea egalității de gen în domeniile politic, social și economic; sporirea încrederii generale în ideea că o reprezentativitate echilibrată a femeilor și a bărbaților în procesele decizionale va conduce  la o guvernare mai bună și o societate mai echitabilă.

Obiectiv specific

Organizarea și moderarea unei serii de 15 emisiuni radio, cu o durată de 60 de minute fiecare, difuzate la un post de radio cu acoperire națională și cu audiență mare.

Participanții

Participanți ai emisiunilor radio vor fi femei și bărbați din toate regiunile Republicii Moldova, inclusiv din regiunea Transnistreană și UTA Găgăuzia. Emisiunile se vor axa, dar nu se vor limita, la inițiative de succes ale femeilor, afaceri și servicii inovative dezvoltate de către femei, exemple inspiraționale ale femeilor care dețin funcții publice și de conducere etc.

 Locația

Emisiunile radio vor fi organizate și desfășurate atât la Chișinău, cât și în raioanele din țară. În scopul implicării beneficiarilor/beneficiarelor din zonele îndepărtate sau izolate, o treime dintre emisiunile radio vor fi organizate și desfășurate în centre raionale. Cel puțin patru emisiuni vor fi organizate în raioanele beneficiare ale proiectului -  Rezina, Telenești, Strășeni și Ialoveni.

Aspecte tehnice ale procesului de implementare a sarcinii

Producătorul/producătoarea selectat/ă va fi responsabil/ă de toate aspectele logistice ce țin de organizarea și desfășurarea evenimentului:

 • selectarea temei, împreună cu echipa proiectului, și elaborarea scenariului emisiunii;
 • asigurarea echipamentului necesar pentru desfășurarea emisiunilor radio și transmisiunea la un post de radio cu acoperire națională și cu audiență mare;
 • selectarea locației în consultare cu echipa proiectului;
 • identificarea, selectarea și invitarea participanților/elor la emisiunea radio;
 • asigurarea aspectelor logistice (liste de participanți, liste epidemiologice, asigurarea respectării tuturor cerințelor cu privire la desfășurarea evenimentelor cu prezență fizică).

Notă: Echipa proiectului va oferi tot suportul logistic necesar, inclusiv va asigura comunicarea și vizibilitatea evenimentelor.  

 

Calendar

Organizarea și desfășurarea (producerea și moderarea) unei serii de 15 emisiuni radio

septembrie 2021 – decembrie 2023

 

Cerințe pentru aplicare la concurs

Persoanele juridice și/sau fizice interesate vor depune dosarul pentru concurs, care va conține următoarele:

 1. Profilul companiei/CV-ul producătorului/oarei cu menționarea experienței în desfășurarea sarcinilor similare (minim 5 ani de experiență). În cazul persoanelor juridice vor fi prezentate CV-urile persoanelor care vor fi implicate în producerea și moderarea emisiunilor radio.
 1. Oferta tehnică care va conține:
 • conceptul emisiunii (max. 1,5 pagini);
 • o mostră (link) a unei emisiuni audio/video realizată (va fi menționată audiența pe care a avut-o emisiunea respectivă și în cât timp);
 • datele de contact pentru două referințe (beneficiari anteriori).
 1. Oferta Financiară prezentată în MDL și structurată pe următoarele linii de costuri: 1) preț per emisiune, care va include costurile de organizare, producere și moderare, inclusiv echipament;

2) preț pentru difuzarea a 15 emisiuni (60 de min. fiecare) la postul de radio „Radio Moldova Național”.

Notă: Toate tarifele vor fi indicate la cota TVA 0.

 

Managementul consultanței: Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, echipele IVC și FES vor facilita comunicarea cu participanții și organizarea activității, vor furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate și vor asigura, în funcție de necesitate, suportul logistic din partea raioanelor partenere ale proiectului (identificarea locației pentru emisiune, identificarea participanților/elor în cadrul emisiunilor etc.).

Depunerea dosarelor

Dosarul de aplicare va fi depus electronic la adresa: fes@fes-moldova.org

Termenul limită de depunere a dosarelor de aplicare: 20 septembrie 2021.

 

Evaluarea ofertelor

Vor fi evaluate doar dosarele complete (ofertă tehnică și ofertă financiară), depuse până la termenul limită indicat.

Dosarele incomplete și/sau depuse după expirarea termenului limită nu vor fi analizate.

Vor fi invitate la interviu doar companiile sau producătorii/ele care vor fi pre-selectate.

 

Notă:

Partenerii de implementare a proiectului, FES și IVC, își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a experților.


Distribuie prietenilor:


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman  | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan | Mihai Grosu | Oxana Iutes | Ina Puga | Sergiu Gurau | Mihaela Rimbu | Vladimir Tiltu | Otilia Sirbu |  Ana Gherciu | Daniela Munca