Devino susținător al portalului
Become a Patron!

AO „Viitorul” anunță prelungirea Concursul ofertelor de preț la procurarea unei mașini de curățat cereale cu ciclon și trimer
Anunț de achiziție

Asociația Obștească ,,Viitorul” din s. Sărata veche, r. Fălești, prelungește perioada de participare la  licitația publică privind achiziționarea mașinii de curățat cereale cu ciclon și trimer, în cadrul Proiectului ,,Creștem și sperăm”, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”

 1. Denumirea autorității contractante: AO ,,Viitorul” din s. Sarata Veche, r. Fălești;
 2. Obiectul achiziției:Mașină de curățat cereale cu ciclon și trimer
 3. Data publicării anunțului:  02.09.2021
 4. Sursa alocației: Programul de granturi locale al PNUD în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană.
 5. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de 15zile din momentul solicitării.
 6. Locul livrării: s. Țighira, rn. Ungheni
 7. Livrarea și descărcarea la destinație a bunurilor va fi efectuată de vinzator.
 8. Vămuirea (în caz de necesitate) va fi efectuată de vinzator.
 9. Ofertantul va indica disponibilitatea achiziționării cu aplicarea cotei TVA 0%.
 10. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
 11. Termenul de garantie: 2 ani.
 12. Criteriul de evaluare: Conformitatea cu specificațiile tehnice și condițiile concursului, și cel mai mic preț.
 13. Oferta va contine specificației tehnice deplină solicitate conform caietului de sarcini (se anexează).
 14. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

Notă: Prețul ofertei va include prețul utilajului, serviciile de transportare și descărcarea la destinație, vămuirea (dacă e cazul).

 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului;
 • Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;
 • Certificat de conformitate;
 • Informații generale despre participant și lista principalelor livrări, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:
 • Numele și prenumele persoanei responsabile: Golovatic Lilia
 • Telefon de contact: 069216853
 • E-mail: movilamagura8@gmail.com
 1. Depunerea ofertelor:
 • Termenul limită de depunere a ofertelor: 06 septembrie 2021, ora 17:00
 • Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:
 1. Personal în plic sigilat la:adresa: s. Sarata Veche, r.Fălești, Golovatic Lilia. Plicul va fi marcat „ Proiectul ,,Creștem și sperăm” , [denumirea ofertantului]”;
 2. Electronic la adresa: movilamagura8@gmail.com ,indicându-se în subiectul mesajului Proiectul ,,Creștem și sperăm”,[denumirea ofertantului]”.
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura reprezentantului legal din partea ofertantului.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.

·        Termenul de valabilitate al ofertei trebuie să fie nu mai mic de 60 zile.Author: Lilia Golovatic

Distribuie prietenilor:


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman  | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan | Mihai Grosu | Oxana Iutes | Ina Puga | Sergiu Gurau | Mihaela Rimbu | Vladimir Tiltu | Otilia Sirbu |  Ana Gherciu | Daniela Munca