A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs de oferte privind selectarea și completarea listei prestatorilor de servicii tipografice

1. Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, consiliere psihologică, asistență socială și abilitare economică.

CDF anunţă concurs de oferte pentru selectarea și completarea listei prestatorilor de servicii tipografice: redactare, design, machetare/ elaborare infografice și tipar. Colaborarea este planificată pentru o perioadă mai îndelungată de timp și pentru a obiectiva procesul de selecție, rugăm tipografiile/ companiile aplicante să elaboreze o ofertă de preț (ca reper) pentru următoarele servicii:

 • Servicii de redactare - 50 pagini;
 • Servicii de machetare, format A5 - 50 pagini;
 • Servicii de tipar alb-negru, format A5 - 50 pagini, 100 exemplare/ și 500 exemplare;
 • Servicii de tipar color, format A5 - 50 pagini, 100 exemplare/ și 500 exemplare;
 • Servicii de design, elaborare 6 infografice.

2. Cerinţe de aplicare:       

 • Experiență în domeniu de minimum 2 ani;
 • Calitate în muncă și creativitate, inclusiv flexibilitate în a răspunde prompt nevoilor CDF;
 • Respectarea termenelor stabilite pentru prezentarea livrabilelor;

3. Structura ofertei:

 • Descrierea companiei, adresa, persoană de contact, copia certificatului de înregistrare, portofoliul de activitate;
 • Lista organizațiilor pentru care tipografia a prestat servici în ultimii 5 ani, inclusiv 2 persoane/ organizații drept referință;
 • Oferta financiară în MDL, inclusiv TVA reieșind din faptul că materialele imprimate vor fi livrate la oficiu CDF.

4. Criteriile de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei;
 • Experienţa relevantă în domeniul prestării serviciilor tipografice;
 • Oferta de preț cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/preț.

5. Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 12 februarie 2021, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa office@cdf.md cu mențiunea „Concurs selectare prestator de servicii tipografice” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 87, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 022 811 999 sau email: office@cdf.md.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.