Asociația Obștească ”LT&Liceum” solicită oferte comerciale pentru achiziționarea de echipament pentru ”Aleea Eficienței Energetice”

Informație generală

Denumirea organizației: AO LT&”Liceum”

Adresa: Str. Ștefan cel Mare 56,  MD-6301, Leova, Republica Moldova

Numărul de telefon: 079615967

Adresa de e-mail a organizației: ltliceum2020@gmail.com

Informație despre achiziția echipamentului : Achiziția este efectuată în cadrul Proiectului ”Abilitarea cetățenilor în utilizarea tehnologiilor moderne de eficiență energetică și surse de energie regenerabilă” în orașul Leova.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).

Partenerul proiectului pentru Regiunea Sud este Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale „CONTACT-Cahul”.

European Union in the Republic of Moldova

GIZ Moldova

  1. Dosarul de aplicare va conține :

 oferta financiară care va include descrierea bunului propus și caracteristicile tehnice (poate fi indicat și un link cu imaginea produsului oferit și alte detalii), prețul unitar în MDL cu toate taxele incluse, termenul de livrare și termenul de garanție.

 oferta va fi semnată și ștampilată de către persoana autorizată;

 certificatul de înregistrare al Companiei/ Licență (copie);

 datele de contact (numele, prenumele conducătorului, adresa, telefon de contact, e-mail) și datele bancare ale companiei/ofertantului;

 prețul va fi indicat cu TVA COTA ZERO (TVA 0%).

  1. Criteriile de selectare a ofertantului:

 dosar complet ce corespunde solicitării ;

 termenul de garanție a bunului;

 corespunderea bunului propus parametrilor tehnici indicați în caietul de sarcini;

 raport preț/calitate;

 termeni restrânși de livrare;

 livrare și instalare gratuită în or. Leova

  1. Caracteristicile tehnice și funcționale minime:

Nr. d/o

Denumirea

bunurilor/serviciilor/l

ucrărilor solicitate

Unitate de

măsură Cantitate

Cantitate

Specificarea tehnică deplină

solicitată, Standarde de referință

Lotul I

Set blat masă cu bănci ,panou fotovoltaic cu suport din profil, prize USB

  set

2

 Iluminat LED,3x6W, lumină albă,dimabil cu sensor de prezență, panouri fotovoltaice 90W (3x30W panels), profile metalice 3500x42 mm, țeavă metalică galvanizată, prize USB,6 USB 1A până la 2A (10 W max.), Blat masă, HPL lemn natural, dimensiunea 1000x600 mm.

Lotul II

Felinar de gradina cu sursă de iluminat integrat cu panou fotovoltaic și acumulatoare

bucata

4

 Stâlp pentru exterior, corp din aluminiu ,finisat negru antic , dispersoare din sticlă decorativă tip “Waterglass”, Dimensiune (mm): 2177 x 228 x 228, Tip bec            LED

Putere: 1 x max 50W, Tip alimentare- iluminat integrat cu panou fotovoltaic și acumulator

Operatorul  economic poate depune oferta pentru un singur lot sau pentru ambele.

Prețul ofertei va fi cu TVA la cota 0%

Costul livrării va fi inclus în prețul total.

  1. Termenul limită de depunere a ofertelor:

Dosarele de aplicare vor fi depuse  în plic sigilat , sau în format electronic la adresa dorin.mrn@gmail.com .până la data de 15  februarie, ora 11:00, la adresa Str. Ștefan cel Mare 56, bir.107, MD-6301, Leova, Republica Moldova , cu mențiunea „Echipament  pentru Centrul de Resurse și Mediu”.

Ofertele incomplete sau transmise după termenul indicat mai sus nu vor fi acceptate.

  1. Achitarea

Achitarea se va efectua în MDL prin transfer în contul bancar indicat de ofertant în factura de plată. Suma va fi achitată integral în maxim 5 zile după livrarea bunului.

  1. Condiții de livrare

Ofertantul câștigător va asigura transportul echipamentelor la adresa Str. Ștefan cel Mare 56,  MD-6301, Leova, Republica Moldova .

Termen de livrare: maxim 10  zile calendaristice de la momentul semnării contractului.

Livrarea trebuie să fie însoțită obligatoriu de următoarele documente, după caz:

  1.  factură fiscală;
  2.  certificate de garanție.

Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.