Concurs privind selectarea unei companii de audit

Distribuie prietenilor:Termeni de referinȚĂ privind

SELECTAREA COMPANIEI CE VA DESFĂȘURA AUDITUL FINANCIAR

30 noiembrie 2020

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă lansarea competiţie deschise pentru selectarea unei companii ce va efectua auditul financiar în cadrul proiectului ”Impact și Egalitate”. Proiectul este implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare  cu suportul IM Swedish Development Partners în Moldova, în perioada 1 ianuarie 2020- 31 decembrie 2021.

Descrierea proiectului:

Obiectivul proiectului „ Impact și Egalitate” este de a oferi suport organizațiilor-partenere ale IM SDP, în domeniul dezvoltării organizaționale, inclusiv integrarea dimensiunii de gen în activitatea lor de zi cu zi.

Obiectivul concursului: Selectarea unei companii ce va desfășura auditul financiar a proiectului, pentru primul an de implementare.

Perioada de desfăşurare a activităţii:  10 ianuarie – 31 ianuarie 2021

Rezultate aşteptate: Compania selectată va presta serviciile conform cerinţelor solicitate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi CPD).

Cerințe

 • Raportul de audit financiar va fi întocmit în două limbi ( română și engleză) – în 3 exemplare fiecare (pentru CPD, IM SDP și compania de audit).
 • Procesul de audit trebuie efectuat în concordanță cu Standardele Internațional de Audit, emise de ISAAB[1]
 • Auditul va fi efectuat în conformitate cu ISA 800/805

Detalii despre proiect:

 • Suma bugetului proiectului: 800.000,00 MDL
 • În cadrul proiectului au fost efectuate plăți salariale, achiziționări de servicii de la persoane terțe și procurări de consumabile de la companii terțe.

 

Dosarul va include:

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

 • Copia certificatului de înregistrare;
 • Oferta financiară în MDL, după modelul de mai jos;
 • Documente confirmative a experienței în domeniile solicitate;
 • Declarația de integritate semnată (Anexa nr. 1).

Oferta va avea următorul conţinut:

Data. Xx.xx.xxxx

Nr.

Oferta

Preţ ofertă MDL

TVA la cota 20%

1.       

Efectuarea raportului de audit financiar pentru perioada 1.01.2020-31.12.2020

 

TOTAL

MDL

Semnătura

Ștampila

Datele bancare

Notă: Oferta financiară va fi prezentată doar în lei moldoveneşti (MDL). Semnarea şi ştampilarea acesteia este obligatorie. În caz contrar, oferta va fi considerată nevalabilă. La ofertă se vor anexa adiţional meniurile propuse pentru prânz şi pauză de cafea.

Cerințe minime de calificare:

 • Experiență de minim 5 ani în domeniu;
 • Experiență de auditare a organizațiilor non-guvernamentale;
 • Membrii echipei de audit să dețină experiență în domeniu.

 

Plata pentru serviciile prestate

Plata va fi efectuată prin virament bancar în două tranșe egale (50%/50%). Prima tranșă la semnarea contractului, și a doua tranșă în  decurs de 5 zile calendaristice după aprobarea raportului de audit. Transferul către prestator va fi efectuat în lei (MDL).

Perioada de executare a contractului: ianuarie 2021 (contractul va fi semnat în Lei MDL).

Ofertele pot fi trimise în formă fizică sau în formă electronică la adresele de e-mail:  [email protected]

 

Adresa poştală:

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

str. Armenească, 13

MD-2012, Chişinău,

Republica Moldova

Ofertele sigilate vor cuprinde:

De la: Numele ofertantului, data, semnătura directorului, amprenta ştampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail);

Denumirea concursului: Concurs de selectare a unei companii ce va efectua auditul financiar în cadrul proiectului ”Impact și Egalitate”.

Termenul de valabilitate a ofertei financiare este de 30 zile.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 07 decembrie 2020.

Pentru informații suplimentare:

Alexandra Ermolenco, tel. 069 627952  sau e-mail: [email protected].

 

Mai multe detalii a se vedea în Termenii de Referință: http://progen.md/files/3675_termeni_de_referinta__cpd__audit.docx

 

[1] The international auditing and assurance standards board. Comitetul internațional pentru standarde de audit și asigurare.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.