SOS Autism solicită ofertă pentru selectarea a unui expert sau a unei campanii pentru Planificarea încăperilor a Centrului de reabilitare copiilor cu autism

Distribuie prietenilor:1 CEH

Asociaţia Obştească SOS Autism solicită ofertă pentru selectarea a unui expert sau a unei campanii pentru Planificarea încăperilor a Centrului de reabilitare copiilor cu autism

În perioada iulie 2018 - decembrie 2021, ADRA Moldova cu Asociația Obştească „SOS Autism” (A.O. „SOS Autism”) implementează proiectul „Ajutor pentru copiii cu tulburări ale spectrului autist și alte tulburări genetice în Moldova”, finanţat de către Programul de Cooperare pentru Dezvoltare din Cehia și implementat de ADRA Cehia și ADRA Moldova în parteneriat cu A.O. „SOS Autism”.

Relevanța proiectului este ridicată datorită numărului tot mai mare de copii cu autism și a altor tulburări genetice diagnosticate în întreaga lume. În Moldova încă există posibilități insuficiente de diagnostic, mai ales într-o fază incipientă, iar situația cu tulburări genetice este în general slab dezvoltată, ceea ce duce la un anumit număr de copii care nu sunt tratați la timp și situația lor se înrăutățește. Organizațiile de sprijin existente formate în principal de părinți care au copii cu autism sau tulburări genetice au făcut anumite măsuri pentru a îmbunătăți situația în cooperare cu instituțiile statului. Cu toate acestea, există multe provocări înainte ca serviciile furnizate să respecte standardele europene. Scopul proiectului menționat mai sus este creșterea calității și disponibilității serviciilor oferite copiilor cu autism și altor tulburări genetice și părinților/îngrijitorilor acestora în Republica Moldova.

Beneficiarii finali ai proiectului

Copiii cu autism/tulburări genetice din Moldova sunt principalii beneficiari ai proiectului. Acțiunile proiectului au ca scop creșterea și îmbunătățirea serviciilor sociale și de sănătate pentru acestea, pentru a asigura incluziunea socială și egalitatea de șanse între aceștia și colegii lor.

Cel puțin 100 de părinți cu copii cu TSA/tulburări genetice vor beneficia de consiliere, sprijin psihologic și informațional, precum și oportunități de împuternicire cu scopul de a asigura respectarea drepturilor copiilor lor, o mai bună integrare socială și abilități de viață independentă.

Comunitățile în care vor fi implicați profesioniștii capabili din sectorul ABA medical, educațional și profesional pentru a oferi servicii sociale specializate adresate copiilor și familiilor vor deveni mai incluzive, iar membrii vor înțelege importanța sprijinului social pentru perioada potrivită.

Obiectivul anunţului

Unul din obiectivele stabilite pentru anul 2020 este Reparația Centrului de resurse pentru persoanele cu autism”, achiziționat în cadrul proiectuli „Ajutor pentru copiii cu tulburări ale spectrului autist și alte tulburări genetice în Moldova”, finanțat de Programul de Cooperare pentru Dezvoltare din Cehia și ADRA Cehia.

Scopul anunţului

În vederea implementării obiectivelor sale, A.O. „SOS Autism” solicită oferta tehnică și financiară a unui companii/expert privind Elaborarea PROIECTULUI DE EXECUȚIE a Centrului de reabilitare copiilor cu autism. Compania/Expertul este angajat în bază de concurs și activitatea acestuia este reglementată de contractul semnat cu A.O. ”SOS Autism”.

Conținutul-cadru al documentației de proiect:

 1. Elaborarea Planului Arhitectural al încaperii;
 2. Proiect de Organizare a Șantierului;
 3. Ventilare și Încălzire;
 4. Rețelelor Electrice Interioare;
 5. Apă si Canalizare interior;
 6. Devizul lucrării;
 7. Verificarea proiectului;

Sarcini și Responsabilități: Compania de proiectare va fi responsabilă pentru realizarea următoarelor sarcini:

 1. Executarea lucrărilor de măsurare;
 2. Elaborarea compartimentelor de bază ale proiectului de execuție (soluții arhitecturale/rezistență);
 3. Proiectarea sistemului de incălzire, ventilare și condiționarea aerului;
 4. Proiectarea rețelelor de apă și canalizare interioare;
 5. Proiectarea rețelelor interioare de energie electrica;
 6. Elaborarea documentatiei de deviz;
 7. Coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resorț;
 8. Verificarea și expertizarea documentației de proiect.

Descrierea generală a lucrărilor:

1. Amplasare: mun. Chișinău, str. Independenței 4/6, nr.cadastral 0100102.235.02.085

2. Regimul juridic: conform extrasului din Registrul bunurilor imobile privind dreptul de propritate asupra bunului al Oficiului Cadastral teritorial, imobilul se află în proprietatea Asociației Obștești SOS Autism.

3. Faza de proiect: proiect de execuție.

4. Informații și proiectare

 1. Suprafața totală a sediului: 166 m.p.
 2. Conform structurii organizatorice și numărului de personal care vor activa în sediu constituie 7 salariați
 3. Spațiul destinat activității angajaților va respecta normele de dotare a unui centru medical

5. Cantitatea și tipurile de incăperi:

 1. Medic Coordonator – masă de lucru medic, scaun medic, scaun vizitator, dulap pentru documente, lavoar – aproximativ 8 m.p.
 2. Psiholog – masă de lucru psiholog, scaun psiholog, masă de lucru pacient, scaun de lucru pacient, dulap pentru materiale și documente, lavoar – aproximativ 10 m.p.
 3. Logoped - masă de lucru logoped, scaun logoped, masă de lucru pacient, scaun de lucru pacient, dulap pentru materiale și documente, lavoar – aproximativ 10 m.p.
 4. Sala pentru Kinetoterapie – masă de masaj, dulap pentru echipament pentru gimnastică, lavoar, masă kinetoterapeut, scaun kinetoterapeut – aproximativ 17 m.p.
 5. Sala pentru tratament – frigider, pat, lavoar, scaun, lampă bactericidă cu cuart instalată pe perete – aproximativ 8 m.p.
 6. Încăpere pentru dezinfectare – lavoar, masă, dulap – aproximativ 7 m.p.
 7. Spațiu pentru diferite activități (întalniri, ședințe, seminare, etc.) – ecran cu proiector, mese, scaune – aproximativ 34 m.p.
 8. Recepție – recepția, scaun
 9. Sala pentru așteptarel - canapea
 10. Vestiar – dulap pentru haine – aproximativ – 4-5 m.p.
 11. Arhivă – rafturi metalice – aproximativ – 4-5 m.p.
 12. Mini bucătărie pentru lucrători/cameră mixtă – aragaz, dulap, masa cu 3 scaune – aproximativ 15-17 m.p.
 13. Bloc sanitar dotat special pentru persoane cu dizabilități – lavoar, veceu dotat pentru persoane cu dizabilităti – aproximativ 3-4 m.p.
 14. Bloc sanitar cu cabină de duș – duș, lavoar, veceu, closet – aproximativ 3-4 m.p.

Planul General al incăperii. Este varianta albă:

Schema

 

 

 

 

 

 

6. Cerințe speciale

 1. Spațiile sunt proiectate în conformitate cu Regulamentul sanitar privind condiţiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale;
 2. Spațiile să aibă un aspect prietenos, asigurând maximă luminozitate, transparență, accesibilitate și condiții de ambianță.

7. Soluțiile arhitectural - planimetrice să se conformeze, la criteriile:

 1. Respectarea exigențelor normative urbanistice, tehnice, sanitare-igienice și antiincendiare.

8. Soluțiile tehnice pentru infrastructura edilitară

 1. Alimenturea cu energie electrică: de prevăzut executarea rețelelor electrice și corpurilor de iluminat, conform normativelor în construcții, condițiilor tehnice pentru racordare.
 2. Comunicații telefonice: de prevăzut legătura telefonică, semnalizarea de pază și incendiu incendiu, conform normativelor în construcții, condițiilor tehnice pentru racordare.
 3. Comunicații internet: de prevăzut legătura internet prin fibră optică sau cablu, rețeaua internă pentru a asigura interconexiunea computerilor și echipamentului periferic. conform normativelor în construcții, condițiilor tehnice pentru racordare.
 4. Încălzire, ventilare și aer condiționat:
 • Încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului conform normativelor sanitare.
 • Sistema de incălzire cu radiatoare.
 • Menținerea temperaturii în spații de muncă conform normativelor sanitare.

Cerinţele de eligibilitate față de Ofertant:

 1. Studii în domeniul de proiectare, de construcții și de raparație
 2. Prezența tuturor documentelor solicitate

Ofertantul va depune următoarele documente:

 1. Documente confirmative ce atestă prestarea serviciilor în proiectare (extras, licență, etc.)
 2. Planul Arhitectural al încăperii (schiță)
 3. Oferta financiară

Ofertanţii pot depune o singură ofertă financiară la adresa de e-mail: [email protected] sau [email protected]

Termenul limită de depunere a ofertelor financiare este de 10.11.2020 ora 12:59. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Persoanele de contact:

Aliona Dumitraş, 068878788

Irina Stoian, 079970202

Vor fi evaluate doar ofertele complete și vor fi contactate doar experţii selectaţi.

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.