Tender no. 83360825 for the selection of a consulting company for design and printing services of visibility / communication materials

Distribuie prietenilor:Tender no. 83360825

for the selection of a consulting company for

 design and printing services of visibility / communication materials

The joint GIZ-CzDA Project “Improvement of medico-social care services for people with long-term care needs on both sides of the Dniester River” implemented under the general EU Confidence Building Measures Programme (V) and its component on Health sector modernization where GIZ acts as lead Partner with its tributary Project “Confidence Building Measures along the Dniester River” is looking for a company to support with design, layout and printing of communication and visibility materials.

For the Terms of Reference, please address a message to the e-mail: [email protected] and showing the tender number in the message title.

The bids must include:

 1. Technical offer (in a separate sealed envelope):
 • Certificate of the organization registration (copy);
 • A brief description of the company (0,5 page);
 • Previous experience of relevant service provision and responsible staff. Previous experience shall indicate the beneficiaries [previous cooperation with GIZ would be considered a privilege] (up to 2 pages);
 • Approximate time of execution of each item;
 • Company bank data, including bank name, code and IBAN in MDL;
 • No-debt certificate issued by the Moldovan Tax Service or copy of the latest financial report;
 1. Financial offer (in a separate sealed envelope):
 • Price for each position in the ToR and total value calculated in MDL at 0% VAT. The price shall include all expenses encountered, including the delivery to GIZ Office. No other costs shall be included.

 Evaluation of bids will be performed based on the ratio 70% for the technical offer and 30% for the financial offer.

Applications shall be delivered in sealed envelopes, showing the tender number (83360825) and subject on it, to the address of GIZ Office Chisinau (66 Bernardazzi St., 5th floor, left wing. Chisinau, MD-2009) not later than Wednesday, 26th August 2020, time 14:00.

Please note that applications received after the deadline, as well as incomplete applications will not be considered. Financial offers containing other currency than MDL (Moldovan Lei) will not be considered. GIZ retains the discretion to re-launch or cancel this tender.

Eventual questions shall be e-mailed to [email protected], by showing tender number in the message title.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tender nr. 83360825

Selectarea companiei de consultanță pentru servicii de design și imprimare

a materialelor de vizibilitate / comunicare

Proiectul GIZ-CzDA ”Îmbunătățirea serviciilor medico-sociale pentru persoanele cu necesități de îngrijire de lungă durată pe ambele părți ale Nistrului” din cadrul Programului General UE de ”Măsuri pentru Consolidarea Încrederii (V) – Modernizarea sectorului sănătății” și implementat inclusiv cu contribuția Proiectului GIZ ”Măsuri de Consolidare a Încrederii de-a lungul r.Nistru” este în căutarea unei companii care va oferi consultanță în design, machetare și imprimare a materialelor de comunicare și vizibilitate.

Pentru accesarea Termenilor de Referință, vă rugăm să adresați un mesaj la e-mail: [email protected]  cu indicarea numărului tenderului în titlul mesajului.

Oferta va include:

 1. Oferta tehnică (într-un plic sigilat separat):
 • Copia certificatului de înregistrare a companiei;
 • O descriere succintă a companiei (0,5 pag),
 • Experiența precedentă de prestare a astfel de servicii și personalul responsabil. Experiența precedentă să indice un număr de beneficiari / proiecte beneficiare [experiența anterioară de cooperare cu GIZ va fi considerată un avantaj] (până la 2 pag.).
 • În oferta va fi indicat timpul aproximativ de executare pentru fiecare articol indicat.
 • Datele bancare ale companiei, inclusiv numele băncii,codul și IBAN pentru MDL;
 • Certificat despre lipsa datoriilor eliberat de Inspectorat Fiscal al Republicii Moldova sau copia ultimului raport financiar;
 1. Oferta financiară (într-un plic sigilat separat):
 • Oferta financiară va fi prezentată în Lei Moldovenești (VAT=0) pentru fiecare articol și per total, va include toate cheltuielile, inclusiv, livrarea la oficiul GIZ. Alte costuri nu se vor include.

 Evaluarea ofertelor se va face pe baza raportului de 70% pentru oferta tehnică și 30% pentru oferta financiară.

Ofertele urmează a fi depuse în plicuri sigilate, cu numărul licitației (83360825) și denumirea acesteia, la adresa Oficiului GIZ Chișinău (str. Bernardazzi 66, etajul 5, aripa stângă; Chișinău, MD-2009) până la 26 august, 2020, ora 14:00.

Ofertele primite după termenul limită, precum și ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare. Ofertele financiare care conțin altă monedă decât MDL (lei moldovenești) nu vor fi luate în considerare. GIZ păstrează discreția de a republica sau anula acest tender.

Întrebările ulterioare vor fi trimise prin e-mail către [email protected]  cu indicarea numărului tenderului în titlul mesajului.

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.