Asociaţia Obştească SOS Autism solicită ofertă pentru selectarea unei companii pentru servicii de producere a emisiunilor radio

Distribuie prietenilor:


1 CEH

Asociaţia Obştească SOS Autism solicită ofertă pentru selectarea unei companii

pentru servicii de producere a emisiunilor radio

În perioada iulie 2018 - decembrie 2021, ADRA Moldova cu Asociația Obştească „SOS Autism" (A.O. „SOS Autism”) implementează proiectul "Ajutor pentru copiii cu tulburări ale spectrului autist și alte tulburări genetice în Moldova", finanţat de către Programul de Cooperare pentru Dezvoltare din Cehia și implementat de ADRA Cehia și ADRA Moldova în parteneriat cu A.O. „SOS Autism”.

Relevanța proiectului este ridicată datorită numărului tot mai mare de copii cu autism și a altor tulburări genetice diagnosticate în întreaga lume. În Moldova încă există posibilități insuficiente de diagnostic, mai ales într-o fază incipientă, iar situația cu tulburări genetice este în general slab dezvoltată, ceea ce duce la un anumit număr de copii care nu sunt tratați la timp și situația lor se înrăutățește. Organizațiile de sprijin existente formate în principal de părinți care au copii cu autism sau tulburări genetice au făcut anumite măsuri pentru a îmbunătăți situația în cooperare cu instituțiile statului. Cu toate acestea, există multe provocări înainte ca serviciile furnizate să respecte standardele europene. Scopul proiectului menționat mai sus este creșterea calității și disponibilității serviciilor oferite copiilor cu autism și altor tulburări genetice și părinților/îngrijitorilor acestora în Republica Moldova.

Beneficiarii finali ai proiectului

Copiii cu autism/tulburări genetice din Moldova sunt principalii beneficiari ai proiectului. Acțiunile proiectului au ca scop creșterea și îmbunătățirea serviciilor sociale și de sănătate pentru acestea, pentru a asigura incluziunea socială și egalitatea de șanse între aceștia și colegii lor.

Cel puțin 100 de părinți cu copii cu TSA/tulburări genetice vor beneficia de consiliere, sprijin psihologic și informațional, precum și oportunități de împuternicire cu scopul de a asigura respectarea drepturilor copiilor lor, o mai bună integrare socială și abilități de viață independentă.

Comunitățile în care vor fi implicați profesioniștii capabili din sectorul ABA medical, educațional și profesional pentru a oferi servicii sociale specializate adresate copiilor și familiilor vor deveni mai incluzive, iar membrii vor înțelege importanța sprijinului social pentru perioada potrivită.

Obiectivul anunţului

Unul din obiectivele stabilite pentru anul 2020 este asigurarea vizibilității și informării opiniei publice cu privire la serviciile sociale și rolul acestora susținând autismul și tulburările genetice, copiii și familiile

Scopul anunţului

În vederea implementării obiectivelor sale, A.O. „SOS Autism” solicită oferta financiară a unei companii pentru prestare a serviciilor de producere a emisiunilor radio.

Prestatorul de servicii va executa următoarele servicii:

 1. Va produce și va aranja distribuția a 20 emisiuni (a câte 30 min fiecare)
 2. Va înregistra și monta interviurile în propriul studiou
 3. Programele radio vor fi difuzate pe frecvența FM pentru a a ajunge la un segment cât mai mare de populație
 4. Colaborarea în dezvoltarea unui scenariu pentru programele radio
 5. Programele radio vor fi plasate și pe site-ul prestatorului cu data intrării în eter
 6. Programele radio vor fi stocate și transmise către A.O. „SOS Autism” pe un flash card în formatul Mp3
 7. Va elabora un generic unic pentru toate emisiunile
 8. Va înregistra și plasa la sfârșitul emisiunii disclaimerul finanțatorului.

Subiectele emisiunilor, orarul înregistrărilor și intervievații vor fi stabiliți de comun acord, la indicația A.O. „SOS Autism”.

Toate drepturile asupra emisiunilor produse vor aparține A.O. „SOS Autism”.

A.O. ”SOS Autism” invită operatorii economici interesaţi, care pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind prestare a serviciilor de crearea a emisiunilor radio:

Condiţiile Ofertei:

 1. CV-ul organizației
 2. Actele confirmative ale organizaţiei (certificatul organizaţiei, licenţa de activitate)
 3. Oferta tehnică, care să includă și arealul de emisie, sau raitingul postului de radio
 4. Oferta financiară
 5. Condiţiile de plată

Ofertanţii pot depune o singură ofertă financiară la adresa de e-mail: sosautism.rm@gmail.com, irinastoian.egor@gmail.com

Termenul limită de depunere a ofertelor financiare este de 14.07.2020 ora 12:59. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Persoanele de contact:

Aliona Dumitraş, 068878788

Irina Stoian, 079970202.

Vor fi evaluate doar ofertele complete și vor fi contactate doar companiile sau experţii selectaţi.

 

 

 

 

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet