Concurs prin cerere de oferte în vederea selectării unei companii (organizaţii) care să ofere pubele și containere pentru deșeuri în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă ”INSPIRĂ și pe ALȚII”

Distribuie prietenilor:


Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă concurs prin cerere de oferte în vederea selectării unei companii (organizaţii) care să ofere pubele și containere pentru deșeuri în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă ”INSPIRĂ și pe ALȚII””. Programul de Mentorat este parte componentă a proiectului „Iniţiativa Comună pentru Oportunităţi Egale”, implementat de Fundaţia Est-Europeană în parteneriat cu CPD, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Suedia.

Obiectivul concursului: pentru realizarea proiectului implementat de echipa comunitară din s. Bădiceni, r. Soroca este nevoie de procurarea a 176 pubele pentru deșeuri (din plastic, 120 litri) și 2 containere pentru deșeuri (din oțel zincat, 1100 litri). Detalii în Anexa 1 a documentului pe care îl găsiți AICI.

Rezultate aşteptate: Compania (organizaţia) selectată va presta servicii conform condiţiilor solicitate de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în prezentul document.

Oferta va include în mod OBLIGATORIU următoarele elemente:

  • Propunerea tehnică, în care se va indica termenul de livrare a bunurilor şi termenul de garanţie, precum și costurile de transportare a acestora.
  • Oferta financiară va fi la cota zero TVA. (documentul privind aplicarea TVA la cota zero va fi expediat furnizorului selectat).
  • Declarația de Integritate (a se vedea Anexa 2 a documentului pe care îl găsiți AICI).
  • Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice.
  • Certificatul de garanție pentru bunurile furnizate.

Menționăm că adresa la care vor fi livrate bunurile este s. Bădicen, r. Soroca. Destinatar: Grosu Olesea.

Modul de întocmire a ofertelor financiare: Oferta financiară va conține în mod OBLIGATORIU data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail, numele deplin al persoanei de contact).

(!) Oferta financiară nesemnată, nedatată şi neştampilată nu va fi valabilă.

Modelul ofertei financiare este reflectat în Anexa 1 a documentului pe care îl găsiți AICI.

Criterii de Evaluare:

  1. Corespunderea caracteristicilor înaintate pentru pubele și containere cu cele solicitate;
  2. Disponibilitatea în stoc a itemilor solicitați;
  3. Oferta financiară.

Plata pentru serviciile prestate:

Plăţile vor fi efectuate doar prin virament bancar, în MDL, după recepționarea bunurilor.

Perioada obligatorie de livrare a bunurilor Iunie 2020.

!!! CPD își rezervă dreptul de a selecta una sau mai multe companii pentru furnizarea bunurilor solicitate în acest document !!!

!!! Dată fiind situația epidimiologică în care ne aflăm, Ofertele vor fi trimise doar în formă electronică la e-mail: olga.sirbu.cpd@gmail.com , gaprecup@hotmail.com.

Termenul de valabilitate a ofertelor este de 30 zile.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 22 Mai 2020.

Pentru informații suplimentare: Olga Sîrbu, olga.sirbu.cpd@gmail.com

Galina Precup, gaprecup@hotmail.com.

Coordonatoarea proiectului comunitar Grosu Olesea nr. de contact 069736764.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet