UE - GIZ// Apel privind selectarea unei entități responsabile de realizarea campaniei de comunicare și vizibilitate

Distribuie prietenilor:


Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) în parteneriat cu AO ADR „HABITAT” implementează proiectul „Fii schimbarea: Cetățeni implicați - comunități durabile”, parte a proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a abilita cetățenii prin participarea constructivă a organizațiilor societății civile (OSC) la procesele decizionale locale, regionale și naționale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Planificarea participativă: cetățenii, bărbații și femeile, în egală măsură, sunt abilitați să contribuie într-un mod semnificativ la planificarea participativă a infrastructurii publice de către administrațiile publice locale;
 • Monitorizarea participativă: cetățenii sunt abilitați să participe într-un mod semnificativ la supravegherea proceselor de achiziții, gestionare și întreținere a infrastructurii publice;
 • Creșterea gradului de conștientizare: cetățenii, inclusiv elevii școlilor publice, sunt informați despre investițiile în apă și canalizare (AAC) și managementul deșeurilor solide (MDS), despre problemele de mediu relevante legate de serviciile publice locale, precum și relevanța tarifelor de recuperare a costurilor pentru furnizarea acestora

Proiectul se realizează pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Centru (raioanele Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești și Ungheni), în perioada de referință octombrie 2019 - septembrie 2021.

Mai multe informații despre proiect puteți accesa pe platform www.eu4civilsociety.md.

În acest context, AGER anunță concurs de selectare a unei entități responsabile pentru organizarea campaniei de comunicare și vizibilitatea, care va avea următoarele atribuții:

 • sensibilizarea cetățenilor în raport cu problemele de actualitate ale comunității în care locuiesc;
 • mobilizarea cetățenilor la acțiuni în vederea soluționării problemelor depistate;
 • asigurarea vizibilității progresului și rezultatelor proiectului „Fii schimbarea: Cetățeni implicați - comunități durabile!” la nivel național.

Entitățile interesate urmează să propună un concept de campanie pe durata de implementare a proiectului cu indicarea produselor ce urmează a fi realizate, inclusiv oferta financiară pentru acestea, cu considerația limitei financiare maxime de 14000 EUR.

Entitățile interesate pot solicita Planul de activități  și indicatorii de vizibilitatea ai proiectului la adresa de email: olga.diaconu@ager.md sau la numărul de telefon: 068418188.

Dosarele de participare la concurs vor include:

 • Extrasul din Registrul de Stat al societăților comerciale;
 • Portofoliul companiei (exemple ale materialelor similare executate anterior);
 • Conceptul planului de vizibilitate și promovare elaborat;
 • Oferta de preţ în MDL (contractul va fi semnat în MDL şi plata va fi efectuată prin transfer în MDL), cu scutire de TVA cu drept de deducere (TVA la cota 0%).

Analiza ofertelor se va efectua în baza următoarelor criterii:

 • preț/eficiență;
 • caracter inovativ al produselor și acoperirea geografică a activităților de promovare;
 • experiența de lucru în domeniu.

Perioada de referință pentru prestarea serviciilor conform contractului va fi: martie 2020 - septembrie 2021.

Termenul limită de prezentare a ofertei: 5 februarie 2020.

Persoane de contact:

Revenco Ala, director de proiect, ala.revenco@ager.md, tel.079660035.

Olga Diaconu, coordonator proiect, olga.diaconu@ager.md, tel.068418188


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet