Coaliția de Monitorizare a Achizițiilor Publice s-a întrunit în a patra ședință de lucruCoaliția de Monitorizare a Achizițiilor Publice s-a întrunit în a patra ședință de lucru

Vineri, 29 martie, 2024, a avut loc a patra ședință de lucru a membrilor Coaliției de Monitorizare a Achizițiilor Publice. În cadrul evenimentului, subgrantiștii proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Parteneriat pentru Transparență din SUA, au raportat situația cu referire la implementarea  proiectelor privind monitorizarea achizițiilor publice.

La ședință a participat și un grup de studenți de la Facultatea Științe Economice a Universității de Stat din Moldova. Carolina Ungureanu, coordonatoarea proiectului, vice directoare IDIS „Viitorul, le-a spus tinerilor că achizițiile publice au ajuns astăzi să fie un domeniu de mare interes și se cere monitorizarea modului în care sunt utilizați banii publici, iar Coaliția, reprezentantă de către ONG-uri, activiști și experți în domeniu, veghează transparența utilizării banilor publici în Republica Moldova. „Suntem interesați să diseminăm informația aceasta și să creștem capacitatea tinerilor, a societății civile, de a avea mai mulți experți și reprezentanți care supraveghează sectorul”, a spus Carolina Ungureanu.

Olga Diaconu, coordonatoare de proiecte la Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), a prezentat activitățile proiectului „Monitorizarea achizițiilor sectoriale în Republica Moldova”, conform Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în domeniul energeticii, apei, transporturilor și servicilor poștale. Astfel, mai multe entități contractante mari au fost monitorizate cum desfășoară achizițiile sectoriale, pentru depista eventuale nereguli sau indicatori de risc, anumite practici bune sau rele, care ulterior se vor regăsi și într-un raport, note de politici, care vor fi expediate autorităților pentru aduce îmbunătățiri la cadrul legal. Au fost deja publicate cinci articole cu privire la anumite situații dubioase, cu semne de întrebare, cu indicatori de risc în monitorizarea achizițiilor sectoriale desfășurate de către Chișinău-Gaz, Aeroportul Internațional Chișinău, Termoelectrica, Calea Ferată din Moldova și Apă-Canal Chișinău.

Ala Revenco, președinta Asociației Obștești „Părinți Solidari”, care implementează proiectul „Creșterea integrității achizițiilor de valoare mică realizate de către direcțiile de educație din mun. Chișinău” a analizat modul în care se realizează achizițiile de valoare mică, în condițiile noului regulament intrat în vigoare la 1 iulie, 2023. Ca rezultat, s-a constat că predomină procedurile neconcurențiale. 96% din banii utilizați, circa 40,4 milioane de lei, fără TVA, au fost cheltuiți discreționar de către direcțiile de educație prin achiziții de valoare mică realizate în baza facturilor fiscale și a contractelor directe, iar în astfel de cazuri, riscurile de corupție și de înțelegere sunt foarte mari. Totodată, autoritățile contractante monitorizate, în trimestru III din 2023 au desfășurat 311 proceduri prin factură și contracte directe, iar în trimestrul IV – 416. Prin MTender, 8 proceduri au fost defășurate în trimestrul III și 4 în trimestrul IV.  S-au raportat după termenul limită 7% din proceduri în trimestrul III și 32% în trimestrul IV. Depășirea pragurilor la realizarea achizițiilor prin facturi fiscale și contracte directe au avot loc în trimestrul III în cazul a 16 proceduri, iar trimestrul IV - în cazul a 8 proceduri.

Ion Mazur, șeful Departamentului Advocacy, Campanii și Publicații din cadrul Asociației Obștești „Asociația Presei Independente”, care implementează proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice prin contribuția mass-media”, a spus că au fost monitorizate mai  multe proceduri de achiziții a proiectelor Programului Național „Satul  European” și „Satul  European Expres” pentru a realiza investigații jurnalistice și recomandări pentru autorități și entități economice, dar și a promova bunele practici de guvernare locală prin realizarea unor articole tematice. S-a reușit publicarea a trei investigații și trei articole despre bunele practici. Referitor la Raportul de monitorizare a corectitudinii utilizării procedurilor de achiziții publice de către administrația publică locală de nivelul I, cu propuneri de eliminare a ilegalităților și recuperare a banilor publici, experta contractată să facă raportul a analizat 29 de contracte și proceduri de achiziție din cele 65 planificate.

Diana Grosu, președința Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI, care implementează proiectul „Monitorizarea și promovarea transparenței achizițiilor publice în sectorul asistenței sociale din Republica Moldova”, a spus că în cadrul proiectului sunt monitorizate achizițiile publice efectuate de către direcțiile generale de asistență socială din zona de nord a Republicii Moldova și de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar rezultatele monitorizării se vor regăsi în 7 investigații și 7 reportaje investigative. Între timp s-au realizat 4 investigații și 3 reportaje investigative. Rezultatele investigațiilor se vor regăsi într-un raport de monitorizare, cu recomandări către autoritățile/entitățile contractante. „Ceea ce am făcut a cam supărat autoritățile, având în vedere faptul că ele au fost monitorizate cum utilizează banii publici. În urma acestor investigații au apărut diverse amenințări, autoritățile nefiind obișnuite cu faptul că cineva le monitorizează”, a spus Diana Grosu.

Lilia Zaharia-Cravcenco, directoarea executivă a Transparency Internațional-Moldova, care implementează proiectul „Achiziţiile publice din Primăria mun. Chişinău sub lupa transparenței”, a spus că s-a reușit colectarea și analiza informațiilor din planurile de achiziții ale Primăriei Chișinău și a întreprinderilor municipale pentru 2023-2024; au fost selectate procedurile de achiziții spre monitorizare pentru 2023 și analizat conținutul paginilor web ale Primăriei Chișinău, Direcției Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare și a ÎM Autosalubritate în ceea ce ține de componentele buget și achiziții publice. Au fost selectate: informațiile din M-Tender și de pe www.achizitii.md referitoare la achizițiile efectuate de către autoritățile contractante monitorizate; datele privind contractele atribuite înregistrate la Agenția Achiziții Publice. De asemenea, au fost solicitate informații de la întreprinderile municipale privind achizițiile realizate în 2023. „Atenția a fost îndreptată către achizițiile cu factori de vulnerabilitate și riscuri sporite de corupție; dar și cu valoarea achizițiilor semnificativă. Autoritățile contractante par a fi, mai degrabă, tentate să anuleze procedurile decât să le remedieze, constatere ce a rezultat din analiza deciziilor Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Am avut dificultăți la unele etape ale realizării investigațiilor jurnalistice, dar ele au fost depășite. Vom realiza și un raport de monitorizare și vom desfășura și un club al jurnaliștilor unde vom invita instituțiile monitorizate și ofertanții care au depus contestații”, a spus Lilia Zaharia.

În cadrul ședinței, Valeriu Ciorba, monitor la Părinții Solidari, a prezentat ciorna unui apel public al societății civile cu referire la achizițiile publice de valoare mică. Potrivit lui Valeriu Ciorba, legislativ nu este nicăieri stipulat că anume contractele de la 150 de mii la 350 de mii, care se petrec prin Mtender, trebuie să fie publicate obligatoriu undeva. Astfel, se solicită să fie făcute anumite intervenții în hotărârea Guvernului care reglementează aceste proceduri, ca și acele contracte care se petrec în Mtender, și care ar fi transparente, să fie publicate și să ajungă în spațiul public.

Coaliția de Monitorizare a Achizițiilor Publice este creată la inițiativa Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, implementat în parteneriat cu Parteneriat pentru Transparență din SUA. Coaliția ce urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Republica Moldova. Din Coaliție fac parte peste 20 de organizații ale societății civile, jurnaliști de investigație, experți şi monitori independenți din Republica Moldova.

Până acum Coaliția de Monitorizare a Achiziţiilor Publice s-a întrunit în trei ședințe, unde au fost abordate mai multe subiecte și probleme de actualitate din domeniul achizițiilor publice.

------------------------------------------

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul, în parteneriat cu Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.