Testarea de către CEC a registrului electronic al alegătorilor - Raport Promo-LEXAsociaţia Promo-LEX, a publicat la 18 noiembrie 2009, Raportul privind Monitorizarea alegerilor locale noi ale primarilor în localităţile Ştefăneşti şi Semionovca r-ul Ştefan Vodă desfăşurate la 15 noiembrie 2009.

Efortul de monitorizare Promo-LEX a implicat 7 observatori la cele două secţii de votare. În mare parte efortul de monitorizare a fost iniţiat pentru observarea directă a testării registrului electronic al alegătorilor pentru aceste localităţi.

Asociaţi Promo-LEX salută interesul din partea alegătorilor din localităţile monitorizate pentru scrutinul local din 15 noiembrie 2009, receptivitatea şi atitudinea cooperantă a personalului birourilor electorale, calitatea listelor electorale utilizate şi deschiderea de care au dat dovadă alegătorii faţă de testarea registrului electronic. Totodată efortul de monitorizare ţine să atragă atenţia autorităţilor electorale asupra neadmiterii încălcării conştiente a Codului Electoral de către autoritatea electorală, chiar dacă scopul urmărit este unul nobil. Astfel, efortul de monitorizare a constatat unele tendinţe îngrijorătoare ce au afectat calitatea procesului electoral în secţiile de votare monitorizate.

Efortul de monitorizare Promo-LEX, în linii generale este satisfăcut de elaborarea registrului electronic şi testarea acestuia în unele localităţi. Considerăm că extinderea registrului electronic pentru toată ţara va reduce semnificativ din problemele depistate la calitatea listelor electorale şi nu va permite prezenţa alegătorilor în cîteva liste electorale sau votarea multiplă. Totuşi Promo-LEX atrage atenţia autorităţilor electorale că atingerea unor scopuri nobile, nu poate fi atinsă prin încălcarea legislaţiei în vigoare.
Promo-LEX este membru al Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte – uniune benevolă de organizaţii non-guvernamentale, care implementează proiecte întru îmbunătăţirea procesului electoral şi sporirea încrederii cetăţenilor în alegeri.

Efortul de monitorizare Promo-LEX a fost desfăşurat graţie suportului financiar şi asistenţei tehnice oferite de National Democratic Institute for International Affairs (NDI) şi Agenţia Statelor Unite pentru
Dezvoltare Internaţională (USAID).

Raportul integral în limbile română şi engleză este disponibil aici