Promo-LEX a lansat Misiunea de Observare a Alegerilor Locale Generale și a Alegerilor Parlamentare Noi din 20 octombrie 2019La 15 august curent, Asociația Promo-LEX a lansat Misiunea de Observare (MO) a Alegerilor Locale Generale și Parlamentare noi din 20 octombrie 2019, făcând public și primul Raport ce vizează rezultatul monitorizării perioadei inter-electorale dar și pre-electorale cuprinsă între 18 iunie – 14 august 2019.

Metodologia Promo-LEX de observare a alegerilor a fost elaborată în baza standardelor internaționale în domeniu și presupune observarea alegerilor atât pe termen lung cât și pe termen scurt. Astfel, pentru această Misiune de Observare, Promo-LEX va prezenta 5 rapoarte intermediare de observare a alegerilor și un Raport final. De asemenea, în contextul zilei alegerilor vor fi elaborate comunicate de presă privind desfășurarea scrutinului, rezultatele numărării în paralel a voturilor pentru municipiile Chișinău, Bălți și Comrat și evaluarea corectitudinii procesului electoral în ziua alegerilor în baza unui eșantion reprezentativ.

Primul Raport al MO Promo-LEX conține constatările și tendințele principale specifice perioadei preelectorale/electorale pentru alegerile din 20 octombrie 2019.

Deși perioada pre-electorală a fost marcată de incertitudini privind data organizării alegerilor locale generale, principiul stabilității dreptului electoral, în esență, a fost respectat. Totuși MO Promo-LEX consideră că aprobarea în lectură finală și eventuala intrare în vigoare a proiectului de lege nr. 36 din data  de 29.03.2019 pentru modificarea unor acte legislative la început de perioadă electorală pentru alegerile locale, poate crea incertitudini și dificultăți în organizarea și desfășurarea alegerilor.

MO Promo-LEX  atenționează și asupra problemelor importante care rămân nesoluționate în contextul alegerilor locale: lipsa unui mecanism legal de prevenire a ”migrației artificiale a alegătorilor”, regimul de vot al alegătorilor fără domiciliu și reședință, respectarea prevederilor Codului electoral de către organele electorale în contextul utilizării certificatelor pentru drept de vot de către alegători etc.

În continuare, legislația îi tratează inegal și pe candidații independenți, comparativ cu cei desemnați de partide politice și blocuri electorale, impunându-i doar pe ei să colecteze semnături în liste de subscripție.

Pentru Misiunea de Observare Promo-LEX rămâne o prioritate monitorizarea finanțării campaniei electorale. În acest sens, Promo-LEX va compara cheltuielile raportate la CEC și la organele electorale inferioare de către concurenții electorali cu activitățile și cheltuielile estimate în urma observării civice.

La fel, MO monitorizează și discursul de ură utilizat de către concurenții electorali în cadrul alegerilor. În baza surselor monitorizate de informare, sunt identificate cazurile și tematica discursului, subiecții ce utilizează ura în mesajele lor electorale și de cei care sunt afectați de acest tip de discriminare.

Amintim că scopul Misiunii de Observare este informarea publicului privind desfășurarea campaniei, precum și sporirea încrederii cetățenilor în procesul electoral, contribuirea la asigurarea alegerilor libere și corecte, conform standardelor internaționale și legislației naționale. Promo-LEX rămâne, în continuare, singura organizație neguvernamentală din țară care desfășoară cel mai mare efort de monitorizare, delegând peste 700 de observatori în  localități din țară, precum și în unele SV constituite peste hotarele R. Moldova.

Misiunea de Observare a Alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 este desfășurată de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin Programul “Democrație, Transparență și Responsabilitate”.

Pentru informații, contactați:
Inga Stegarescu, Ofițer de presă al Asociației Promo-LEX;
GSM: 069 26 96 84;
E-mail: inga.stegarescu@promolex.md