Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului atenționează organizatorii acțiunilor de protestÎn lumina evenimentelor de astăzi, 20 iulie 2017, Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului atenționează organizatorii acțiunilor de protest, liderii fracțiunilor politice și membrii societății civile asupra neadmiterii atragerii minorilor în acțiunile de masă cu caracter politic.

Copiii au dreptul să participe la reuniuni, dacă acestea sunt pașnice, dacă participarea la aceste evenimente nu prezintă pericol pentru viață și sănătatea copiilor și dacă nu se aduce atingere demnității acestora. În mod obligatoriu copiii trebuie să fie însoțiți de către părinți/reprezentați legali.

Conform prevederilor din art. 3, 13, 14 și 17 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului (ratificată de Republica Moldova la 25 februarie 1993), toate acțiunile privind copilul trebuie să ia în considerație ansamblul intereselor superioare ale acestuia. Astfel, autoritățile statului, persoanele publice și private, cât și alte entități din domeniu trebuie să se asigure că în orice acțiune organizată este în concordanță cu respectarea interesului superior al copilului.

În contextul celor expuse menționăm ideea că autoritățile statale, dar și părinții sunt responsabili pentru atragerea copiilor în manifestații de orice tip contrar voinței acestora, fapt contramandat de instituțiile internaționale din domeniul protecției drepturilor copilului și de Ombudsmanul copilului din Republica Moldova. 

În același context atrag atenția organelor de forță, în cazul unor eventuale intervenții, să se abțină de la aplicarea forței sau oricăror altor acțiuni care ar putea prejudicia starea sănătății sau demnitatea copiilor.