IDIS Viitorul susține modernizarea și ameliorarea calității serviciilor publiceModernizarea sectorului public reprezintă o prioritate politică pe agenda oricărei guvernări responsabile și aflate în serviciul publicului. Cu atât mai mult este o prioritate pentru Republica Moldova ca ministerele, agențiile și întreprinderile de stat să servească acestui scop de modernizare, concomitent cu transpunerea în practică și legislație a normelor și rigorilor aquis-ului comunitar, ca urmare a implementării Acordului de Asociere al RM cu UE. Este una din concluziile trainingului oferit de IDIS Viitorul Agenției Naționale de Asistență Sociala creată în urma reformei administrației publice centrale.

Numeroase autorități publice, regulatori naționali și alte entități care operează în sectorul public, acceptă să ofere mai multă informație despre ce-și propun, dar nu avansează suficient spre schimbări de esență, care ar curma anumite practici care știrbesc integritatea serviciilor prestate și alte practici de cheltuieli inutile sau nejustificate, există o slabă înțelegere asupra modului în care opiniile consumatorului de servicii pot ameliora calitatea acestora, iar reformele profunde întârzie ori sunt torpilate. După cum indică și anumite surse guvernamentale, există foarte puține cazuri în care autoritățile publice sunt interesate, monitorizează sau includ în matricea de evaluare internă, gradul de satisfacție al cetățenilor față de serviciile prestate, politicile implementate. Studiile indică asupra absenței quasi-totale a evaluărilor externe pe serviciile prestate, evaluări asupra accesului la servicii, fezabilitatea tehnică și politică a metodologiei de stabilire a tarifelor pe bază de costuri, perioadele necesare pentru deliberări publice și alte resurse vitale pentru optimizarea serviciilor furnizate cetățenilor.

Trainerul, Victor Mocanu a explicat în fața participanților de la agenție că protecţia socială trebuie să constituie elementul fundamental al politicilor statului, mecanismul principal prin care societatea intervine pentru a preveni, limita sau înlătura efectele negative ale evenimentelor considerate drept „riscuri sociale”. Astfel, autorităţile publice nu vor neglija persoanele care și-au îndeplinit obligaţiile faţă de stat sau sunt în incapacitate să le îndeplinească din motive independente de voinţa acestora.

Abordând în mod participativ problematica modernizării serviciilor publice, IDIS Viitorul a lucrat intens pe durata mai multor luni cu reprezentanții unui grup de instituții publice: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF), Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE) și Compania de stat Moldtelecom, pentru a evalua, monitoriza și asista calitatea serviciilor furnizate publicului.

Trainingul de formare a fost  desfășurat de către IDIS Viitorul, joi 28 aprilie, la Agenția Națională Asistență Socială (ANAS). Beneficiarii cursului de formare au fost angajații ANAS. Acesta a inclus patru module: cadrul instituțional, normativ și de politici în domeniul serviciilor sociale, tipurile și formele de prestare a serviciilor sociale, nomenclatorul serviciilor sociale și standardele minime de calitate ale serviciilor sociale

Trainingul și-a propus, să instruiască beneficiarii în utilizarea de metode și tehnici specifice în asistența socială pentru asigurarea, monitorizarea modului de creștere și îngrijire, utilizarea metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională. În urma trainingului participanții au dobândit mai multe cunoștințe în domeniul protecției sociale pe care le vor putea utiliza în eficientizarea activității ANAS.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com sau la numărul de telefon 069017396.