Circa 350 de tineri din centru Republicii Moldova își dezvoltă abilitățile antreprenorialeAsociația Oamenilor de Afaceri din Moldova în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru organizează în premieră, în perioada 18-19 aprilie, Școala de afaceri AOAM. Evenimentul se desfășoară în incinta Castelului MIMI, strada Dacia 1, Bulboaca. Școala de afaceri AOAM urmărește dezvoltarea abilităților antreprenoriale, instruirea și oferirea de consultanță tinerilor care doresc să dezvolte sau să deschidă o afacere.

Astfel, aproximativ 350 tineri antreprenori sau aspiranți la antreprenoriat din Regiunea Centru participă, în aceste zile, la cursurile de instruire „DriveUP AngryBusiness" și „Accesarea fondurilor nerambursabile", ținute în cadrul proiectului „Școala de afaceri AOAM".

Proiectul „Școala de afaceri AOAM", o premieră în Republica Moldova, urmărește dezvoltarea abilităților antreprenoriale, instruirea și oferirea de consultanță tinerilor care doresc să dezvolte sau să deschidă o afacere. Totodată, programul vizează impulsionarea mediului de afaceri și a spiritului antreprenorial în Republica Moldova.

Adresându-se participanților la cursuri, directorul general al AOAM, Andrei Crigan, a subliniat că spiritul de afaceri este „motorul dezvoltării economice", el creând bunăstare atât pentru antreprenori, cât și pentru societate în general. Andrei Crigan a reafirmat că misiunea principală a AOAM este susținerea mediului de afaceri și a încurajat participanții să fie activi în cadrul cursurilor și să absoarbă cât mai multe cunoștințe. „Ne dorim să vedem cât mai mulți tineri care încep afaceri, care reușesc în afaceri, care prin exemplul lor îi îndeamnă și pe alții să dezvolte afaceri", a spus directorul general al AOAM. 

Agenda desfășurată a evenimentului se găsește pe site-ul scoala.aoam.md.

ADR Centru și AOAM colaborează în baza unui acord încheiat în septembrie 2016 pentru atingerea obiectivelor în ce privește susținerea mediului de afaceri, atragerea investițiilor și promovarea potențialului socio-economic  în regiunea Centru.

Prin acest acord de colaborare, cele două părți își propun să deruleze diverse activități în vederea eficientizării participării la dezvoltarea socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Centru. S-a discutat și despre organizarea în comun a unor evenimente şi activităţi cu caracter consultativ-informativ, la nivel regional, în ideea sprijinirii mediului antreprenorial şi identificării oportunităților investiționale în zonă.

Potrivit Acordului, cele două instituții  vor acorda suport consultativ în elaborarea și promovarea programelor regionale sectoriale de dezvoltare a infrastructurii de afaceri, vor organiza în comun mese rotunde, seminare, traininguri, în scopul dezvoltării comunității antreprenoriale din zonă.

Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova este o asociație obștească, neguvernamentală, non-profit, ce reunește oameni de afaceri având convingeri comune de dezvoltare a societății prin sprijinirea mediului de afaceri și prin susținerea spiritului antreprenorial pentru o creștere durabilă a economiei naționale, în contextul valorilor și standardelor Uniunii Europene.