Promo-LEX: Apel cu privire la asigurarea dreptului la educaţie în regiunea transnistreană a Republicii MoldovaAsociația Promo-LEX, în calitate de Asociație care a reprezentant cei 170 reclamanţi în cauza Catan şi alţii c. Moldova şi Rusia (cererile nr. 43370/04, 8252/05 şi 18454/06) solicită Președintelui Republicii Moldova, Dlui Igor Dodon să contribuie la garantarea dreptului la educație în regiunea transnistreană.

Considerăm că această problemă poate și trebuie să fie abordată în cadrul discuțiilor pe care Dnul Președinte le va avea în cadrul primei sale vizite oficiale din 16.01.2017 la Moscova.

Amintim că prin Hotărârea Marii Camere a CtEDO din 19.10.2012 a fost recunoscută violarea dreptului la educaţie a celor 170 de reclamanți, iar responsabil de aceste încălcări a fost recunoscut Statul Federaţia Rusă.

Subliniem câteva aspecte foarte importante, constatate de Curtea Europeană și care încă urmează a fi executate întru realizarea și garantarea în egală măsură a drepturilor tuturor locuitorilor din regiunea transnistreană a R. Moldova.

Astfel, Curtea a considerat drept abuzivă evacuarea din str. Gagarin, or. Râbniţa a Liceului „Evrica”, edificiului şcolii din str. Kosmodemianskaia, or. Bender a Liceului „Alexandru cel Bun”, precum și evacuării din or. Grigoriopol a Liceului „Ştefan cel Mare” din or. Grigoriopol din 2002.

De asemenea, Curtea a dispus încasarea sumei totale de 1mln 70 mii Euro, în calitate de despăgubiri morale pentru cele 170 victime precum și costuri de reprezentare în fața Curții. Această hotărâre urma să fie executată până la 19.01.2013.

Totodată Curtea Europeană a constatat că legislaţia locală („RMN”) conține prevederi discriminatorii și incompatibile cu garantarea dreptului la educație tuturor locuitorilor din această regiune a R. Moldova. Aceste prevederi abuzive restrâng folosirea grafiei latine pentru funcţionarea și predarea limbii române în acest spațiu al (art. 6 a „Legii cu privire la funcţionarea limbilor”, art. 12 al „Constituţiei RMN”, art. 200/3 „Codul contravenţiilor administrative al RMN”, decizia din 18.08.1994 cu privire la interzicerea folosirii grafiei latine în instituţiile şcolare).

Cu regret, în decursul celor 3 ani, autoritățile Federației Ruse (Agentul Guvernamental și Ministerul Justiției al Federației Ruse) au ignorat demersurile reprezentanților și ale reclamanților de a executa hotărârea Curții, iar drepturile persoanelor ce doresc să studieze în baza Programului (Curriculei) Educațional al Ministerului Educației de la Chișinău rămân încălcate în continuare.

Rămânem ferm convinși de faptul că executarea hotărârii CtEDO în beneficiul celor 170 de cetățeni ai Republicii Moldova ar putea contribui la respectarea atât a dreptului la educație cât și în general la respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.

Facem apel către Președintele Republicii Moldova să abordeze în discuțiile sale cu omologul său rus problema drepturilor omului în regiunea transnistreană și să solicite executarea Hotărârii Curții Europene din 19 octombrie 2012, pentru a contribui la apărarea drepturilor și intereselor constituționale ale locuitorilor și cetățenilor Republicii Moldova din regiunea transnistreană.

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Alexandru POSTICA, Director de Program, GSM:0691 04 851,  Tel: (22) 450024, e-mail: info@promolex.md

Asociația Promo-LEX
Programul Drepturile Omului