Agricultorii, uscați de criză, în așteptarea subvențiilorDeși modernizarea agriculturii reprezintă una din prioritățile majore ale economiei, sectorul agricol rămâne încă destul de subdezvoltat cu investiții și subvenții insuficiente. Deși valoarea fondului de subvenționare în agricultură crește, mijloacele financiare achitate producătorilor agricoli descresc. Despre aceste paradoxuri și inechități în administrarea fondurilor alocate de stat pentru dezvoltarea agriculturii se vorbește într-un studiu ”Subvenționarea agriculturii în RM – reforme și eșecuri”, prezentat astăzi la sediul IDIS Viitorul de Dl Viorel Chivriga, Coordonator de Programe al IDIS, Viitorul.

”În anul 2015, erau contabilizate ca datorii suma de 246,2 mln. lei. În același timp, regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli este aprobat cu mare întârziere, ceea ce tergiversează procesul de subvenționare. Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură a progresat în activitatea sa, dar nu a reușit să utilizeze unul din drepturile sale de bază, dreptul de a interveni pe piață”, susține Dl Viorel Chivriga, în analiza sa de astăzi.

Sprijinul financiar pentru stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor si a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri) este una din cele mai eficiente și rezultative. Se propune o evaluare cantitativă și calitativă a impactului subvenționării, asupra dezvoltării sectorului agroalimentar în cadrul tuturor măsurilor de sprijin. Politica de subsidii în agricultură trebuie ferită de politizare și de bani atribuiți clientelar politic grupurilor de agricultori. Analiza a mai constatat eficiența redusă a politicilor de subsidii agricole corelate cu mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură. Un număr infim de agriculturi obișnuiesc să-și asigure recolta în RM.

Mai mulți oficiali prezenți la eveniment au susținut tezele prezentate de raportor. Printre ei, Dl Nicolae Ciubuc, directorul interimar al Agenției de Intervenție și Plăți (AIPA) a declarat că instituția pe care o conduce atrage o deosebită atenție asigurării transparenței în activitatea instituției, creșterii calității resurselor umane și cooperării cu toate părțile interesate.

Iurie Ușurelu, viceministrul al Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, a subliniat, că reformele în domeniul subvenționării trebuie continuate, iar suportul financiar trebuie acompaniat cu servicii calitative de consultanță și instruire.

La final, dl Viorel Chivriga a declarat că soluționarea problemei subvenționării solicită din partea autorităților competente ale RM o evaluare cantitativă și calitativă a impactului acordării banilor disbursați asupra dezvoltării sectorului agroalimentar. Utilizarea în acest sens a unui spectru mai larg de indicatori, va ilustra efectul real al susținerii financiare din partea statului: creșterea productivității și volumului de producere, cifra de afaceri, valoarea producției exportate, locuri noi de muncă, sporirea calității producției. De asemenea, se recomandă revederea actualului mecanism de dotare cu tehnică agricolă a producătorilor agricoli. Iar pentru sporirea productivităţii şi competitivităţii în agricultură, stabilizarea pieţei, asigurarea securităţii alimentare şi a veniturilor echitabile pentru agricultori este oportun și rațional de a fi acordate plăţi directe, în funcţie de cultura agricolă.

Menționăm că acest studiu a apărut în cadrul proiectului susținut de Fundația Est Europeană, întitulat ”Evaluare de politici și monitorizare de rezultate în scopul apropierii efective a Republicii Moldova de standarde europene democratice”, realizat în comun de către IDIS Viitorul, CALM și Promo-LEX, din resursele acordate de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.