Un proiect finanțat de Uniunea Europeană readuce în vizor problema torturii în instituțiile psihiatriceimage

Problema torturii în instituțiile psihiatrice revine în atenția autorităților. Reprezentanți ai Procuraturii Generale, Ministerului Sănătății și alți factori de decizie, s-au întrunit luni, 30 noiembrie, la o masă rotundă, unde a fost prezentat și supus dezbaterilor Raportul „Prevenirea și combaterea torturii în instituțiile rezidențiale și neuro-psihiatrice. Analiza cadrului legislativ național și a standardelor internaționale”.

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului “Consolidarea capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de tortură”, finanţat de Uniunea Europeană, prin intermediul Instrumentului European pentru Democraţie şi Drepturile Omului, cu 400,000 USD și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR), Fundaţia Est-Europeană şi Fundaţia Soros-Moldova.

Raportul a identificat domeniile cu cele mai multe probleme și deficiențe practice, dar și actele legislative lacunare care necesită intervenție urgentă. Astfel, se contribuie la consolidarea capacității statului de monitorizare, raportare, prevenire și combatere a tratamentelor inumane și degradante din instituțiile psihiatrice.

Şeful secției Antitortură a Procuraturii Generale, Ion Caracuian, declară: „Noi, în calitate de unici subiecţi de drept care investighează aceste cazuri de rele tratamente în instituții aflate în custodia statului, suntem cei mai interesați ca să progresăm în a combate aceste fenomene. Suntem obligați să investigăm astfel de cazuri de cruzime, când oamenii vin să se trateze şi ajung victime ale torturii şi, atunci când probele denotă vinovăția, să asigurăm tragerea la răspunderea penală.”

Cele mai grave încălcări se atestă la capitolele libertatea și siguranța persoanei, sănătate și accesul la medicamente, condițiile de trai, abuzurile fizice și psihice, viața privată și integritatea persoanei, accesul la justiție, discriminare, dreptul la trai în comunitate și altele. De cele mai multe ori, abuzul în aceste domenii poate duce la tortură, sau tratamente inumane și degradante.

Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale sunt printre cele mai vulnerabile din Moldova. De asemenea, ele au cele mai reduse posibilități să-și apere personal drepturile, în mod eficient. Prin urmare, aceasta este o responsabilitate a statului să consolideze legislația și să creeze mecanisme eficiente pentru combaterea torturii, relelor tratamente și alte încălcări în instituțiile de psihiatrie", susţine coordonatorul de programe pe domeniul Justiţiei şi drepturile omului de la PNUD Moldova, Evghenii Goloşceapov.

Raportul propune un set de acțiuni concrete, precum modificări legislative, strategii, instrucțiuni, programe de instruire, regulamente, dar şi includerea psihologilor în categoria de experți judiciari etc.  

Trebuie să recunoaştem că o astfel de problemă există. Avem obligaţia de a instrui colaboratorii instituţiilor medicale şi de a evita relele tratamente şi tortura. Mai mult, sperăm că va fi adoptat proiectul de lege prin care instituţia avocatului pacientului va fi transferată la Oficiul Avocatului Poporului, ceea ce va aduce un plus de eficienţă la examinarea plângerilor”, afirmă şeful direcţiei Juridice a Ministerului Sănătăţii, Andrei Şveţ.

Or, în 2014 a fost creată instituţia de Avocat al Pacienţilor, care este responsabilă de monitorizarea încălcărilor în instituțiile medicale. psihiatrice. Totuşi, Avocatul Pacienților nu dispune de instrumente suficiente pentru a interveni eficient în apărarea victimelor actelor de tortură. În aceste sens, el poate doar iniția discuții cu administrația instituțiilor medicale și documenta încălcările stabilite, concluziile și recomandările acestuia nefiind obligatorii, constată raportul.

Până la instituţionalizarea mecanismului independent de plângeri, cu sprijinul PNUD, a activat din 2011 un Ombudsman pilot, care a monitorizat situația din instituțiile psihiatrice și a elaborat rapoarte privind rezultatele obținute.

În Moldova activează 9 instituții neuro-psihiatrice, care tratează circa 4000 de persoane.  7 din ele sunt destinate pentru maturi, două pentru minori şi sunt subordonate Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Din acestea, 3 sunt spitale de psihiatrie, iar 6 sunt internate psihoneurologice.

Republica Moldova este constant monitorizată privind modul în care își respectă obligațiile asumate. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau pedepselor Inumane sau Degradante al Consiliului Europei (CPT) efectuează vizite sistematice de monitorizare a condițiilor de detenție, inclusiv în instituțiile psihiatrice din Republica Moldova. Raportorii speciali au monitorizat respectarea drepturilor omului, inclusiv în ceea ce privește prevenirea și combaterea torturii și a tratamentelor inumane și degradante și au vizitat mai multe instituții psihiatrice.

Informaţie de contact

Pentru informații suplimentare, contactați pe Natalia Voronova, Manager de proiect, PNUD Moldova, tel. +373 (22) 245079, natalia.voronova@undp.org.