Lansarea unui nou proiect privind discriminarea în câmpul munciiCentrul de Resurse Juridice din Moldova lansează proiectul

„Analiza fenomenului discriminării în câmpul muncii în Republica Moldova”

În perioada 1 octombrie 2013 – 31 august 2014, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) implementează un nou proiect: „Analiza fenomenului discriminării în câmpul muncii în Republica Moldova”. Acest proiect este implementat cu sprijinul financiar al Fundației Soros-Moldova, prin intermediul Programului Egalitate și Participare Civică.

Proiectul are drept scop dezvoltarea și consolidarea politicilor publice în domeniul combaterii discriminării în câmpul muncii. Scopul proiectului urmează a fi atins prin intermediul a trei obiective specifice: (i) analiza compatibilității legislației naționale în domeniul muncii cu standardele Consiliului Europei și Uniunii Europene în domeniul nediscriminării și promovarea amendamentelor necesare spre îmbunătățirea cadrului legal național; (ii) reprezentarea în instanța de judecată și în fața altor instituții competente a cauzelor de discriminare în câmpul muncii pe diferite criterii protejate, în special: limbă, starea sănătății, gen, orientare sexuală, vârstă; (iii) promovarea practicilor nediscriminatorii în domeniul muncii prin elaborarea, publicarea și diseminarea unor instrumente de sensibilizare practice și utile atât actorilor interesați, cât și celor afectați de fenomenul discriminării în câmpul muncii.

Pentru mai multe detalii referitor la proiect, Vă rugăm să contactați:

Directorul de proiect – Valentina Purcel

Tel: (022) 84 36 01

E-mail: valentina.purcel@crjm.org

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-profit neguvernamentală cu sediul în Chişinău, Republica Moldova. CRJM tinde să asigure o justiție calitativă, promptă și transparentă și respectarea efectivă a drepturilor civile și politice. În realizarea acestor obiective, CRJM combină cercetarea de politici și activitatea de advocacy realizate într-un mod independent și neutru.