Guvernare deschisă pentru o societate informată şi activăCum sunt respectate angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul Parteneriatului Global pentru o Guvernare Deschisă, cât de eficiente sunt actualele politici de asigurare a guvernării transparente şi responsabile, cum are loc procesul de deschidere a datelor guvernamentale cu caracter public şi cât de utile sunt datele deschise pentru societate - acestea sunt aspectele principale care vor fi abordate în cadrul unui nou proiect, lansat şi susţinut financiar de Fundaţia Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare şi implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT”.

Prin parteneriatul constituit, „ADEPT” şi CJI vor desfăşura, în comun, mai multe activităţi menite să perfecţioneze politicile de asigurare a guvernării deschise, să sporească calitatea şi utilitatea datelor guvernamentale, precum şi gradul de responsabilizare a guvernării.

Cu o durată de un an de zile, proiectul se va baza pe două componente esenţiale: analiză şi advocacy. Printre activităţile preconizate, se numără:

- evaluarea şi monitorizarea implementării Planului de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă în anii 2012 şi 2013, aprobat prin HG nr. 195 din 4 aprilie, 2012, în contextul aderării la Parteneriatul global pentru un Guvern Deschis (www.opengovpartnership.org). Această activitate îşi propune să evidenţieze evoluţiile şi impactul politicilor în domeniu. De asemenea, vor fi identificate carenţele în implementare şi vor fi propuse soluţii pentru depăşirea acestora;

- evaluarea, monitorizarea şi popularizarea procesului de deschidere a datelor guvernamentale cu caracter public;

- întocmirea unui top al instituţiilor guvernamentale care au respectat planurile de deschidere a datelor guvernamentale şi au promovat bune practici în domeniu;

- instruirea jurnaliştilor şi reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale privind utilizarea datelor deschise pentru a realiza subiecte de interes public, ca să promoveze responsabilizarea  autorităţilor.

CJI  şi „ADEPT” vor  informa, cu regularitate, mass-media şi societatea civilă despre etapele de implementare a proiectului şi rezultatele obţinute. Detalii despre activităţile ce vor fi desfăşurate, vor fi prezentate pe paginile web www.soros.md (Fundaţia Soros-Moldova), www.e-democracy.md (ADEPT) şi www.ijc.md (CJI).

 Proiectul „Guvernare deschisă pentru o societate informată şi activă” este implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT”, în perioada martie 2012 –martie 2013, cu suportul financiar al Fundaţiei  Soros-Moldova în cadrul Programului Buna Guvernare.