„Integrarea europeană a Moldovei: rezultate, probleme, perspective”Picture_008Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic EXPERT-GRUP au prezentat concluziile monitorizării procesului de realizare de către autorităţile Republicii Moldova a angajamentelor asumate în cadrul procesului de integrare europeană pe parcursul perioadei iulie – septembrie 2012. Rezultatele monitorizării au fost publicate în nr.25 al publicaţiei trimestriale Euromonitor.

Principalele constatări ale monitorizării sunt următoarele:

Deși autoritățile continuă să îmbunătățească cadrul legal privind combaterea şi prevenirea torturii, investigarea și examinarea în instanțele de judecată a cazurilor de tortură rămâne a fi ineficientă. Impactul aplicării legii privind libertatea de exprimare continuă să rămână unul scăzut, ca urmare a lipsei de informare a judecătorilor, dar și a jurnaliștilor. Lipsesc progrese în reformarea IPNA Compania "Teleradio-Moldova" și îmbunătățirea cadrului legislativ ce reglementează activitatea mijloacelor de informare în masă

Eforturile de implementare a reformei justiţiei au fost concentrate şi mai ordonate, soldându-se cu adoptarea mai multor reglementări legate de promovarea pachetului ”micii reforme a justiţiei” și sporirea luptei anticorupţie în sistemul judecătoresc. Creșterea nivelului de finanțare pentru domeniul justiţiei va permite soluționarea mai multor probleme privind salarizarea și asigurarea materială a instanțelor. Totuşi, efectul şi ritmul reformelor este redus de întârzierea punerii în aplicare a noilor reglementări/măsuri expres stabilite.

Progresele în sfera anticorupție vizează în cea mai mare parte perfecționarea cadrului legislativ, în conformitate cu standardele și recomandările internaționale, precum și cu documentele de politici interne. Au fost semnalate și combătute mai multe cazuri de corupție privind funcționari publici de rang mediu ori inferior, mai puțin a celor de rang înalt. Totuși, reformele anticorupție rămân a fi slab percepute și fără impact real considerabil. Reformarea și constituirea CNA-ului reformat a fost tărăgănată și nu a fost ferită de influențe politice excesive. Îngrijorări deosebite a determinat nefuncționalitatea Comisiei Naționale pentru Integritate și neaplicarea mecanismului de verificare a declarațiilor de averi, venituri și interese. Tema combaterii corupției la nivel înalt este ocolită, însăși existența fenomenului se încearcă a fi negată permanent.

Abordarea reglementării transnistrene prin prisma “consolidării măsurilor de încredere” a avut efecte pozitive moderate, dar şi-a consumat potenţialul. Autorităţile moldovene nu au, deocamdată, o abordare de alternativă sau complementară tacticii „paşilor mărunţi” pentru a convinge liderii transnistreni să accepte discutarea problemelor de fond pentru reglementarea durabilă a conflictului, acesta rămânând a fi unul “îngheţat”. Suportul financiar şi politic masiv al Federaţiei Ruse pentru regimul separatist transnistrean motivează dezinteresul liderilor transnistreni faţă de abordarea problemelor de esenţă ale reglementării transnistrene.

În domeniile economice monitorizate în trimestrul trei 2012, un progres important a fost atestat în domeniul piețelor și instituțiilor financiare, printr-o serie de modificări regulatorii pentru sporirea transparenței băncilor comerciale și ajustării procedurilor de raportare financiară la standardele internaționale. Problema principala care persistă este transparentizarea drepturilor de proprietate în sistemul financiar, atât bănci, cât și instituții nebancare. Publicarea legilor în domeniul concurenței și ajutorului de stat încă nu este urmată și de restructurarea agenției reglementatoare și consolidarea cadrului regulator și metodologic. Au continuat activ negocierile pe marginea ZLSAC cu UE și Acordului de Liber Schimb cu Turcia, dar, deoarece regiunea transnistreană nu este parte activă a procesului, deocamdată nu este prea clar cu va fi asigurată implementarea efectivă a acestora pe teritoriul întregii țări. În domeniul dezvoltării durabile și sociale, nu a fost observat nici un progres în ceea ce privește crearea Consiliului Economico-Social, autoritățile implicate demonstrând un interes minimal pentru crearea efectivă a acestuia.

Versiunea completă a publicaţiei „Euromonitor” nr.25, precum şi ediţiile precedente sînt accesibile pe site-urile www.e-democracy.md şi www.expert-grup.org.

Evenimentul şi raportul au fost realizate cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova, în cadrul proiectului „Relaţiile UE - Moldova – Monitorizarea Progresului în Contextul Politicii Europene de Vecinătate”.