Limba română - necesitate reală sau pseudopodă

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) organizează la 31 august 2011, ora 10.00, masa rotundă Limba română – necesitate reală sau pseudopodă. Evenimentul va avea loc în Chişinău, str. Iacob Hîncu, 10/14 şi se va desfăşura cu susţinerea financiară a Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale OSCE (Haga).

În cadrul mesei rotunde se vor puncta rezultatele, obiectivele şi direcţiile prioritare ale Programului de instruire lingvistică a funcţionarilor de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, se va discuta despre realităţile sociale şi lingvistice ale minorităţilor naţionale din Republica Moldova, dar şi despre politica statului pe domeniul de integrare lingvistică a minorităţilor naţionale în RM.

ANTEM propune un nou sistem de evaluare a competenţelor lingvistice în limba română. Comunicarea în limba română este necesitate reală pentru administraţia publică sau nu, ne vor vorbi beneficiarii programului. Despre problemele de predare/învăţare a limbii române în şcoala alolingvă sunt invitaţi să se expună metodişti, experţi în domeniu atât din şcoala cât şi din instituţiile acreditate in acest domeniu.

Peste 800 solicitării la cursurile de limba română au fost înregistrate în cadrul proiectului până în august 2011. Iar necesitatea de extindere este evidentă.  Astfel, se vor examina care localităţi de pe teritoriul RM, populate de alolingvi ar putea beneficia de cursuri în cadrul programului.

Printre invitaţii evenimentului sunt: Tatiana Potîng, viceministrual Educaţiei, Elena Beleacova, director Biroul Relaţii Interetnice, Nicolae Stoianov, vicebaşcanul UTA Găgăuzia; Adrian Ghicov, director AEE, Vera Balova, şef direcţie de învăţământ UTAG, Lucia Cucu, Director ANTEM, precum şi reprezentanţii APL, UTA Găgăuzia, experţii, trainerii care activează în cadrul ANTEM, beneficiarii programului.

În perioada 2010-2011, ANTEM cu suportul financiar al Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE (Haga), a desfăşurat un vast program de predare / învăţare a limbii de stat. În activităţile de instruire au fost implicaţi peste 500 de alolingvi, fiind încadraţi la nivelul A1-A2, B1-B2, C2 în conformitate cu standardele europene.

Informaţii suplimentare:

ANTEM, mun. Chişinău, str. Iacob Hîncu, 10/14, MD 2005

tel: (373 22) 24.57.12 antem.moldova@gmail.com    http:// antem.org