Situaţia primarului de Corjova Dl. Valeriu Miţul şi a consilierului local Dl. Iurie Coţofan

Conform declaraţiilor rudelor lor, Primarul Valeriu Miţul şi Iurie Coţofan se află în greva foamei.

Astăzi au refuzat să primească produsele alimentare transmise de rude, solicitând prezenţa unui avocat de la Chişinău şi a Misiunii OSCE.

Avocatul Alexandru Postica, membru al Promo-LEX se adreseză Misiunii OSCE cu rugămintea de a se deplasa împreună în regiunea transnistreană pentru a vizita cele 2 persoane.

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Alexandru Postica, Avocat, Director Executiv Asociaţia Promo-LEX: Tel: (22) 450024, GSM: 069104851, e-mail: info@promolex.md