Echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni are noi membriFpT_Ialoveni_echipaMiercuri, 23 februarie 2011, a avut loc şedinţa Comisiei de selectare a noilor membri în Fondul pentru Tineri Ialoveni. În total, la această rundă de recrutare a noilor membri, au fost depuse 10 dosare de aplicare, din care, la concurs au participat 8 fete şi 2 băieţi, cu vîrsta cuprinsă între 16 – 22 ani, reprezentînd 7 localităţi din raionul Ialoveni. Datorită faptului că la concursul de selectare a noilor membri au aplicat cei mai buni tineri din localităţile raionului Ialoveni, membrii Comisiei au analizat minuţios dosarul fiecărui candidat, au luat în consideraţie toate aspectele prezentării în timpul interviului, au examinat răspunsurile date în scris pe fişa cu întrebări. Astfel, fiecare aplicant a fost antrenat prin mai multe etape de evaluare şi selecţie, pentru ca în final, membrii comisiei să ia o decizie responsabilă.

Printre criteriile de selectare putem enumera:
- gradul de motivare personală şi corespunderea acestuia cu obiectivele programului;
- experienţa anterioară de implicare în activităţi comunitare, de voluntariat;
- aprecierea făcută de membrii comunităţii;
- abilităţi relevante de comunicare şi negociere;
- gradul de integrare în echipă şi comportamentul în situaţii de conflict;
- capacitatea de identificare a problemelor tinerilor şi generare a soluţiilor pentru acestea;
- nivelul de asumare a responsabilităţilor;
- cunoaşterea limbilor străine şi abilităţi de lucru la calculator.

Respectiv, în rîndul noilor membri au fost acceptaţi următorii aplicanţi:
1. Ana Braghiş, sat. Ulmu;
2. Natalia Borta, sat. Costeşti;
3. Liliana Croitor, sat. Ulmu;
4. Sergiu Gaibu, or. Ialoveni;
5. Alla Luţic, or. Ialoveni.

Sincere felicitări tuturor tinerilor selectaţi şi bun venit în echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni iar celorlalţi aplicanţi le dorim baftă în activităţile în care sînt implicaţi, fiindcă ei tot au demonstrat că sînt tineri activi care doresc să se implice în dezvoltarea comunităţilor în care locuiesc. Totodată, vă aşteptăm să aplicaţi la Programul de granturi mici pentru tineri care va fi lansat în luna martie pentru a beneficia de finanţarea iniţiativelor de implicare a tinerilor în viaţa comunităţii.

Membrii Comisiei de selectare:
1. Natalia Petrea, vicepreşedintele raionului;
3. Victor Pletosu, consultant în politici de tineret;
4. Andrei Hîncu, consilier raional, administrator www.ialovenionline.md;
5. Ecaterina Racoviţa, membru al Fondului pentru Tineri Ialoveni;
6. Daniel Munteanu, membru al Fondului pentru Tineri Ialoveni.

Vă informăm că Fondul pentru Tineri Ialoveni este un proiect implementat de către Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, cu susţinerea financiară a Fundaţiei Est-Europene din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA) şi Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Fundaţiei Eurasia.