Promo-LEX şi IDOM au testat mecanismul existent de tragere la răspundere a judecătorilor13 octombrie 2010. „Corb la Corb nu scoate ochii”*: Promo-LEX şi IDOM au testat mecanismul existent de tragere la răspundere a judecătorilor prin intentarea procedurii disciplinare în privinţa mai multor judecători care în aprilie 2009 au aplicat arest tinerilor cu încălcarea legislaţiei în vigoare.

La 16 iunie 2010 Asociaţiile obşteşti Promo-LEX şi Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) au contestat la Curtea de Apel Chişinău hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/13 din 26 aprilie 2010 cu privire la activitatea unor instanţe judecătoreşti (judecători) în cadrul examinării materialelor administrative legate de evenimentele din aprilie 2009.

Asociaţiile obşteşti au contestat hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii pentru că aceasta poartă un caracter general, nu este motivată şi nu se expune asupra fiecărei reclamaţii şi suspiciuni ridicate în plângerile depuse* în privinţa a nouă judecători – Victor Micu, Oleg Melniciuc, Igor Vornicescu (Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău), Igor Mînăscurtă, Ion Bulhac, Ala Malîi, Ludmila Cernei (Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău) şi Elena Grumeza (Judecătoria Balti).

Adoptarea unei hotărâri de către Consiliului Superior al Magistraturii fără a transmite în prealabil chestiunea spre examinare Colegiului Disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii, o considerăm ca fiind o modalitate de a evita eventualele constatări ale abaterilor disciplinare în privinţa judecătorilor sus-menţionaţi. Asociaţiile consideră că aplicarea arestului administrativ în lipsa unui avocat ales sau numit din oficiu, cu încălcarea principiului contradictorialităţii şi fără examinarea circumstanţelor în care tinerii au fost reţinuţi de poliţie, este la fel de grav ca şi examinarea dosarelor în incinta Comisariatelor de Poliţie. Pe lângă aprecierile juridice şi de fapt descrise în plângeri, Asociaţiile au anexat mai multe denunţuri la care Consiliului Superior al Magistraturii nu a făcut referire lăsând să se înţeleagă că o aşa examinare a dosarelor nu încalcă drepturile omului şi nu aduce daună prestigiului justiţiei.

Din aceste opt acţiuni civile, Curtea de Apel Chişinău le-a respins pe patru ca neîntemeiate (în privinţa judecătorilor Ala Malîi, Oleg Melniciuc, Ion Bulhac şi Igor Mînăscurtă) iar celelalte patru (în privinţa judecătorului A. Grumeza, I. Vornicescu, V. Micu, l. Cernei) încă nu au fost examinate în fond.

Examinarea contestaţiilor depuse de Promo-LEX şi IDOM au identificat un şir de deficienţe în mecanismul existent de atragere la răspundere a judecătorilor. În primul rând există un evident conflict de interese între judecătorii care examinează contestaţia şi Consiliul Superior al Magistraturii faţă de care aceştia sunt dependenţi ierarhic, disciplinar şi profesional. În al doilea rând, presupunem că interesele carieriste ale unor judecători din Curtea de Apel Chişinău fac imposibilă emiterea unei hotărâri contrare celei emise de Consiliul Superior al Magistraturii în privinţa celor opt judecători vizaţi în sesizările Asociaţiilor. Consiliul Superior al Magistraturii refuză să aprecieze acţiunile unor judecători ca prejudiciind grav imaginea justiţiei şi nu există o procedură imparţială şi independentă de Consiliul care l-ar motiva să vadă acţiunile judecătorilor după cum sunt – violarea drepturilor omului şi prejudiciu prestigiului justiţiei.

Asociaţiile obşteşti „Promo-LEX” şi IDOM reiterează îngrijorarea lor privind impunitatea înrădăcinată a judecătorilor care încalcă drepturile şi libertăţile omului în urma cărora sau fost legalizate abuzurile forţelor de ordine în legătură cu evenimentele din aprilie 2009.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să o contactați pe Doina Ioana Străisteanu, Jurist și Expert în Drepturile Omului, reprezentantul Promo-LEX în procedurile de judecată tel. 211- 622, e-mail distraisteanu@dis.md sau Ion Guzun, Coordonator de proiecte în cadrul IDOM, tel. 838-408, e-mail ion.guzun@idom.md.

*

http://www.stireazilei.md/c-2167-4250,-VIDEO-Muruianu-scapa-din-nou-de-demisie-Corb-la-corb-nu-si-scoate-ochii-

Promo-LEX şi IDOM au depus la Consiliul Superior al Magistraturii plângeri împotriva acţiunilor a 11 judecători care au aplicat în aprilie 2009 amendă, arest administrativ şi arest preventiv mai multor tineri reţinuţi în legătură cu evenimentele din 6-7 aprilie 2010. Organizaţiile califică acţiunile magistraţilor ca fiind contrare legislaţiei în vigoare.