CIDP ANIMA// Invitație de participare la primul program de stagiere a specialiștilor de tineret „TagYouthWorker- Ediția a II-a”Anunt

Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA” în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret din cadrul DÎTS mun.Bălți, cu suportul financiar al Agenției Naționale pentru Tineret prin intermediul Programului de Granturi-2024 pentru organizațiile de tineret implementează proiectul  „TagYouthWorker- Ediția a II-a”.

TagYouthWorker este primul program național structurat de abilitare a specialiștilor de tineret din cadrul Centrelor de tineret în vederea prestării eficiente a serviciilor de tineret.

 • Programul a început la 1 iunie 2024 și va dura până la 30 noiembrie 2024.
 • Acesta are la bază 2 directive de implicare a Centrelor de Tineret. Prima, în calitate de gazdă pentru stagierea specialiștilor de tineret și a doua, pentru specialiștii de tineret care își doresc/ delegați să realizeze stagiere pe programe de tineret.
 • 2 dimensiuni și 3 etape de dezvoltare a programului:

DIMENSIUNEA_ Recrutarea a 5 mentori din 5 Centre de Tineret în calitate de gazdă a stagiarilor/ și a 5 specialiști de tineret în calitate de stagiari;

DIMENSIUNEA_ Follow-up a stagiarilor cu ghidarea mentorilor;

DIMENSIUNEA_ Abilitarea mentorilor și a stagiarilor în cadrul proiectului.

 

Cine poate aplica!

 • pentru calitatea de mentor - orice specialist/ă de tineret, angajat/ă a Centrului de Tineret, ce are minim un an de experiență în livrarea unui serviciu de tineret, demonstrează creativitate și interes față de dezvoltare personală și a domeniului de tineret;
 • pentru calitatea de stagiar – orice specialist/ă de tineret angajat/ă în cadrul Centrului de Tineret, este creativ/ă, interesat/ă, implicat/ă în dezvoltarea personală și a domeniului de tineret.

Selectarea participanților:

Mentorii și stagiarii vor depune dosarul de aplicare și vor trece interviu de selectare conform apelului de aplicare.

Dosarul Mentorului va inlcude:

 1. CV-ul Mentorului,
 2. Scrisoare de motivare cu indicarea Serviciului de tineret în care poate deveni mentor,
 3. Planul de mentorat,
 4. Scrisoare de delegare din partea Centrului de Tineret;

NB: mentorul va activa în cadrul programului conform unui contract de prestări servicii, fiind remunerat pentru zilele dedicate activității de mentorat offline și online. Toate cheltuielile de asigurare cu birotică, vor fi suportate de programul de grant.

Dosarul Stagiarului, va include:

 1. CV-ul stagiarului,
 2. Scrisoare de motivare, cu includerea serviciului de tineret care ar fi preferabil să fie realizată stagierea,
 3. Scrisoare de recomandare de la Centrul de Tineret.

NB: Stagiarul va semna un contract de stagiere dintre CIDP ANIMA și Centrul de Tineret gazdă. Cheltuielile de cazare, transport, alimentație, birotică pentru follow-up pentru partea de stagiere sunt suportate din cadrul programului de grant.  

Proiectul include în timp 3 ETAPE:

No

Activitatea

Perioada de implementare

Iunie

Iulie

August

Sept.

Octombr.

Noiembr.

Etapa 1

1.      

Concursul de selectare a mentorilor și stagiarilor, prin depunere dosarului, participare la interviu (la necesitate)

X

Deadline 25 iunie, ora 23:59

 

 

 

 

 

2.      

Rezultatele Concursului

x

X

Deadline 10 iulie 2024

 

 

 

 

Etapa 2

3.      

Un team building de 2 zile pentru mentori și stagiari (iulie-august 2024);

 

 

x

x

 

 

 

4.      

Mentorat online în dezvoltarea programului pe serviciu pentru stagiari, în format online, în pereche cu mentorul și stagiarul

 

 

 

x

x

x

 

5.      

Activitatea de stagiere offline de 4 zile a stagiarilor la mentorii și CT gazdă

 

 

 

x

x

x

x

Etapa 3

6.      

Stagiarii implementează serviciul dezvoltat în Centrul de Tineret propriu, ca activitate de follow up și instituționalizează acest serviciu drept unul pentru CT care îl reprezintă 

 

 

 

x

x

x

7.      

Realizarea unei conferințe privind schimbul de experiență cu cca 20 lucrători de tineret din țară în cadrul evenimentului  „AntiTAG” - activitate offline cu durata de 3 zile

 

 

 

 

x

x

 

ATENȚIE! Dosarele depuse incomplet sau după termenul de aplicare, NU vor participa în Concurs. Criteriile de selecție și punctaj_Anexa 1_Anexa 2_Anexa 3_Anexa 4

Fiecare stagiar implică minim 25 tineri la cursul dezvoltat. Mentorii în toată perioada acordă susținere și ghidare online în implementarea serviciului.

NB: Aceeași persoană poate aplica pentru ambele poziții! Finalitatea va fi decisă în timpul interviului!

INVITĂM doritorii de a deveni mentori/ stagiari din Centrele de tineret (reprezentanți ai Centrelor de Tineret) să depună dosarul până la 25 iunie 2024 la ngo.anima@gmail.com cu titlul „Mentor_CT_Localitate” sau „Stagiar_CT_Localitate”.

 

ATENȚIE! Sunt disponibile doar 5 locuri pentru STAGIARI și 5 locuri pentru poziția de MENTORI!

Pentru detalii sau întrebări suplimentare, suntem disponibili la adresa de e-mail: ngo.anima@gmail.com,  sau la GSM: 068 00 87 55, director executiv MIHALCEAN Nonna.

 • Stagiarii selectați vor semna un acord de voluntariat cu CIDP ANIMA și vor primi Certificat nominal de voluntar pentru activitatea desfășurată în cadrul inițiativei TagYouthWorker.
 • Mentorii selectați vor semna contracte de prestare serviciu (8 zile contractate).
 • Pentru a urmări apelul de lansare a inițiativei, accesați: https://www.facebook.com/CIDPAnima

Directoare executivă CIDP ANIMA: MIHALCEAN Nonna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1

 • Criteriile de selecție a 5 Mentori în cadrul „TagYouthWorker- ediția II-a”

 

              Data/Luna/Anul

Aplicant: _________________

CT: _______________

Localitatea: _______________

Criterii

Punctaj maxim

Punctaj acordat

 1. Experiența invocată în prestarea serviciului de tineret pentru mentorat

3

 

 1. Planul de mentorat propus

2

 

 1.  Deschiderea mentorului pentru a colabora cu stagiarul

2

 

 1. Inovația abordării mentorului în promovarea și prestarea serviciului

2

 

 1. Deschiderea CT partenerului în găzduirea stagiarului

3

 

 1. Posibilitatea mentorului de a se deplasa pentru monitorizare la stagiar

2

 

 1. Deschiderea mentorului pentru participare pe întreg proiect și proces de învățare și schimb de experiență

3

 

TOTAL

17

 

 

 

COMISIA DE EVALUARE:

Nume/prenume       ______________________, Președinte al comisiei

Nume/prenume       ______________________

Nume/prenume       ______________________

 

 

 

 

Anexa nr. 2

 

DECIZIE nr. ____

 • cu privire la selectarea 5 Mentori în cadrul „TagYouthWorker- ediția II-a”

              Data/luna/anul

 • Cu ocazia selectării mentorilor în cadrul „TagYouthWorker- ediția II-a”, comisia de evaluare a dosarelor formată din
 1. NP
 2. NP
 3. NP

a procedat astăzi, data/luna/anul, la analiza rezultatelor evaluării proiectelor depuse în programul de grant.

Rezultatele concursului:

CT/Localitate/Titlu proiect

Localitatea

Punctaj acumulat

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 Pragul minim de acceptare a proiectelor în calitate de câștigătoare este stabilit de Ghidul de aplicare, confirmat de comisie - 15 puncte. Comisia, în baza analizei rezultatelor concursului de selectare a mentorilor, stabilește ca și câștigători următorii aplicanți:

1.

Comisia ia decizia de _____________________

 

Data/luna/anul

 

 

Anexa nr. 3

 • Criteriile de selecție a 5 Stagiari în cadrul „TagYouthWorker- ediția II-a”

              Data/Luna/Anul

Aplicant: _________________

Titlu proiect: _______________

Localitatea: _______________

Criterii

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1.     Interesul și motivația invocată pentru stagiere

3

 

2.       Deschiderea stagiarului pentru a colabora cu mentorul

3

 

3.      Deschiderea CT pentru a prelua serviciul învățat în stagiere

2

 

4.      Deschiderea CT de a oferi suport stagiarului

3

 

5.    Posibilitatea stagiarului de a se deplasa pentru partea de stagiere offline la CT mentor

3

 

6.   Deschiderea stagiarului pentru participare pe întreg proiect și proces de învățare și schimb de experiență

3

 

TOTAL

17

 

 

COMISIA DE EVALUARE:

Nume/prenume       ______________________, președinte al comisiei

Nume/prenume       ______________________

Nume/prenume       ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4

DECIZIE nr. ____

cu privire la 5 Stagiari în cadrul „TagYouthWorker- ediția II-a”

 

              Data/luna/anul

Cu ocazia selectării stagiarilor în cadrul „TagYouthWorker- ediția II-a”, comisia de evaluare a dosarelor formată din

 1. NP
 2. NP
 3. NP

a procedat astăzi, data/luna/anul, la analiza rezultatelor evaluării proiectelor depuse în programul de grant.

Rezultatele concursului:

CT/Localitate/Titlu proiect

Localitatea

Punctaj acumulat

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 Pragul minim de acceptare a Stagiarului în calitate de participant la proiect este stabilit de Ghidul de aplicare, confirmat de comisie - 15 puncte. Comisia, în baza analizei rezultatelor concursului de selectare a 5 stagiari, stabilește ca și câștigători următorii aplicanți:

1.

Comisia ia decizia de _____________________

 

Data/luna/anul