CIDP ANIMA//MYCS//Expert adaptarea Serviciului „Colibri junior”anunt

Termeni de referință

Concurs de selectare a Expertei/lui în adaptarea Ghidului practic Serviciul Colibri junior”

pentru selectarea expertului/tei _ în echipa Serviciului Colibri Junior” pe poziția de a elabora/adapta Ghidul Serviciului „Colibri junior” pentru tineri  în Dondușeni/ Soroca și Bălți.

Proiectul Serviciului Colibri Junior” este desfășurat de Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală Anima în cadrul  proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană.


Proiectul își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor. 
Mai multe informații despre proiect și activități:
www.tdh.md/MYCS

Începând cu luna iunie 2023, Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA” implementează proiectul Colibri junior.  Scopul proiectului este împuternicirea tinerilor și abilitarea socio-profesională prin dezvoltarea unui program complex de servicii alternative prestate de echipa CIDP Anima. Proiectul are durata de 10 de luni și se desfășoară în regiunea de NORD al țării.

 • Obiectivul concursului:

Contractăm pentru ocuparea poziției de Expert/ă,  pentru durata de 3 luni, part time (august – octombrie).

Funcția pretinde următoarele sarcini:

Specifice:

 • Analiza Serviciului „Colibri” existent și al Ghidului elaborat https://anima.md/ghid-de-aplicativitate-serviciul-colibri/;
 • Consultarea cu formatorii din cadrul Serviciului „Colibri junior”;
 • Elaborarea Cursului pentru „Orientare profesională”, „Artterapie” și „Socializare” pentru Ghidul practic;
 • Adaptarea Ghidului Serviciului „Colibri” la Serviciul „Colibri junior” destinat tinerilor cu vârsta 14-18 ani;
 • Raportarea activității realizate;
 • Dosarul va include:
 • CV- ul persoanelor, unde vor fi specificate studiile deținute, cursurile și experiența de muncă;
 • Formular de ofertă, cu indicarea prețului pe serviciu - Anexa 1;
 • O referință/ persoană de referință de la fost angajator;

Mai multe detalii despre apel puteți afla accesând următorul link - http://anima.md/ru/ sau la adresa ngo.anima@gmail.com . Întrebările de precizare pot fi adresate până la 05.08.2023

 

 

Etapele de selecție:

 1. Depunere dosar – 07 – 05.08.2023;
 2. Analiza dosarului de juriu – 08.2023;
 3. Decizia finală a juriului și anunțarea câștigătorului/câștigătoarei – 08.2023.

Organizatorii își rezervă dreptul de a contacta doar candidații care vor fi preselectați la etapa de interviu.

 Criterii de selectare:

 1. Abilități de lucru cu tinerii / adulții;
 2. Experiență și formare în domeniul educației nonformale;
 3. Abilități și experiență în elaborarea materialului didactic practic pentru tineri în domeniul non formal;
 4. Cunoașterea limbii ruse (un avantaj);
 5. Cunoștințe în domeniile de competență;
 6. Respectarea cerințelor față de dosar;
 7. Receptivitate și flexibilitate, adaptare la condiții de muncă stresante;
 8. Competențe digitale;
 9. Oferta financiară propusă.

Dosarul de concurs va fi expediat în format scanat prin e-mail la adresa ngo.anima@gmail.com sau direct prin deplasarea la oficiul organizației: mun Bălți, str. Konev 7 et. 1, cu titlul „Dosar_Expert adaptare Ghid Colibri junior _MYCS _ CIDP ANIMA”. Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs 05.08.2023 orele 23:00. Ofertantul/a câștigător/oare al apelului va fi anunțat/ă la data de 10.08.2023, prin intermediul telefonic/ e-mail / întâlnire. Ofertele incomplete sau recepționate după data limită, nu vor fi examinate.

Anexa 1

 

OFERTANT  Nume, Prenume                   

Cu domiciliu în adresa

Telefon: 012345678

 

FORMULAR DE OFERTA

Către AO CIDP ANIMA

1. Examinând documentația de atribuire, mă ofer ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația AO CIDP ANIMA cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, sa furnizez servicii de denumire funcție, pentru suma de xxx lei per ___, achitată după prestarea serviciilor.

2. Mă angajez ca, în cazul în care oferta mea este stabilită câștigătoare, sa furnizez serviciile în graficul de timp anexat.

3. Mă angajez să mențin aceasta ofertă valabil pentru toată durata prestării serviciului și va rămâne obligatorie pentru mine, și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimt că, în cazul în care oferta mea este stabilita ca fiind câștigătoare, să constitui garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Numele şi prenumele semnatarului                                              Semnătura ofertantului

Nume, Prenume

 __________

„MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”       www.tdh.md/MYCS       #împreună #maiputernici #maibine