BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant în digitalizareBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant în digitalizare

Scopul: Contribuție la dezvoltarea și implementarea strategiilor de digitalizare și inovare în cadrul BNM, asigurând eficiența și optimizarea proceselor de muncă. Colaborare activă și profesionistă în cadrul Departamentului și cu alte subdiviziuni, promovând cele mai bune practici în domeniu și susținând dezvoltarea profesională continuă.

Obiectivele postului: Contribuție la dezvoltarea și implementarea strategiei de digitalizare și inovare în BNM.

 

Cerințe minime obligatorii:

1.     Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale sau drept/financiare cu experienta in domeniul TIC;

2.     Experiență generală de cel puțin 3 ani în domeniul tehnologiilor informaționale, securității informației sau auditul sistemelor informaționale;

3.     Cunoştinţe în domeniul tehnologiilor emergente, a practicilor în domeniul transformării digitale și inovațiilor tehnologice;

4.     Cunoștințe aferente organizării proceselor TIC, gestiunii proiectelor TIC și gestiunii riscurilor TIC;

5.     Alte abilități și atitudini: conduită morală şi profesională înaltă, integritate, inițiativă și responsabilitate, lucru în echipă, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru organizare, responsabilitate, tendință de dezvoltare profesională continuă.

6.     Competențe solide de comunicare în limba română, atât în discursul verbal, cât și redactarea scrisă.

7.     Nivel adecvat de cunoștințe în limba engleză, care să permită o comunicare eficientă în sarcini și situații de lucru obișnuite.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1.     Experiență tehnică și abilități practice în lucrul cu tehnologii, platforme și instrumente specifice domeniului TIC, precum și capacitatea de a înțelege și soluționa probleme tehnice complexe.

2.     Cunoștințe aferente sistemelor și aplicațiilor utilizate în sistemul financiar-bancar.

3.     Cunoştinţe în domeniul financiar;

4.     Cunoștințe în domeniul legislației aferente activității bancare, sistemelor de plăți și digitalizării.

5.     Certificări relevante și scrisori de recomandare.

Principalele atribuții funcţionale:

1.     Implicarea activă și eficientă în cercetarea tehnologiilor emergente și practicilor de inovație cu formularea propunerilor de aplicare a acestora în cadrul BNM;

2.     Implicarea activă și eficientă la elaborarea actelor normative și metodologice aferente activității Direcției.

3.     Implicarea activă și eficientă în cadrul tuturor inițiativelor de digitalizare și inovație tehnologică, de la etapa de idee până la implementarea acestora și măsurarea beneficiilor realizate

4.     Implicarea activă și eficientă la stabilirea și operarea Laboratorului de inovații TIC

5.     Elaborarea și realizarea instruirilor aferente inovațiilor, digitalizării și tehnologiilor emergente

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 22 iunie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei

2. Legea privind activitatea Băncilor

3. Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0