AO IVC este în căutarea unui/ unei asistent/ asistente de proiectAO IVC este în căutarea unui/ unei asistent/ asistente de proiect

Context:

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o asociație necomercială din Republica Moldova, fondată pentru a contribui la promovarea democrației participative, precum și la sporirea eficienței politicilor publice în domeniile promovării drepturilor omului, negocierii pentru pace și soluționării conflictelor, dezvoltării de capacitați pentru buna guvernare, a educației și cercetării, incluziunii și protecției sociale.

AO IVC este angajată într-un parteneriat solid cu diverși actori naționali si internaționali, guvernamentali și neguvernamentali pentru promovarea respectării drepturilor omului, un accent sporit fiind pus pe dezvoltarea politicilor și programelor complexe pentru femei și copii, a celor de incluziune social-economică și politica a categoriilor marginalizate, dezvoltarea dialogului civic și a negocierilor pentru pace.

În scopul realizării proiectelor implementate în cadrul AO IVC, Asociația anunță concursul pentru selectarea unui asistent/ unei asistente de proiect, care va activa in proiectele Asociației care promovează egalitatea de gen și participarea femeilor în procesele decizionale.

Obiectiv:

Selectarea unui asistent/ unei asistente de  proiect în cadrul AO IVC.

Responsabilitățile de bază  includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • Contribuie pro activ la implementarea zilnică a proiectului/proiectelor Asociației prin oferirea asistenței tehnice necesare echipei de proiect;
 • Oferirea suportului administrativ echipei de proiect în revizuirea documentelor de proiect, pregătirea solicitărilor de oferte, organizarea evenimentelor (mese rotunde, conferinte, instruiri, etc), inclusiv cele desfășurate on-line, identificarea participanților/telor la evenimente, asigurarea suportului logistic în timpul evenimentelor. Creează și actualizează baza de date si informațiile despre beneficiarii și partenerii proiectului, inclusiv a beneficiarilor de granturi, etc);
 • Contribuie la elaborarea agendelor evenimentelor organizate în cadrul proiectului, pregătirea mapei participanților, înregistrarea lor, etc ;
 • Facilitează dialogul și comunicarea cu diverși actori implicați în activitățile proiectului;
 • Colectează date dezagregate și elaborează bazele de date necesare în cadrul proiectului;
 • Contribuie la elaborarea Termenilor de referință pentru selectarea experților/formatorilor/prestatorilor de servicii și a participanților/telor pentru activitățile de proiect;
 • Contribuie la elaborarea rapoartelor relevante activităților de proiect;
 • Contribuie la promovarea activităților proiectului prin plasarea informației pe pagina organizației si pe rețele de socializare ;
 • Planifică și monitorizează procurările de bunuri și servicii necesare în cadrul proiectului;
 • Oferă contribuții pe conținutul opiniilor, rapoartelor de monitorizare, propunerilor de politici publice și alte produse pregătite de echipa de proiect.
 • Alte sarcini desemnate de către managementul Asociației, necesare pentru buna implementare a proiectului/lor.

Cerințe față de candidate/ candidați:

 • Experiență în calitate de asistent/ asistentă în cadrul proiectelor/ experiență în oferirea asistenței logistice;
 • Abilități de comunicare și observare, responsabilitate, punctualitate, corectitudine, și flexibilitate;
 • Experiență și abilități de lucru în Excel, Power Point, Canva etc;
 • Cunoașterea limbii române, engleze  este obligatorie, cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj;
 • Experiență în organizarea activităților de instruire va constitui un avantaj;
 • Experiența de voluntariat va fi considerat un avantaj;
 • Capacități de organizare a activității de muncă, lucru în echipă, abilități de stabilire a priorităților și realizare a mai multor sarcini simultan.

Aspecte organizaționale

 • Persoana selectată va lucra în bază de contract individual de muncă cu o implicare de 100% . Contractul va fi semnat pentru un an cu posibilitatea extinderii lui.
 • Disponibilitate pentru vizite pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Dosarul de aplicare va include:

 • CV-ul, care va include informație despre experiența în poziții similare, precum și  indicarea a 2 (două) persoane de referință (datele de contact);
 • Scrisoarea de intenție, cu menționarea remunerării financiare preferabile (per lună, suma netă).

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită CV si scrisoarea de intenție până pe 4 iunie 2023,  la următoarea adresă de e-mail: info.aoivc@gmail.com cu menționarea următorului text la rubrica subiectul mesajului: „Asistent/ă proiect_IVC”

AO IVC își rezervă dreptul de a nu selecta, sau de a selecta unul sau mai mulți candidați în rezultatul acestui anunț de post vacant.

Doar candidații preselectați vor fi contactați.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane a AO IVC,  fără a discrimina candidații pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.