Termen extins 1: HelpAge International angajeaza Formator/ formatoare pentru instruirea în domeniul asigurării transparenței în procesul decizional de către autoritățile administrației publice centrale și locale și accesul la informațiile de interes publiTermen extins 1: HelpAge International angajeaza Formator/ formatoare pentru instruirea în domeniul asigurării transparenței în procesul decizional de către autoritățile administrației publice centrale și locale și accesul la informațiile de interes publi

HelpAge International angajeaza: Formator/ formatoare pentru instruirea în domeniul asigurării transparenței în procesul decizional de către autoritățile administrației publice centrale și locale și accesul la informațiile de interes public

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru selectarea unui formator/formatoare pentru instruirea în domeniul asigurării transparenței în procesul decizional de către autoritățile administrației publice centrale și locale și accesul la informațiile de interes public

 

 

Servicii solicitate: servicii de instruire în domeniul asigurării transparenței în procesul decizional de către autoritățile administrației publice centrale și locale și accesul la informațiile de interes public

Locul: Moldova, Chișinău

Solicitant (angajator): AO HelpAge Moldova

Tipul de contract: Contract de prestări servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: mai-iunie (4 zile facilitare, a câte 2 sesiuni x 2 zile)

Context

În perioada februarie 2023 – decembrie 2023, HelpAge Moldova, care deține secretariatul Platformei pentru Îmbătrânire Activă (18 organizații), implementează proiectul “Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Pe parcursul anului 2023, reieșind din necesitățile de instruire ale membrilor Platformei, a fost planificată realizarea unei instruiri în domeniul accesării informației de interes public și familiarizarea cu Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, pentru consolidarea capacităților organizațiilor în ceea ce privește, în special, accesarea corectă și conform legislației de către vârstnici a informației de interes public și a pașilor ce urmează a fi întreprinși în cazul în care instituțiile statului refuză să le-o ofere.

 

Sarcinile formatorului/formatoarei

Sarcina

Perioada de realizare

Nr. de zile

Pregătirea materialelor de instruire pentru 2 sesiuni x 2 zile (agenda, suport de curs, prezentări ppt)

Se va agrea în comun

1,5 zi

Desfășurarea cu prezență fizică a instruirii pentru participanți

2 zile

Prezentarea raportului de activitate, feedback cu echipa HelpAge Moldova

0,5 zi

 

Subiecte de interes pentru pregătirea modulelor instruirii

a) cadrul normativ general privind accesul la informațiile de interes public;

b) aplicabilitatea Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;

c) formele de acces la informațiile de interes public și întocmirea unei cereri de comunicare a informațiilor de interes public potrivit legislației în vigoare;

d) modalitățile de contestare a acțiunilor/inacțiunilor furnizorilor de informații;

e) sesiuni de practice (astfel încât partea teoretică să fie combinată cu partea practică) accesarea site-urilor web și navigarea întru obținerea competențelor digitale privind utilizarea informațiilor de interes public.

Plățile sub egida acestor Termeni de Referință vor fi efectuate după desfășurarea instruirii și prezentării raportului de activitate.

 

Cerințe față de candidați

  • Studii universitare în domeniul juridic, economic, științe administrative;
  • Cunoașterea cadrului legislativ/normativ internațional și național cu privire la accesarea informației de interes public și a respectării de către autoritățile publice centrale și locale a Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
  • Experiență profesională la nivel național în domeniul livrării atelierelor de formare în domeniul solicitat;
  • Experiență de lucru cu instituții guvernamentale și/sau ONG-uri privind furnizarea serviciilor de expertiză și instruiri în domeniul solicitat;
  • Abilități analitice excelente, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe pentru publicul larg.

 

Dosarul de aplicare la concurs va conține

  • CV-ul actualizat, incluzând date privind experiența în furnizarea atelierelor de formare în domeniul accesării informațiilor de interes public;
  • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor (în lei moldovenești per zi/net);
  • Opțional: Orice alte materiale relevante (link-uri la curriculum-uri de instruire, scrisori de recomandare).

 

Candidații vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com și di, cu mențiunea „Concurs formator accesul la informații de interes public”, până la data de 10 mai 2023, inclusiv. Pentru detalii suplimentare: Diana Malașevschi la numărul de telefon +373 690 059 56 sau la adresa de email diana.malasevschi@helpage.org .

HelpAge Moldova își rezervă dreptul de a contacta pentru interviu doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare. Dosarele vor fi evaluate pe baza experienței demonstrate a formatorului în domeniul accesării informației de interes public și facilitare, a ofertei financiare și a disponibilității pentru perioada indicată.