BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef-adjunct al direcției rezoluție bancarăBNM anunță concurs pentru postul vacant de șef-adjunct al direcției rezoluție bancară

Obiectivul postului: Asigurarea exercitării competențelor de rezoluție a băncilor, organizarea și supravegherea procesului de lichidare silită a băncilor în conformitate cu legislația în vigoare și obiectivele Direcției.

Principalele atribuții:

1) elaborarea, reevaluarea și actualizarea planurilor de rezoluție;

2) evaluarea măsurii în care soluționarea unei bănci este posibilă, precum și eficacitatea măsurilor propuse de bancă pentru gestionarea sau înlăturarea obstacolelor semnificative, depistate în cadrul evaluării posibilității de soluționare;

3) urmărirea respectării mecanismelor de siguranță în procesul de aplicare a instrumentelor de rezoluție;

4) evaluarea planurilor de redresare în scopul identificării acelor măsuri ce pot avea impact negativ asupra posibilității de soluționare a băncii şi înaintarea recomandărilor referitoare la aceste aspecte ale structurii care exercită funcția de supraveghere;

5) gestionarea, organizarea și coordonarea procesului de supraveghere a băncilor aflate în proces de lichidare;

Cerințe obligatorii:

1) Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul juridic sau economic. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA) obţinute în ţară şi/sau instituțiile de învățământ respective.

2) Experiență relevantă de cel puțin 3 ani în domeniul juridic sau economic;

3) Cunoașterea cadrului legal privind supravegherea și rezoluția bancară din Republica Moldova;

4)  Abilități de operare al aplicațiilor MS Office.

5) Cunoașterea limbii engleze (nivelul B2).

6) Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;

7) Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

Cerințe suplimentare:

1) Studii post-universitare, cursuri/instruiri în domeniul aferent postului;

2) Cunoașterea altor acte naționale/internaționale aferente domeniului rezoluției bancare;

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 18 aprilie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
2. Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor;
3. Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor;
4. Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor;
5. Regulamentul cu privire la fondurile proprii ale băncilor şi cerinţele de capital, aprobat prin HCE al BNM nr.109 din 24.05.2018.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0