Formator/oare privind Combaterea Spălării Banilor și Formator/oare privind Recuperarea Activelor din Corupție

Informații Generale

Tematica Seminarelor: Combaterea Spălării Banilor în Moldova și Recuperarea Activelor din Corupție în Moldova

Data limită de aplicare: 15 August 2022

Perioada desfășurării seminarelor: Octombrie 2022

Estimare: 5 zile de lucru

Locație: seminare la distanță

Context

Instituția Privată pentru Integritate Financiară (Integral), împreună cu Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) implementează proiectul privind Recuperarea Activelor din Corupție în Moldova, cu suportul Inițiativei Regionale Anticorupție (RAI) și Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime (UNODC), finanțat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC). 

Scopul Proiectului „Recuperarea activelor din corupție în Moldova” este sporirea conștientizării reglementărilor și proceselor existente în domeniul recuperării activelor din corupție, precum și în domeniul combaterii spălării banilor. Activitățile proiectului includ seminare / workshop-uri în aceste două domenii. Seminarele vin în ajutorul angajaților sistemului bancar și organelor de aplicare a legii.

Seria de seminare va fi desfășurată în cinci zile câte două lecții în fiecare. Câte o lecție din fiecare zi va fi dedicată problematicii recuperării activelor din corupție și alta – combaterii spălării banilor. Seminarele vor fi oferite angajaților sistemului bancar specializați în control intern și în combaterea spălării banilor. La seminare vor fi invitați ofițeri de investigații și procurori. Seminarele vor fi dedicate rezultatelor studiilor, concluziilor și recomandărilor privind procedurile anticorupție, de recuperare a activelor din corupție și combaterii spălării banilor. 

Repere metodologice

Recuperarea activelor din corupție este un proces complex care necesită o interacțiune internațională strânsă între diferite state și jurisdicții. Prin urmare, trebuie explicată practica existentă în aplicarea legilor naționale și convențiilor internaționale privind cooperarea în materie penală și civilă și în principal Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției. Nu mai puțin, corupția folosește o etapă importantă de spălare a banilor, iar cazul miliardului furat a demonstrat-o din plin. Din această perspectivă, trebuie avute în vedere și aplicarea mecanismelor de combatere a spălării banilor.

Dezvoltarea seminarelor inovative comune între profesioniștii din autoritățile publice, băncile comerciale și organele de aplicare a legilor trebuie să contribuie la înțelegerea importanței și substanței proceselor de recuperare a activelor și de combatere a spălării banilor. Fiecare lecție trebuie să explice un aspect important din cele două teme menționate.

Propunerea de formare și Calendar

Candidatul/a își va asuma un număr de lecții pentru care va putea asigura calitatea adecvată, interes și utilitate – 1, 2, 3, 4 sau toate 5. Candidatul/a va trebui să prezinte propunerea de formare profesională, cu numărul de lecții asumate și descrierea succintă – până la 250 cuvinte pentru lecție, la tema selectată. 

Seminarele vor fi desfășurate în luna octombrie 2022, iar calendarul exact va fi coordonat cu Instituția pentru Integritate Financiară.

Timpul de lucru estimat se va încadra în 5 zile. Retribuția va fi achitată pentru numărul de lecții realizate. 

Criterii de selectare

  • cunoștințe juridice teoretice temeinice;
  • experiență practică în aplicarea legilor;
  • abilități de formator confirmate. 

Pentru concurs se va prezenta CV-ul actualizat și descrierea seminarelor realizate anterior.

Persoanele interesate vor transmite scrisoarea electronică la adresa: direct@integral.md, cu subiectul „Recuperarea Activelor” sau „Combaterea Spălării Banilor” și anexarea fișierelor până la data de 15 August 2022

Articol adaugat de: Vadim Enicov
Alte articole: