Termen extins! AOPD angajează kinetoterapeut / asistent medical în cadrul serviciului „Echipă mobilă” mun. Chișinău

SSMB2

TERMENI DE REFERINȚĂ

Poziția: Kinetoterapeut /asistent medical în cadrul serviciului „Echipă mobilă”

Angajator:  Asociația Obștească „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova”

 

Context

Proiectul ”Extinderea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități din mun. Chișinău” este implementat de Asociația Obștească ”Alianța organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” (în continuare AOPD), din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului ”Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în  parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și  AO Institutum Virtutes Civilis.

 

Perioada de implementare a proiectului este 01 ianuarie2022-31 august 2023.

 

Scopul proiectului este extinderea Serviciului Echipa Mobila pentru copiii cu dizabilități severe prin colaborare dintre Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului a municipiului Chișinău și Asociația Obștească „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova”. Echipa extinsă a serviciului „Echipa mobilă” va spori accesul copiilor cu dizabilități la servicii specializate. Actualmente la nivel de municipiu activează serviciul social „Echipă mobilă”, însă din motive a ariei mari de acoperire și a numărului mare de solicitări pentru acest serviciu, este necesară extinderea acestuia, fapt ce va permite asigurarea cu servicii specializate pentru mai mulți copii cu dizabilități.

În vederea extinderii și dezvoltării serviciului socială „Echipă mobilă”  la nivel de municipiu, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului și AOPD au inițiat colaborare. 

Scopul Serviciului „Echipă Mobilă” este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarului prin servicii de consiliere, recuperare şi reabilitarea psihosocială, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării şi incluziune socială.

 

Obiectivele Serviciului „Echipă Mobilă” sunt:

1) dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor pentru o viaţă independentă în comunitate;

2) dezvoltarea abilităţilor de îngrijire şi suport acordat persoanelor implicate în procesul de incluziune socială a beneficiarului;

3) asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea şi accesul la resursele şi serviciile existente în comunitate.

 

Descrierea funcției

Scopul general al funcţiei: Evaluarea, reabilitarea şi coordonarea serviciilor de recuperare fizică a persoanelor cu dizabilităţi.

 • Atribuţiile de serviciu:

1) Evaluarea medicală a beneficiarului Serviciului şi acordarea asistenţei medicale de recuperare a acestuia la domiciliu

 • evaluarea medicală a beneficiarului şi completarea formularului de istorie medicală sumară;
 • facilitarea examinării medicale în scopul obţinerii sau perfectării actelor pentru stabilirea gradului de dizabilitate;
 • evaluarea şi identificarea tulburărilor locomotorii şi de poziţionare la beneficiarii Serviciului, completarea fişei de evaluare kinetoterapeutică;
 • înregistrarea într-un registru a intervenţiilor privind fiecare beneficiar;
 • realizarea activităţilor de prevenţie pentru a elimina potenţialele posibilităţi de instalare a dificultăţilor de deplasare şi de transferare;
 • participarea la elaborarea planului individualizat de asistenţă;
 • administrarea medicamentelor, după caz, conform prescripţiilor medicului de familie sau a altor medici specialişti;
 • asigurarea asistenţei medicale persoanelor cu dizabilităţi conform planului individual de asistenţă;
 • prestarea serviciilor de kinetoterapie prin aplicarea programului de kinetoprofilaxie primară şi secundară pe baza diagnosticului clinic corect şi complet stabilit de medicul specialist;
 • acordarea asistenţei echipei la implementarea, reevaluarea şi monitorizarea planurilor individuale de asistenţă bazate pe nevoile beneficiarilor;
 • monitorizarea şi evaluarea progresului cu privire la sănătatea beneficiarilor;
 • facilitarea accesului beneficiarilor la instituţii ce oferă servicii medicale;
 • organizarea, la necesitate, a internării beneficiarului în instituţii medicale.

2) Acordarea suportului informaţional familiei/îngrijitorului şi consolidarea abilităţilor acesteia în utilizarea corectă a metodelor de îngrijire medicală

 • informarea membrilor familiei persoanelor cu dizabilităţi asupra utilizării corecte a metodelor de îngrijire medicală;  
 • consilierea beneficiarilor şi a părinţilor cu privire la problemele de sănătate cu care se confruntă;
 • pregătirea persoanelor implicate în procesul de incluziune a beneficiarului pentru a însuşi tehnicile specifice intervenţiilor de recuperare şi desfăşurarea activităţilor de familiarizare a acestora cu metodele de îngrijire.

3) Alte atribuţii:

 • determinarea necesarului  de echipament şi implicarea în procurarea acestuia;
 • elaborarea rapoartelor lunare şi anuale de activitate.

 

Kinetoterapeutul / Asistentul medical va activa în cadrul echipei care include psiholog, logoped, asistent social, șofer, în  subordinea managerului Serviciului și coordonatorul proiectului de la AOPD.

Kinetoterapeutul / Asistentul medical va beneficia de cursuri de formare inițială / continuă precum și activități de supervizare profesională.

 

Cerințe de calificare:

 • Studii superioare în kinetoterapie / studii medii de specialitate în domeniul medical
 • Experienţă profesională: Preferabil experienţă relevantă în sistemul de sănătate
 • Cunoașterea legislației în domeniul dizabilității și a sistemului de protecție socială în Republica Moldova;
 • Cunoștințe de specialitate (metode, tehnici și instrumente de evaluare);
 • Cunoaşterea caracteristicilor beneficiarilor Serviciului;
 • Cunoaşterea excelentă a limbilor română şi rusă;
 • Cunoștințe operare la calculator în programele: Word, Excel, Internet, Power Point.
 • Abilități de relaționare interpersonală;
 • Competențe de aplicare a instrumentelor specifice de lucru;
 • Capacitate excelentă de analiză şi sinteză, interpretare corectă a datelor, situaţiilor;
 • Competență de autoinstruire;
 • Capacitate de lucru independent și în echipă;
 • Competență de comunicare scris și verbal.
 • Integritate, spirit de iniţiativă, empatie, toleranţă, responsabilitate, capacitate de decizie, confidențialitate, onestitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Condiții de muncă:

 • Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi
 • Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00
 • Activitate preponderent în teren (4 zile pe săptămână) şi în birou (1 zi)

 

Perioada de contractare: 1 iulie 2022- 30 august 2023 cu posibilitatea extinderii contractului.

 

PROCEDURA DE APLICARE ȘI SELECTARE:

 • Depunerea CV-ului, cu evidențierea experienței în domeniul relevant pentru realizarea sarcinilor (max.4 pagini)
 • Menționarea a 2 contacte de referință
 • Evaluarea și selecția aplicațiilor primite în vederea invitării la interviu
 • Interviu de angajare
 • Comunicarea rezultatului interviului de angajare

 

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 30 iunie 2022, ora 17.30.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail info@aopd.md cu mențiunea Kinetoterapeut/ asistent medical Serviciul Echipa Mobila.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la numărul de telefon: 079222505 sau la adresa de e-mail menționată.