Termen extins! AOPD angajează asistent social în cadrul serviciului „Echipă mobilă” mun. Chișinău

SSMB2

TERMENI DE REFERINȚĂ

 

Poziția: Asistent social în cadrul serviciului „Echipă mobilă”

Angajator:  Asociația Obștească „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova”

 

Context

Proiectul „Extinderea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități din mun. Chișinău” este implementat de Asociația Obștească „Alianța organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” (în continuare AOPD), din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în  parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și  AO Institutum Virtutes Civilis.

 

Perioada de implementare a proiectului este 01 ianuarie2022-31 august 2023.

 

Scopul proiectului este extinderea Serviciului Echipa Mobila pentru copiii cu dizabilități severe prin colaborare dintre Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului a municipiului Chișinău și Asociația Obștească „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova”. Echipa extinsă a serviciului „Echipa mobilă” va spori accesul copiilor cu dizabilități la servicii specializate. Actualmente la nivel de municipiu activează serviciul social „Echipă mobilă”, însă din motive a ariei mari de acoperire și a numărului mare de solicitări pentru acest serviciu, este necesară extinderea acestuia, fapt ce va permite asigurarea cu servicii specializate pentru mai mulți copii cu dizabilități.

În vederea extinderii și dezvoltării serviciului socială „Echipă mobilă” la nivel de municipiu, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului și AOPD au inițiat colaborare. 

Scopul Serviciului „Echipă Mobilă” este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarului prin servicii de consiliere, recuperare şi reabilitarea psihosocială, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării şi incluziune socială.

 Obiectivele Serviciului „Echipă Mobilă” sunt:

1) dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor pentru o viaţă independentă în comunitate;

2) dezvoltarea abilităţilor de îngrijire şi suport acordat persoanelor implicate în procesul de incluziune socială a beneficiarului;

3) asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea şi accesul la resursele şi serviciile existente în comunitate.

 

Descrierea funcției

Scopul general al funcţiei: Facilitarea accesului la servicii sociale, medicale, educaţionale şi acordarea suportului persoanelor cu dizabilităţi şi familiei acestora în asigurarea incluziunii sociale.

 • Atribuţiile de serviciu:

1) Evaluarea şi acordarea serviciilor persoanelor cu dizabilităţi în asigurarea incluziunii sociale a acestora

 • evaluarea socială a situaţiei beneficiarului şi a familiei lui, deplasându-se în teren în cadrul vizitelor la domiciliu organizate în mod flexibil;
 • determinarea necesităţilor şi problemelor cu care se confruntă beneficiarul şi familia acestuia;
 • elaborarea şi implementarea planului individualizat de asistenţă cu participarea beneficiarului, familiei lui şi a principalilor actori din comunitate;
 • perfectarea dosarului beneficiarului;
 • înregistrarea intervenţiilor privind fiecare beneficiar într-un registru;
 • satisfacerea necesităţilor de asistenţă şi suport a beneficiarului;
 • oferirea asistenţei beneficiarului pentru a accesa şi valorifica resursele şi serviciile existente la nivel de comunitate;
 • referirea beneficiarului către alte servicii, în corespundere cu necesităţile beneficiarului;
 • acordarea sprijinului şi asistenţei pentru rezolvarea unor situaţii de criză ale beneficiarului şi familiei acestuia.

2) Dezvoltarea abilităţilor de îngrijire şi suport acordat familiei persoanei cu dizabilităţi şi realizarea acţiunilor de mobilizare a comunităţii

 • asigurarea relaţiilor de colaborare dintre beneficiar, familia acestuia şi comunitate;
 • crearea grupurilor de suport pentru beneficiar şi familia acestuia la nivel de comunitate;
 • informarea beneficiarului şi a familiei acestuia cu privire la drepturile sociale şi facilitarea accesului la servicii sociale disponibile în teritoriu;
 • realizarea formărilor şi acordarea suportului informaţional pentru persoanele care îngrijesc de beneficiarul Serviciului.

 

Asistentul social va activa în cadrul echipei care include psiholog, logoped, kinetoterapeut, șofer, în subordinea managerului Serviciului și coordonatorul proiectului de la AOPD.

Asistentul social va beneficia de cursuri de formare inițială / continuă precum și activități de supervizare profesională.

 

Cerințe de calificare:

 • Diplomă universitară în domeniul asistenţei sociale
 • Preferabil 2 ani de experienţă în sistemul protecţiei sociale sau experienţă relevantă în domeniul socio-uman (educaţie, drept, sănătate etc.).
 • Cunoașterea legislației în domeniul dizabilității și a sistemului de protecție socială în Republica Moldova;
 • Cunoștințe de specialitate (metode, tehnici și instrumente de evaluare);
 • Cunoaşterea caracteristicilor beneficiarilor Serviciului;
 • Cunoaşterea excelentă a limbilor română şi rusă;
 • Cunoștințe operare la calculator în programele: Word, Excel, Internet, Power Point.
 • Abilități de relaționare interpersonală;
 • Competențe de aplicare a instrumentelor specifice de lucru;
 • Capacitate excelentă de analiză şi sinteză, interpretare corectă a datelor, situaţiilor;
 • Competență de autoinstruire;
 • Capacitate de lucru independent și în echipă;
 • Competență de comunicare scris și verbal.
 • Integritate, spirit de iniţiativă, empatie, toleranţă, responsabilitate, capacitate de decizie, confidențialitate, onestitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Condiții de muncă:

 • Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi
 • Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00
 • Activitate preponderent în teren (4 zile pe săptămână) şi în birou (1 zi)

 

Perioada de contractare: 1 iulie 2022- 30 august 2023 cu posibilitatea extinderii contractului.

 

 • PROCEDURA DE APLICARE ȘI SELECTARE:
 • Depunerea CV-ului, cu evidențierea experienței în domeniul relevant pentru realizarea sarcinilor (max.4 pagini)
 • Menționarea a 2 contacte de referință
 • Evaluarea și selecția aplicațiilor primite în vederea invitării la interviu
 • Interviu de angajare
 • Comunicarea rezultatului interviului de angajare

 

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 30 iunie 2022, ora 17.30.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail info@aopd.md cu mențiunea Asistent social Serviciul Echipa Mobila.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la numărul de telefon: 079222505 sau la adresa de e-mail menționată.