Avertizare
 • Joomla\CMS\Cache\Storage\FileStorage::_deleteFolder JFolder: :delete: Nu s-a putut șterge directorul. Cale: /home/civicpor/public_html/cache/mod_menu

Concurs de selectare a unui expert/unei experte sau grup de experți pentru elaborarea unui studiu cu privire la nivelul de digitalizare a Societății Civile în Republica Moldova

Centrul CONTACT, cu susținerea financiară din partea Suediei, anunță concurs pentru angajarea unui expert/e sau a unui grup de experți pentru elaborarea unui studiu cu privire la nivelul de digitalizare a Societății Civile în Republica Moldova.

Centrul CONTACT este o Asociație Obștească independentă și apolitică care reprezintă o platformă activă de resurse, analiză, advocacy, dezbateri și comunicare pentru oameni activi, lideri comunitari și organizațiile societății civile care vor să contribuie la dezvoltarea unei societăți civile puternice, credibile și influențe cu un grad înalt de participare a femeilor și bărbaților și cu autorități publice transparente și responsabile.

Obiectivele concursului:

Elaborarea unui studiu cu referință la nivelul de digitalizare a Societății Civile în Republica Moldova.

Sarcini și responsabilități:

 • Analiza situației existente privind nivelul de digitalizare a OSC-lor din Republica Moldova;
 • Analiza barierelor care există la moment în procesul de digitalizare a societății civile;
 • Analiza necesității de digitalizare a activității OSC-lor din Republica Moldova (procese, proceduri etc.);
 • Prezentarea documentului în format Policy brief cu concluzii și recomandări privind digitalizarea Societății Civile din Republica Moldova în cel mult o lună de la semnarea contractului.

Pentru a îndeplini sarcinile stabilite expertul/a sau grupul de experți selectați ar trebui să utilizeze diferite metode de analiză, inclusiv cele care implică OSC-uri, (atât la nivel național, cât și local).

Calificări și abilități

 • Studii superioare în domeniile de drept, politici publice, sociologie sau alte domenii relevante;
 • Cunoașterea aprofundată a cadrului legal și normativ ce reglementează domeniul societății civile;
 • Experiență în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor, regulamentelor;
 • Abilitatea de a prezenta produsele conform orarului prestabilit;

Procedura de selectare: Dosarele vor fi evaluate în baza calificării și experienței expertului/ei în furnizarea serviciilor de expertiză.

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat, incluzând date privind experiența în furnizarea serviciilor de expertiză;
 • Oferta tehnică (viziunea referitor la îndeplinirea sarcinii);
 • Oferta financiară în Euro Brut (cu toate taxe incluse) cu estimarea numărului de zile pentru realizarea sarcinii.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa: info.ong.contact@gmail.com cu indicarea în linia de subiect ”Concurs de selectare expert digitalizarea Societății Civile”.

Termen limită de expediere a dosarului: 08 iunie 2022.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să vă adresați către Valerian Tăbîrță la tel: 069137355 sau e-mail: valerian.tabirta@gmail.com

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.