NRC recrutează Coordonator de parteneriat

Se așteaptă ca toți angajații NRC să lucreze în conformitate cu valorile de bază ale organizației, dăruire, inovare, incluziune și responsabilitate. Aceste atitudini și credințe ne vor ghida acțiunile și relațiile.

fundal

Ca răspuns la strămutarea pe scară largă a refugiaților care fug din Ucraina, NRC se află în proces de organizare a operațiunilor umanitare pentru refugiații care sosesc în Polonia, România și Republica Moldova. NRC răspunde concentrându-se pe o abordare integrată care combină domeniile noastre sectoriale de expertiză – educație, protecție, strămutări urbane în afara taberelor, asistență juridică (ICLA) și adăpost – lucrând în mare măsură cu parteneri locali.

 1. Rol și responsabilități

Coordonatorul de parteneriat va contribui la finalizarea rezultatelor proiectelor, bazându-se pe procesul de parteneriat și setul de instrumente existent al NRC. Rolul necesită un set divers de abilități, inclusiv o înțelegere a programării parteneriatelor în situații de urgență și capacitatea de a crește în colaborare capacitatea organizațională a ONG-urilor naționale. Candidatul de succes va fi un networker puternic, cu capacitatea de a explica și de a împărtăși cunoștințele cu o gamă largă de părți interesate.

Responsabilități generale

 1. Contribuiți la adaptarea setului de instrumente de parteneriat global NRC la contextul de răspuns al Republicii Moldova și Ucraina.
 2. Sprijinirea capacității locale prin facilitarea transferului de expertiză, experiență și instrumente relevante NRC către partenerii naționali ONG.
 3. Contribuiți la o abordare armonizată a parteneriatului între răspunsul programului NRC și partenerii NRC, în conformitate cu politica, notele de orientare și seturile de instrumente ale NRC.
 4. Sprijinirea învățării și dezvoltării personalului pe probleme de parteneriat.
 1. Contribuiți la integrarea liniilor directoare de protecție în activitățile NRC, conform orientărilor NRC de integrare a protecției și asigurați-vă că toate încălcările/preocupările raportate sunt rezolvate în mod corespunzător.

Responsabilitati specifice

 • Contribuiți la cartografierea ONG-urilor locale naționale, a organizațiilor comunitare și a actorilor societății civile.
 • Efectuați consultări cu potențialii parteneri pentru a sublinia conținutul, domeniul de aplicare și condițiile parteneriatului, inclusiv obiectivele și indicatorii detaliați pentru beneficiari.
 • Asigurarea aderării intervenției cu abordarea managementului ciclului de proiect al NRC.
 • Evaluează nevoile prioritare ale ONG-ului partener în ceea ce privește dezvoltarea capacității, pe baza cărora va fi elaborat un plan de acțiune elaborat în comun cu ONG-ul partener.
 • Coordonarea activităților de consolidare a capacităților care vizează asigurarea implementării fără probleme a grantului de parteneriat, dar și sprijinirea dezvoltării generale a ONG-ului partener.
 • Monitorizarea progresului învățării partenerului și a aplicării cunoștințelor transferate, prin urmare, identificarea și raportarea provocărilor și realizărilor. Menținând, de asemenea, un sistem clar de arhivare a parteneriatului.
 • Sprijinirea unei abordări structurate a parteneriatelor, inclusiv dezvoltarea de instrumente pentru identificarea, evaluarea, consolidarea capacităților, monitorizarea și evaluarea parteneriatelor.
 • Integrați activ feedback-ul partenerilor în instrumente și îndrumări și asigurați o învățare reciprocă puternică între NRC și partenerii săi.
 • Efectuați vizite pe teren la activitățile partenerilor și oferiți îndrumare și mentorat atunci când este posibil și relevant.
 • Dezvoltați și mențineți relații de lucru eficiente și pozitive cu părțile interesate relevante, inclusiv cu agențiile partenere.
 • Lucrați activ cu unitățile de protecție, responsabilitate, granturi și conformitate pentru a asigura o integrare puternică a principiilor de bază ale NRC între partenerii operaționali.

CĂUTĂM UN CANDIDAT CU URMĂTOARELE COMPETENȚE:

 1. Competențe

Competențele sunt importante pentru ca angajatul și organizația să ofere rezultatele dorite. Acestea sunt relevante pentru întreg personalul și sunt împărțite în următoarele două categorii:

1. Competențe profesionale

Acestea sunt abilități, cunoștințe și experiență care sunt importante pentru o performanță eficientă.

Competențe profesionale generice:

 • Este necesară capacitatea dovedită de a lucra eficient cu organizațiile societății civile naționale și locale
 • Excelente abilități de coordonare, comunicare (verbală și scrisă) și creare de rețele
 • Fluență în limba engleză, română și rusă (vorbit, citit, scris)

Context/ Abilități, cunoștințe și experiență specifice:

 • Experiență în proiectarea și implementarea programelor de parteneriat
 • Înțelegerea principiilor de protecție și a principiilor parteneriatului

2. Competențe comportamentale

Acestea sunt calități personale care influențează cât de de succes au oamenii în locul lor de muncă. Cadrul de competențe al NRC prevede 12 competențe comportamentale și următoarele sunt esențiale pentru această poziție:

 • Gandire strategica
 • Lucrul cu oamenii
 • Împuternicirea și construirea încrederii
 • Analizand
 • Influențare
 • Planificarea și furnizarea rezultatelor

ÎNCURAJĂM CANDIDAȚELE FEMEII CALIFICATE SĂ APLICĂ ÎN PARTICULAR

CUM SE APLICĂ:

Vă rugăm să trimiteți CV-ul și scrisoarea de motivare actualizate la: md.recruitment@nrc.no.

Înainte de 31 mai 2022.

 • Detalii suplimentare:
 • Locul de muncă:Chişinău
 • Tip de contract: 6 luni reînnoibile în funcție de finanțare, performanță și nevoia postului

Articol adaugat de: Macumu Jean Pierre
Alte articole: