Termen extins: Consultant/ă Procesul Recuperării Activelor din Corupție

Informații Generale

Titlul consultanței: Elaborarea studiului privind 

Procesul Recuperării Activelor din Corupție în Moldova

Data limită de aplicare extinsă: 15 Mai 2022

Perioada de prestare a serviciilor: Iunie – Iulie 2022

Estimare: 15 zile de lucru

Locația: muncă la distanță

Context

Instituția Privată pentru Integritate Financiară Integral, împreună cu Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) implementează proiectul privind Recuperarea Activelor din Corupție în Moldova, cu suportul Inițiativei Regionale Anticorupție (RAI) și Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime (UNODC), finanțat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC). 

Scopul Proiectului „Recuperarea activelor din corupție în Moldova” este sporirea conștientizării de către publicul larg și profesioniști a reglementărilor și proceselor existente în domeniul recuperării activelor din corupție, să crească cunoștințele în ajutorul organelor de aplicare a legii și pentru îmbunătățirea proceselor. Activitățile proiectului includ analiza reglementărilor legale și internaționale privind recuperarea activelor; analiza procesului actual de recuperare a activelor din corupție; workshop-uri și campania de conștientizare a problematicii recuperării activelor.

Studiul privind procesul recuperării activelor va conține:

  • analiza practicii existente în domeniul recuperării activelor din corupție, bazate pe date empirice și aplicând exemple concrete; 
  • relevarea deficiențelor de colaborare a autorităților, în legătură cu cadrul național și regional privind schimbul de date în dezvăluirea și recuperarea activelor, precum și corespondența cu Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției (UNCAC);
  • Studiu de caz (Miliardul Furat);
  • Lacunele existente,concluzii și recomandări. 

Repere metodologice

Recuperarea activelor din corupție este un proces complex cu reglementări în diferite domenii de drept, inclusiv dreptul penal și acțiunea civilă într-un proces penal. În plus, recuperarea activelor din corupție necesită o interacțiune internațională strânsă între diferite state și jurisdicții. Prin urmare, trebuie analizată practica existentă în aplicarea legilor naționale și convențiilor internaționale privind cooperarea în materie penală și civilă și în principal Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției. Nu mai puțin, corupția folosește o etapă importantă de spălare a banilor, iar cazul miliardului furat a demonstrat-o din plin. Din această perspectivă, trebuie avute în vedere și aplicarea mecanismelor de combatere a spălării banilor.

Pe baza unei abordări interdisciplinare, metodologia studiului va include observația și documentarea. Va fi studiată practicile naționale și internaționale relevante, precum și cazuri internaționale importante privind procesele de recuperare a activelor cu rezultate de succes. Metodele de analiză cantitativă și deducere vor fi utilizate pentru furnizarea unui mecanism clar, funcțional și eficient de recuperare a activelor. La elaborarea concluziilor și recomandărilor se va folosi sinteza logica.

Bibliografie

Bibliografia va cuprinde dar nu se va limita la: Statistica recuperării activelor din corupție în Moldova; Rapoartele organelor de drept și instanțelor de judecată privind cazurile examinate; Manualul privind Recuperarea Activelor (Ed. II, 2021) elaborat de Grupul Băncii Mondiale.

Rezultate așteptate și Calendar

Consultantul/a selectat/ă va trebui să elaboreze studiul în coordonare cu Instituția pentru Integritate Financiară, iar la etapa finală va lua în considerare recomandările evaluării colegiale. Consultantul/a va livra:

  • În termen de până la 15 Iunie – Conceptul detaliat al Studiului;
  • În termen de până la 15 Iulie – Proiectul final al Studiului;
  • În termen de până la 31 Iulie – Varianta finală a Studiului după evaluare colegială.

Timpul de lucru estimat se va încadra în 15 zile. Studiul final va însuma un volum de 20 – 25 pagini.

Criterii de selectare

  • cunoștințe juridice teoretice temeinice;
  • experiență practică în aplicarea legilor; 
  • abilități excelente de scriere confirmate.

Pentru concurs se va prezenta CV-ul actualizat și lista publicațiilor.

Persoanele interesate vor transmite scrisoarea electronică la adresa: direct@integral.md, cu subiectul „Studiu Proces” și anexarea fișierelor până la data de 15 Mai 2022

Articol adaugat de: Vadim Enicov