Centrul „Low Vision” contractează servicii de consultanță (6 experți)

Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „LOW VISION” (în continuare - Centrul „LOW VISION”)” implementează Proiectul „Servicii integrate de calitate adresate persoanelor cu dizabilități de vedere din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

Proiectul se axează pe promovarea unui document de politici la nivel național privind Sănătatea Ochilor, activitate care vine ca răspuns la recomandările Rezoluției Adunării Mondiale a Sănătății (WHA73 –,,Provocarea pentru un nou deceniu”) și la Raportul Mondial Dedicat Vederii elaborat de OMS, precum și corelarea cu obiectivele-cheie de politică globală stabilite de Agenda ONU pentru dezvoltare durabilă 2030. Proiectul prevede inclusiv dezvoltarea Serviciului psiho-social destinat persoanelor cu dizabilități de vedere, în cadrul căruia vor activa un psiholog și un asistent social.

În cadrul proiectului se contractează servicii de consultanță conform următorilor Termeni de referință (ToR):

ToR 1. Expertă/expert în domeniul oftalmologiei pentru ADULȚI

ToR 2. Expertă/expert în domeniul oftalmologiei pentru COPII

ToR 3. Expertă/expert în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități de vedere

ToR 4. Expertă/expert în domeniul incluziunii educaționale a persoanelor cu dizabilități de vedere

ToR 5. Expertă/expert în domeniul juridic

ToR 6. Expertă/expert în domeniul financiar

Serviciile de consultanță vor fi prestate în perioada Februarie 2022 – Martie 2023

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:

  • CV-ul, cu evidențierea experienței în domeniul relevant pentru realizarea consultanței (max.4 pagini);
  • Oferta financiară elaborată conform Anexei din ToR.

 Termenul limită de prezentare a dosarelor este 28 ianuarie 2022, ora 16.00.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail: lowvision2020@gmail.com, cu mențiunea „Expert …”, cu specificarea în denumirea mesajului a sarcinilor pentru care ați aplicat (conform mențiunii din Termenii de referință).

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la numărul de telefon: 068284528/022240330 sau la adresa de e-mail menționată.

Doar persoanele selectate vor fi contactate.