Avertizare
 • Joomla\CMS\Cache\Storage\FileStorage::_deleteFolder JFolder: :delete: Nu s-a putut șterge directorul. Cale: /home/civicpor/public_html/cache/mod_menu

Terre des hommes Moldova este în căutarea unui /unei consultant/e sau a unei echipe de consultanți în domeniul orientării în carieră și educația pentru carierăTERMENI DE REFERINȚĂ

Terre des hommes Moldova este în căutarea unui /unei consultant/e sau a unei echipe de consultanți, care va elabora un program de instruire pentru adolescenți (14 - 18 ani) în domeniul ”Orientarea în carieră și Educația pentru carieră.”  

Organizația: Terre des hommes Moldova 

Titlul proiectului: „JOBOTECA – program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii”

Perioada de implementare a proiectului: Februarie 2021 – Ianuarie 2024 (36 luni) 

Tipul contractului: Contract de prestare servicii

Durata contractului: noiembrie - decembrie 2021

Despre Organizație:

Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an peste patru milioane de copii și membri ai familiilor lor în mai mult de patruzeci de țări.  

 Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004. Înregistrată în calitate de Fundație locală, Tdh Moldova întrunește o echipă de 14 profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare. Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției juvenile, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și susținerea copiilor, familiilor și comunităților. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează.  

 In ultimii ani, Terre des hommes Moldova împreună cu partenerii săi, este activ implicată în acțiuni de împuternicire a adolescenților și tinerilor; capacitarea Centrelor de Tineret și a lucrătorilor de tineret; capacitarea școlilor (generale și profesionale) pentru a proteja tinerii de orice formă de violență și a le dezvolta abilități de participare civică; împuternicirea comunităților pentru a răspunde mai bine nevoilor tinerilor, astfel ca vocea lor să fie  auzită și reziliența crescută.  

Scurtă descriere a proiectului: 

 Obiectivul general al proiectului în cadrul căruia se va elabora programul de instruire se focusează pe sporirea participării adolescenților și tinerilor în societatea și economia moldovenească prin intermediul unui program pilot complex, centrat pe elev și conectat la piața forței de muncă din Moldova. 

‘Joboteca’ sau ‘job libraries’ (biblioteci de cariera) – sunt spatii prietenoase tinerilor create in cadrul școlilor, echipate cu unelte necesare pentru organizarea sesiunilor online si offline pentru ca tinerii sa facă cunoștință cu posibilele parcursuri de cariera. Joboteca este un program-pilot care va spori accesul la educație a tinerilor, la oportunități de formare și participare a tinerilor în procesul de luare a deciziilor care îi privesc, și v-a contribui la sporirea accesului la piața muncii a tinerilor în Moldova. 

Proiectul se aliniază la politicile și strategiile UE privind pregătirea tinerilor pentru viața de adult, încadrarea în câmpul muncii și necesitatea integrării creativității, inovației și antreprenoriatului în programele școlare.

Proiectul „JOBOTECA – program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii” este finanțat de Uniunea Europeană și este implementat de către Terre de hommes România și Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, precum și cu implicarea și participarea activă a copiilor, tinerilor, profesioniștilor de la nivel local, a mediului de afaceri și a comunității în întregime. 

Proiectul este implementat în 25 instituții de învățământ din 5 raioane din Republica Moldova (Soroca, Nisporeni, Călărași, Strășeni, Căușeni).

Pentru asigurarea unei bune implementări și a durabilității programului Joboteca în instituțiile partenere, ne propunem elaborarea unui program de instruire complex orientat spre dezvoltarea competențelor adolescenților în trei domenii prioritare: Antreprenoriat; Orientare în carieră, Educație pentru carieră și Competențe digitale. Programul va fi pilotat în instituțiile de învățământ general, partenere în proiectul Joboteca.

Educația pentru carieră reprezintă o intervenție educațională de dezvoltare, în avans, a deprinderilor și abilităților necesare tinerilor pentru dezvoltarea și managementul propriei cariere. La activități de educație pentru carieră elevii sunt expuși la informații ocupaționale; pot clasifica aspirațiile lor vocaționale; dezvolta structuri cognitive de integrare și organizare a informațiilor despre sine, despre ocupații și relația dintre ele; au suport social în explorarea propriei persoane și a traseelor educaționale și profesional, etc.;

 

Responsabilitățile expertului: 

 1. Consultantul/Consultanta va consulta opinia Autorităților Publice Locale (nivelul I și II- primarul și specialiști tineret de la nivelul APL I, primarul/secretarul de la APL II, Serviciul Teritorial ANOFM? ONG-uri de tineret și alți actori relevanți) privind problemele întâmpinate de tineri în găsirea unui loc de muncă, șomajul și emigrarea tinerilor
 2. Consultantul/Consultanta va consulta școlile partenere privind practicile acestora de a oferi sprijin tinerilor în consilierea și ghidarea în carieră, și parteneriatele cu mediul de afaceri.
 3. Consultantul/Consultanta va analiza materialele existente în instituțiile de învățământ în domeniul orientării în carieră și educația pentru carieră inclusiv: planul cadru pentru învățământul gimnazial și liceal și curricula de instruire;
 4. Consultantul/Consultanta va analiza rezultatele raportului Cercetării Participative a tinerilor (PAR) și Analiza Situațională, realizate in cadrul proiectului;
 5. Consultantul/Consultanta va elabora o curriculă, sugestii metodologice privind realizarea programului și un suport didactic în domeniul orientării în carieră și educația pentru carieră pentru elevii din instituțiile de învățământ general. Documentele vor fi elaborate în conformitate cu cerințele
 6. Materialele vor include informație teoretică și practică cu privire la ghidare în carieră; care pot fi transpuse cu ușurință și în mediul online;
 7. Conținutul va fi scris într-un limbaj accesibil și ușor de implementat atât de către adulți dar și tinerii voluntari;
 8. Curricula va include subiecte, printre care: autocunoașterea, dezvoltarea de noi abilități, instrumente de marketing personal, elaborarea corectă a unui CV și a unei Scrisori de Motivare, teorie și sesiuni de simulare privind interviul de angajare – , luarea deciziilor, comunicarea eficientă, competențe și abilități necesare pentru o carieră de succes, implicarea în comunitate și voluntariat – un pas spre autocunoaștere și dezvoltare,
 9. Consultantul va incorpora feedback-ul primit din partea membrilor Grupurilor Consultativ pentru a definitiva livrabilele.

 

Prezentarea ofertelor:

 Experții/ expertele interesați sunt invitați să-și prezinte ofertele, care vor include:

 1. CV-ul candidatului/ candidatei;
 2. Scrisoarea de intenție;
 3. Oferta financiară;
 4. Documente / linkuri care confirmă experiența anterioară relevantă.

 Livrabile

 • Curricula de instruire pentru cel puțin 10 module (după modelele propuse de MECC).
 • Manual de formare pentru facilitatorii Jobotecilor (suport didactic si materiale de formare pentru cel puțin 10 module) in vederea pregătirii acestora să desfășoare activități cu tinerii.
 • Ajustarea curriculei pentru cursul din mediul online si identificarea materialelor de formare online care vor putea fi accesate și însușite independent.
 • Tehnici de evaluare a cunoștințelor și practicilor elevilor (pre si post curs online și offline).

Experiență profesională și abilități necesare:

 • Studii academice relevante și, cel puțin, 3 ani de experiență relevantă în domeniul educației, consiliere și/sau educație non-formală;
 • Experiență în elaborarea curriculei metodologiilor de predare și a conținuturilor, în domeniul orientării în carieră;
 • O bună cunoaștere a problemelor și necesităților de formare a elevilor din învățământul general în domeniul de orientare în carieră;
 • Experiență demonstrată în elaborarea materialelor didactice nonformale; ghiduri; suporturi de curs etc. prietenoase pentru tineri;

Modalitate de prezentare a ofertelor:

Ofertele vor fi expediate la adresa: mda.office@tdh.ch 

Ofertele vor fi formulate în limba română și urmează a fi expediate nu mai târziu de 25 Octombrie, 2021. Vă rugăm să indicați în titlul mesajului poziția la care aplicați.

Vă rugăm să rețineți că doar candidații preselectați vor fi contactați. Ofertele recepționate după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Expertul/ experta urmează să accepte și să respecte Codul de conduită și Standardele de protecție a copilului ale Tdh, precum și regulamentele și procedurile administrative și logistice ale Tdh.