Banca Națională a Moldovei angajează expert principal responsabil de securitatea informațieiArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Obiectivele postului:

 • implementareză și gestionareză Securitatea Informației în cadrul BNM;
 • exercită funcția de supraveghere TIC și a securității informației în cadrul băncilor licenţiate și prestatorilor de servicii de plată.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în Tehnologiilor informaționale sau securitatea informației;
 • Experienţă de minim 1 ani în domeniul tehnologiilor informaționale, securității informației sau auditul sistemelor informaționale;
 • Cunoştinţe ale sau în domeniul tehnologiilor informaționale, auditului TIC și securității informației;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel cel puțin intermediar;
 • Alte abilități și atitudini: conduită morală şi profesională înaltă, integritate, inițiativă și responsabilitate, lucru în echipă, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru organizare, responsabilitate, tendință de dezvoltare profesională continuă.

Principalele atribuții:

 • elaborarea, implementarea și monitorizarea cadrului privind asigurarea securității informației în cadrul BNM
 • monitorizarea resurselor critice ale BNM din punct de vedere a securității informației, identificarea amenințărilor și vulnerabilităților
 • exercitarea cu și fără supervizare a analizei riscurilor de securitate pentru procesele critice în cadrul BNM
 • selectarea și implementarea măsurilor de control adecvate aferent riscurilor de securitate identificate
 • investigarea incidentelor de securitate a informației în cadrul BNM și a băncilor licențiate,

Termen-limită:

 • 28 septembrie 2021.

Recomandam consultarea bibliografiei, înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 • Regulamentul privind cerințe minime pentru Sistemele Informaționale și de Comunicare ale băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.47 din 14 martie 2018;
 • Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06 octombrie 2017;
 • Standardele internaționale ISO27k;
 • ISACA guidelines.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

telegram