APSCF contractează servicii de consultanță pentru elaborarea unui plan de comunicare și a materialelor de vizibilitate aferente

TERMENI DE REFERINŢĂ

pentru selectarea unui prestator de servicii de consultanță la elaborarea unui plan de comunicare și a materialelor de vizibilitate aferente

 1. Context

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 58 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea Transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei.

Având în vedere acoperirea națională pe care o are rețeaua, dar și faptul că o bună parte din ONG-urile membre sunt prestatori de servicii sociale, APSCF în parteneriat și cu suportul Caritas Austria implementează, în perioada 2020 - 2021, Proiectul ”Consolidarea capacităților de advocacy a membrilor APSCF privind mecanismul de contractare a serviciilor sociale.

Scopul proiectului este de a oferi acces grupurilor vulnerabile la servicii accesibile, relevante și de înaltă calitate, prestate de structurile publice și private. Activitățile proiectului vor contribui la consolidarea capacitaților ONG-urilor membre APSCF pentru promovarea și sporirea accesului la mecanismele de contractare și finanțare a serviciilor sociale.

În cadrul proiectului a fost elaborat un studiu privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale, care a oferit recomandări de îmbunătățire a cadrului legal, financiar, instituțional și operațional de reglementare a acestor mecanisme. În baza acestor recomandări urmează să fie elaborat un plan de advocacy (pledoarie) și un plan de comunicare și vizibilitate pentru promovarea acțiunilor de advocacy.

 1. Scopul și Obiectivele consultanței

Scopul acestei consultanțe este oferirea suportului tehnic APSCF în dezvoltarea unui plan de comunicare și a unor instrumente și materiale de vizibilitate ce ar facilita implementarea planului de advocacy (pledoarie) elaborat pentru asigurarea funcționalității mecanismelor de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale.

 

Obiectivele consultanței constau în:

 1. Elaborarea unui Plan de comunicare și vizibilitate care va conține, dar nu se va reduce la următoarele elemente:
 • Obiectivele principale;
 • Public țintă;
 • Activitățile propuse;
 • Instrumentele și canalele de comunicare;
 • Mesajele cheie pentru categoriile de public identificate;
 • Limbajul și stilul comunicării;
 • Termenele de implementare;
 • Resursele necesare: umane și financiare;
 • Rezultatele scontate;
 • Instrumentele și indicatorii de monitorizare și evaluare a impactului.
 1. Participarea la 2 ședințe de consultare a mesajelor cheie cu membrii APSCF
 2. Elaborarea unor materiale de vizibilitate pentru implementarea planului de advocacy
 3. Organizarea și desfășurarea campaniilor în social media, campaniilor de bune practici

 

 1. Detalii despre livrarea serviciilor de consultanță

Planul urmează a fi realizat în perioada februarie - aprilie 2021.

În scopul implementării obiectivelor setate prestatorul de servicii urmează să considere activitățile incluse la p. 4 a acestor Termeni de Referință.

 1. Livrabile și termene limită
 

Activități

Livrabile

Termene limită* și nr de zile lucrătoare

1.      

Elaborarea unui Plan de comunicare și vizibilitate pentru Planul de advocacy al APSCF

Planul de comunicare și vizibilitate transmis Secretariatului APSCF

4 zile

2.      

Participarea la 2 ședințe de consultare a mesajelor cheie cu membrii APSCF

2 ședințe online

2 zile

3.      

Elaborarea materialelor de vizibilitate ce ar facilita implementarea planului de advocacy

1-2 documente de opinie elaborate cu echipa Secretariatului APSCF, în baza studiului efectuat în cadrul proiectului

Minim 2 Articole de presă despre activitățile de pledoarie

5 zile

4.      

Elaborarea și desfășurarea campaniilor în social media

2 campanii mediatice/ social media desfășurate

4 zile

 

TOTAL:

 

15 zile

 

* Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea Contractului de consultanță.

 

 1. Calificare și experiență:
 • Studii universitare sau post-universitare în jurnalism, științe ale comunicării, relații cu publicul sau alte domenii relevante;
 • Experiență de minimum 5 ani în comunicare, relații cu publicul, campanii mediatice;
 • Cunoaștere bună a societății, culturii și realităților social politice din Moldova;
 • Sensibilitate la problemele copiilor şi familiilor vulnerabile;
 • Capacităţi avansate de organizare şi management al informaţiilor, de elaborare, inclusiv redactare a informațiilor (articole, știri, comunicate etc.);
 • Experiență relevantă de elaborare de documente strategice de comunicare și relații cu publicul, documente de opinie;
 • Cunoaşterea limbilor româna și engleză fluentă este obligatorie;
 • Abilități de gestionare a aplicaţiilor/programelor de editare a fotografiilor, ilustrațiilor și video-urilor;
 • Experiența de muncă și/sau studiile efectuate peste hotarele țării vor constitui un avantaj.
 1. Managementul consultanței

Expertul va planifica și coordona toate activitățile cu echipa Secretariatului APSCF. Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, APSCF va facilita comunicarea cu organizațiile membre, organizațiile partenere și va furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către expert.

 1. Condiții de depunere a dosarului:
 • Scrisoarea de intenție cu indicarea ofertei financiare (suma Euro NET**/ zi de consultanță);
 • CV-ul expertului.

** suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către APSCF în conformitate cu legislația în vigoare.

APSCF va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționate.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 14 februarie 2021.

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa ipopusoi@aliantacf.md cu indicare la tema mesajului "Oferta servicii de consultanta – plan de comunicare ".

Vor fi considerate pentru evaluare doar dosarele complete depuse în termenul stabilit. APSCF își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a experților.


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.