Expert pentru elaborarea evaluării gradului de digitalizare a APL

Descriere poziție: Expert pentru elaborarea evaluării gradului de digitalizare a APL

Pentru: Proiectul “Alerte.md în orașul tău”

Finanțat de: Programul de granturi “Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS)

Lansat de: Mediapoint

Data apelului: 28.01.2021

Termenul limită: 06.02.2021

Persoană de contact: Livia Țurcanu, manager de proiect

 

Cadrul general

Așociația Obștească ”MP” (în continuare Mediapoint)  implementează proiectul “Alerte.md în orașul tău” în zona de dezvoltare SUD. În cadrul acestui proiect ne propunem să contribuim la soluționarea problemelor locale prin facilitarea interacțiunii dintre cetățeni și autorități. Proiectul va digitaliza mai multe procese tradiționale și va oferi tuturor actorilor implicați instrumente inovative care vor face participarea civică mult mai interesantă și interactivă. 

Cele 3 priorități ale proiectului sunt:

  • Îmbunătățirea procesului de interacțiune a autorităților locale cu cetățenii și reducerea timpului de răspuns prin utilizarea inovațiilor digitale.
  • Consolidarea capacităților societății civile și sporirea  implicării cetățenilor în soluționarea problemelor din localitățile lor.
  • Sporirea gradului de implicare a tinerilor în soluționarea problemelor din localitate și lansarea inițiativelor civice.

Obiectiv

Elaborarea unui raport de evaluare a pregătirii instituției primăriei și personalului acesteia pentru a adopta o platformă online prin care vor recepționa solicitările cetățenilor. În cadrul raportului urmează a fi analizate instrumentele digitale și rețelele de socializare care sunt folosite la nivel local de către cetățeni și organizații.

Sarcinile expertului

- Elaborarea structurii și metodologiei studiului;
- Inventarierea instrumentelor TIC și accesului la internet utilizate în cadrul Primăriei;
- Analiza gradului de utilizare a rețelelor de socializare și a altor platforme de către locuitorii orașului, inclusiv al accesului la internet în localitate.
- Desfășurarea de interviuri și/sau realizarea unor chestionare online cu angajații primăriei în vederea evaluării gradului de utilizare a instrumentelor TIC de către aceștia. 
- Colectarea și analiza datelor relevante (inclusiv statistice) din diferite surse, rapoarte, studii etc.
- Realizarea unui raport succint conform metodologiei și structurii aprobate.

Produsele livrate de expert

Expertul urmează să realizeze toate activitățile pe parcursul luni februarie și să livreze produsul final menționat mai jos până la 28 februarie 2020:

- Un raport privind evaluarea gradului de digitalizare a primăriei, utilizarea rețelelor de socializare și a altor platforme de către locuitorii orașului.

Cerințe de aplicare

Persoanele care sunt interesate să aplice, sunt rugate să expedieze următoarele documente:
- CV actualizat;
- Scrisoare de motivare;
- Ofertă financiară în euro care va include rata zilnică propusă (brut) și numărul de zile estimate pentru realizarea sarcinilor. Prețul indicat va include toate cheltuielile legale, inclusiv contribuțiile sociale, impozitul pe venit, și alte costuri impuse de legislația în vigoare.

Vă rugăm să expediați documentele solicitate la adresa de email livia.turcanu@mediapoint.md cu titlul “Expert evaluare digitală” în linia de subiect până pe 06.02.2020, ora 17:00. Pentru orice întrebări suplimentare, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail  indicată mai sus.

Proiectul “Alerte.md în orașul tău” este implementat de către Mediapoint în cadrul Programului de granturi Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet