Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

ANRE: Inspector principal, Secția monitorizare și control, Departamentul licențiere, monitorizare și controlAgenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante (termen-limită 01.02.2021)

 1. În conformitate cu Regulamentul privind angajarea personalului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.21/2018 din 16 ianuarie 2018, se anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante,

Inspector principal,

Secția monitorizare și control, Departamentul licențiere, monitorizare și control.

Nivelul funcției: Funcție de execuție

 1. Condițiile de bază pentru participare la concurs:

În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • cunoaște limba de stat;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • dispune de capacitatea deplină de exercițiu;
 • îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea funcției;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

III.   Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va conține:

 • acordul privind protecția datelor cu caracter personal;
 • scrisoare de intenție;
 • fișa de participare;
 • Curriculum Vitae, în format Europass;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomelor de studii și a suplimentului la diplome (candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • acte ce confirmă experiența solicitată în domeniu (copia carnetului de muncă - pentru confirmarea vechimii în muncă până la data de 28.12.2018, sau alte acte confirmative)
 • declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 • declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activității la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale.
 1. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 01.02.2021

     Candidații vor depune dosarele complete la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, nr. 52/A sau la adresa electronică - jmihalachi@anre.md, în perioada 19.01.2021 – 01.02.2021, în zilele de luni-vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 07.30 -16:00. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.

 Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este dna Nicolaev Irina, tel: 022 852908.

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data desfășurării probei scrise și sau interviului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan