APSCF extinde termenul de contractare servicii de cercetare privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale

Distribuie prietenilor:TERMENI DE REFERINŢĂ

pentru selectarea unei companii sau grup de experți în vederea contractării serviciilor de consultanță pentru elaborarea unui studiu privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale

Context

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 55 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea Transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei.

Primele acțiuni ale APSCF – acum 15 ani în urmă – au vizat în special capacitarea ONG-urilor membre cu abilități de dezvoltare de parteneriate pentru crearea de servicii sociale destinate copilului și familiei.

Odată cu evoluția cadrului legislativ în domeniul serviciilor sociale pe de o parte, dar și dezvoltarea rețelei de prestatori privați inclusiv din societatea civilă, pe de alta, sunt tot mai necesare clarități asupra mecanismelor de contractare a serviciilor sociale și finanțare a acestora. Având în vedere acoperirea națională pe care o are rețeaua, dar și faptul că o bună parte din ONG-urile membre sunt prestatori de servicii sociale, APSCF în parteneriat și cu suportul Caritas Austria implementează, în perioada 2020 - 2021, Proiectul ”Consolidarea capacităților de advocacy a membrilor APSCF privind mecanismul de contractare a serviciilor sociale.

Scopul proiectului este de a oferi acces grupurilor vulnerabile la servicii accesibile, relevante și de înaltă calitate, prestate de structurile publice și private. Activitățile proiectului vor contribui la consolidarea capacitaților ONG-urilor membre APSCF pentru promovarea și sporirea accesului la mecanismele de contractare și finanțare a serviciilor sociale.

În cadrul proiectului urmează să fie elaborat un studiu privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale, care va considera trei aspecte: cadrul normativ de reglementare a mecanismelor de contractare a serviciilor sociale; cadrul financiar; aspecte privind rolul administrației publice centrale și locale în promovarea și asigurarea funcționalității mecanismelor de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale. 

Obiectivele consultanței constau în:

 1. Elaborarea unui studiu despre mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale, inclusiv:
 • Analiza mecanismelor de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale, cu considerarea a trei dimensiuni: cadrul normativ de reglementare a mecanismelor cercetate; cadrul financiar; aspecte privind rolul administrației publice centrale și locale în promovarea și asigurarea funcționalității mecanismelor cercetate;
 • Identificarea principalelor probleme/ provocări privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale;
 • Analiza cadrului normativ existent ce reglementează mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale;
 • Elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățirea funcționalității manismelor de acreditare, contractare și finanțare, focusate pe 3 dimensiuni: aspecte normative; cadrul financiar; aspecte privind rolul administrației publice în acreditarea, contractarea și finanțarea serviciilor sociale;
 1. Facilitarea unui atelier de lucru (2 zile) cu organizațiile membre APSCF pentru validarea constatărilor și concluziilor studiului și elaborarea participativă a principalelor recomandări pentru ca mecanismul să devină funcțional.

 Detalii despre livrarea serviciilor de consultanță

Cercetarea urmează a fi realizată în perioada iunie – iulie 2020.

În scopul implementării obiectivelor setate Consultantul (Compania sau grupul de experți) urmează să considere activitățile incluse la p. 4 a acestor Termeni de Referință.

Raportul nu va depăși 30 pagini (Times New Roman 12, line spacing 1).

Livrabile și termene limită

 

Activități

Livrabile

Termene limită* și nr de zile lucrătoare

1.      

Elaborarea metodologiei, structurii Raportului și planului de lucru cu termene limită și responsabili

Metodologia, Planul de lucru și Structura Raportului transmise Secretariatului APSCF

3 zile

2.      

Analiza de birou a documentelor (cadrul normativ, politici, cercetări etc.) și practicilor existente privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale

Elaborarea Raportului inițial

Raportul inițial (V1) cu analiza de birou inclusă

5 zile

3.      

Elaborarea instrumentelor de colectare a datelor

Instrumentele de colectare a datelor

4 zile

4.      

Colectarea datelor în teren și analiza acestora

Rapoarte săptămânale despre evoluția procesului

Notele de la interviuri/ FG sau altele

Raportul V2 cu analiza problemelor/provocărilor inclusă

17 zile

5.      

Elaborarea concluziilor Cercetării și a proiectului de recomandări

Elaborarea unei Prezentări PPT cu informații de bază despre proces și rezultatele cercetării

Raportul V3 cu concluziile și și proiectul de recomandări incluse în

Prezentare PPT

5       zile

6.      

Facilitarea unui atelier de 2 zile cu organizațiile membre APSCF pentru validarea constatărilor și concluziilor studiului, precum și elaborarea participativă a principalelor recomandări pentru ca mecanismul să devină funcțional

Agenda atelierului Materiale de suport pentru participanți

Raportul post-atelier (inclusiv recomandările agreate cu participanții)

4 zile

7.      

Redactarea finală a Raportului în limba română, inclusiv Sumarul executiv

Redactarea finală a Sumarului executiv în Engleză

Raportul V4; Prezentarea PPT cu informația de bază despre proces și rezultatele cercetării și Sumarul executiv în Română și Engleză.

4 zile

 

TOTAL:

 

42 zile

 

* Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea Contractului de consultanță.

 Calificare și experiență

Companie de consultanță:

 • Experiență de min. 7 ani în realizarea cercetărilor sociologice;
 • Experiență demonstrată de cercetare în domeniul asistenței sociale, în special a serviciilor sociale;
 • Experiență avansată de redactare în Română a rapoartelor de cercetare;
 • Disponibilitatea unei echipe de experți în care cel puțin un expert are studii și experiență avansată în Finanțe publice și cel puțin un expert - studii și experiență avansată în Sociologie și/ sau Asistență socială, sau Administrație publică și Dreptcu;
 • Disponibilitatea unui expert cu experiență avansate de moderare de ateliere de consultare/ validare de documente;
 • Experiență de lucru, inclusiv comunicare cu autoritățile publice centrale și locale, cu organizațiile societății civile și cu partenerii de dezvoltare;

Grup de experți (dosare depuse de 2 sau mai multe persoane fizice):

 • Obligatoriu, cel puțin un expert cu studii și experiență avansată în Finanțe publice și cel puțin un expert cu studii și experiență avansată în Sociologie și/ sau Asistență socială, sau Administrație publică și Drept;
 • Experiență de min. 7 ani în realizarea cercetărilor în domeniul asistenței sociale, inclusiv servicii sociale;
 • Experiență avansată de redactare în Română a rapoartelor de cercetare;
 • Cel puțin un expert cu experiență avansată de moderare de ateliere de consultare/ validare de documente;
 • Experiență de lucru, inclusiv comunicare cu autoritățile publice centrale și locale, cu organizațiile societății civile și partenerii de dezvoltare.

Managementul consultanței

Compania/ grupul de experți va planifica și coordona toate activitățile cu Secretarul General al APSCF.

Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, APSCF va facilita comunicarea cu organizațiile membre, va furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către companie/ grup experți.

Condiții de depunere a dosarului

 

Pentru companii:

 • Scrisoarea de intenție cu indicarea ofertei financiare (suma/ zi de consultanță în lei moldovenești);
 • CV-urile echipei de consultanți/ experți care vor fi implicați de companie pentru realizarea cercetării;
 • Portofoliul cercetărilor relevante realizate.

Pentru grup de experți:

 • Scrisoarea de intenție semnată de coordonatorul grupului/ liderul de grup în care va fi indicat inclusiv numărul de zile/ fiecare activitate și livrabil/ fiecare expert, precum și oferta financiară (suma NET**/ zi de consultanță, în lei moldovenești);
 • CV-urile experților care vor conține și detalii privind experiența de cercetare.

** suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către APSCF în conformitate cu legislația în vigoare.

 APSCF va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționată.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 7 iunie 2020.

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa [email protected] cu indicare la tema mesajului "Oferta servicii de cercetare – mecanism de contractare socială".

Vor fi considerate pentru evaluare doar dosarele complete depuse în termenul stabilit.

APSCF își păstrează dreptul să relanseze un nou concurs.

 

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.