Anunț specific de achiziții RFQ_Tehnica de calcul, echipament periferic și software_MD-StateUni-423197-GO-RFQ_EduClassAnunț specific de achiziții RFQ_Tehnica de calcul, echipament periferic și software_MD-StateUni-423197-GO-RFQ_EduClass

Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații – Bunuri

 

Țara: Republica Moldova

Instituția: Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Titlul proiectului: Valorificarea parteneriatului consolidat școală-universitate „Cluster educațional” în formarea cadrelor didactice

  • ID Proiect: P167790
  • Obiectul achiziției: Tehnica de calcul, echipament periferic si software

Ref. Nr. MD-StateUni-423197-GO-RFQ

 

  1. Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova din Republica Moldova a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului „Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr.: MD-MOED-6542-ASF-U-09 din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului Valorificarea parteneriatului consolidat școală-universitate „Cluster educațional” în formarea cadrelor didactice.
  2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului atribuit în cadrul achiziției de „Tehnica de calcul, echipament periferic si software”.
  3. Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova din Republica Moldova invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea:

Numărul lotului

Denumirea bunurilor

Lotul 1

Imprimanta 3D

Lotul 2

Tablete

Lotul 3

Soft consultare psihologică

Lotul 4

Soft de analiză statistică a datelor

 

  1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”); și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.
  2. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la:

I.P. Universitatea de Stat din Moldova

Adresa: str. Alexei Mateevici 60, Blocul Central USM

Număr Etaj/birou: etajul 1, biroul 109

Oraș: Chișinău

Cod poștal: MD - 2009

Țară: Republica Moldova

Telefon: 022-241-240

Persoana responsabilă: Tatiana Sorocean.

  1. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa indicată la punctul 8 sau electronic la adresa de e-mail: bm@usm.md, înainte de 30.05.2024, ora 17:00.

 

Ofertele întîrziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

  1. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
  2. Adresa menționată mai sus, în punctul 6, 7 este:

bir. 109, Oficiul Achiziții,

str. Alexei Mateevici 60,

MD – 2009, mun. Chișinău, Republica Moldova

Tatiana Sorocean

+373 022 241 240

achizitii.bm@usm.md

www.usm.md

link: https://usm.md/?p=28628

 

 

 

Semnătura

CORLAT Sergiu___________________